Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Хемодиализа / Учебно-преподавателска дейност

Учебно-преподавателска дейност

В Отделението по диализно лечение /ОДЛ/ има програма и се провеждат специализирани курсове на студенти, стажант-лекари и лекари за придобиване на специалност в общия курс на специалностите Вътрешни болести и Нефрология към СДК.

В ОДЛ се осъществяват и курсове за повишаване на квалификацията на медицински сестри.

Ежегодно се разработват и прилагат програми за повишаване квалификацията на персонала на ОДЛ (задочно обучение за придобиване на бакалавърска степен; разработване на дисертационни трудове, специализации и краткосрочни курсове във водещи звена в чужбина, лекции и др.).