Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Коремна хирургия / Клиника "Коремниа хирургия"

Клиника "Коремниа хирургия"

Клиниката по коремна хирургия е пряк наследник на Клиника по обща хирургия, приемник на най-старата I-ва хирургична клиника на ВМА, ръководена до 1990г. от чл.кор.ген.майор проф. Н. Василев.

През периода 1990-1997г. клиниката се ръководи от доц. П. Кръстанов, а от 1997г. до 2004г. неин ръководител е доц. Цв. Панов. През тези години клиниката е в състава на Катедра „Хирургия” към Департамент „Военна Хирургия”.

От 2004г. след проведено преструктуриране на академичните звена, клиниката се обединява със съществуващата до тогава Клиника по Спешна Хирургия, ръководена от полк. Доц. Н. Величков.

Административно е включена към Катедра Спешна Медицина и Коремна Хирургия, а прякото и ръководство поема полк. Проф. Е. Белоконски, който е нейн ръководител и до днес.

През годините в клиниката са работили и други изтъкнати български хирурзи като проф. А. Пинкас, проф. Н. Цанков, проф. Ат. Атанасов, проф. В. Отчев, проф. Г. Киров, доц. П. Казанджиев, доц. М. Герганов, доц. Хр. Маринов.

В клиниката са специализирали вече водещи в своите държави, хирурзи от Гърция, Македония, Сирия, Ливан, Нигерия, Либия, Ирак, Афганистан, Никарагуа, КНДР и др.