Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Неврохирургия

Неврохирургия

Началник на Неврохирургия

Началник на катедра “Нервни болести и неврохирургия”, Началник на клиника "Неврохирургия"

Полк. проф. д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм


Повече за Началник на катедра “Нервни болести и неврохирургия”, Началник на клиника "Неврохирургия"

За Неврохирургия

 • За клиниката:

  • В Клиниката по неврохирургия на ВМА, София се извършва високоспециализирана диагностична, лечебна и научно-преподавателска дейност.
  • Провежданите диагностични мероприятия са свързани със заболявания на централната и периферна нервна система. Извършва се оперативно лечение на съдови, неопластични, дегенеративни, вродени, травматични и инфекциозно-възпалителни заболявания.
  • Клиниката осигурява 24–часова специализирана спешна медицинска помощ на травматичните неврохирургични заболявания на територията на София–град и София–област и е една от водещите клиники за лечение на невротравматологични заболявания.

 • Апаратура, с която разполага:

  • Апаратурата, с която разполага клиниката, базирана в две операционни зали, отговаря на съвременните медицински изисквания и най-новите технически постижения.
  • От началото на 2004 г. се извършват оперативни интервенции с помощта на невронавигационна техника, снабдена със софтуерни програми за осъществяване на интервенции в областта на черепа и гръбначния стълб.
  • От 2009 г. е на разположение и нова модерна апаратура за интраоперативна ултразвукова невронавигация.
  • Клиниката разполага с ендоскопска апаратура за осъществяване на минимално инвазини оперативни интервенции в областта на главата, както и гръбначния стълб. Широко приложение намира невроендоскопският инструментариум за извършване на ендоскопски интервенции по повод на дискови хернии в лумбалния отдел на гръбначния стълб.
  • Богат е опитът на специалистите в приложението на модерни импланти /фиброкарбонови кейджове, титанови плаки, титанови мрежи и др./, които се прилагат при дегенеративните и травматични увреждания на гръбнака и при краниални оперативни интервенции. Съчетаването на приложението им със софтуерната програма за невронавигирана спинална инструментация прави дейността на клиниката уникална за страната. Използва се и апаратура със съвременни възможности за интраоперативен неврофизиологичен мониторинг, което повишава качеството на предлаганите медицински услуги.
  • Лекуват се болни със съдови заболявания на нервната система, при  които е показано извършването и на ендоваскуларни интервенции. Опитът с това съвременно лечение на съдовите заболявания е най-голям в страната. Поради това клиниката е утвърдена като най-добра в този вид лечение на мозъчно-съдовите заболявания.
  • Високото ниво на специалистите и дългогодишният им хирургичен опит допринасят за изключително високото ниво на предлаганата специализирана медицинска помощ, съобразена и отговаряща на приетите в страната медицински стандарти.
  • Клиниката е акредитирана в рамките на МБАЛ – София на ВМА и работи по всички клинични пътеки, съгласно Рамковия договор, подписан с НЗОК.

 • Медицински специалисти, работещи в клиниката по неврохирургия:

  1. Полк. проф. д-р Тихомир Ефтимов, д.м. - Началник на Клиника по неврохирургия, Началник на Катедра по нервни болести и неврохирургия - тел. (+359 2) 9225767
  2. Доц. д-р Тодор Шамов. д.м.-  тел. 0898667552
  3. Д-р Ивайло Хаджиангелов - Началник отделение - тел. 0888 564 451
  4. Д-р Владимир Пранджев - Началник отделение - тел. 0888 340 633
  5. Д-р Пирин Кутин - Началник Спешно неврохирургично отделение - тел. 0898 562 411
  6. Майор д-р Иван Тодоров - Асистент - тел. 0889 811 543
  7. Д-р Николай Георгиев - лекар специализант
  8. Д-р Красимир Георгиев - лекар специализант
  9. Д-р Илиян Георгиев - лекар специализант

 • Учебно-преподавателска дейност:

  • Учебно-преподавателската дейност се извършва от две хабилитирани лица /професор и доцент/ и един асистент, като клиниката е база за обучение на специализанти по неврохирургия, докторанти и други медицински кадри.
  • Организират се и се провеждат тематични курсове по линия на продължаващото следдипломно обучение с различни специалисти по обща медицина, неврология, неврохирургия, неврофизиология, травматология и др.
  • Сравнително висок процент от учебно-преподавателската дейност е насочена към подготовката на медицински кадри, участващи в задгранични мисии по линия на НАТО. Оборудвана е учебна зала със съвременна мултимедийна техника.

 • Контакти с други звена, извън ВМА:

  • Работещите в клиниката поддържат постоянни контакти със специалисти от други лечебни заведения, както на територията на страната, така и в чужбина.
  • Ежегодни са срещите в рамките на националните конференции по неврохирургия и сателитните симпозиуми на Сдружението на неврохирургичните медицински сестри в България. Нивото на квалификация на работещите в клиниката се подържа и чрез регулярно участие в научно-практични конференции, конгреси и др. прояви на национално и международно ниво.
  • Всички лекари са членове на Дружеството по неврохирургия, чийто Заместник-председател от 2010 г. е проф. Д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм. Осъществява се и индивидуално членство в европейски и световни научни организации /ЕАNS, AANS, WFNS, EANO, SeENS/.