Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Обща урология

Обща урология

Началник на Обща урология

Началник клиника ”Обща урология ”

Проф. Светослав Димитров Николов, д.м.


Повече за Началник клиника ”Обща урология ”

За Обща урология

 • Основни дейности:

  • Диагностично-лечебната дейност обхваща контингента на МО, посочен със Заповед на Министъра на отбраната, работещите в МВР, български граждани по линия на здравната каса, български и чужди граждани срещу заплащане.
  • Консултативна дейност - Клиниката осигурява консултативна дейност по отношение на другите клинични звена на болницата, както и на други болнични заведения в състава на ВМА.
  • Експертизна дейност - Осъществява се експертизна дейност по отношение на наборници, наборни и кадрови военнослужещи
  • Учебна дейност - Клиниката по обща урология е база за следдипломна специализация по урология. Системно провежда тематични курсове за повишаване на квалификацията на специалисти по линия на СДК. Организират се курсове за обучение на медицински офицери и медицински сестри.
  • Научна дейност: Включва участие в национални и международни научни конгреси, симпозиуми, конференции, публикации в наши и чужди списания, разработване на научни теми, проучване и внедряване на нови медикаменти, внедряване на нови оперативни методи.

 • Специфични услуги, които предлага:

  Извършват се в пълен обем всички видове операции при заболявания на бъбрека, уретера, пикочния мехур, простатната жлеза и външните полови органи, трансуретрална и лазерна хирургия на долния уринарен тракт, ендоскопско лечение на заболяванията на горния уринарен тракт, екстракорпорална литотрипсия на бъбречни и уретерални камъни.

 • Основни проблеми, който решава:

  диагностично-лечебни, учебно-преподавателски, експертизни и научни.

 • Апаратура, с която разполага:

  Ро апарат “Simens” с две работни места
  Литотриптер “Lithostar “ на фирма “Siеmens”
  Ехографски апарат “Bruliker
  Ехографски апарат A loka, с възможности да трансабдоминална
  И трансректална ехография и доплерсонография
  Апаратура за лазерна хирургия на фирма Lumenis –Versa Pulse –Power Suite
  Уретерореноскопи
  Нефроскопи
  Уретеротом
  Резектоскопи
  Уретротоми
  Урофлоуметър

 • Контакти с други лечебни звена:

  Осъществяват се постоянни контакти с други лечебни звена извън ВМА чрез Урологично научно дружество

 • Медицински специалисти,които работят в звеното:

  • Доц.Светослав Димитров Николов, д.м. – началник на клиника “Обща урология”
  • Д-р Динко Драгиев Георгиев – главен асистент
  • Д-р Тодор Иванов Терзиев - началник отделение
  • Д-р Георги Димитров Георгиев - началник отделение
  • Д-р Димчо Ангелов Василев - началник отделение