Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Хемодиализа / Основни дейности

Основни дейности

Фактическата структура отговаря на посочената в Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред и е в съответствие с Правилника за устройството и дейността на диализните центрове, издаден от министъра на здравеопазването.
Отделението по диализно лечение (ОДЛ) е създаденo през 1963г. към Клиника Урология във Военна болница, София.

Тук се извършват както конвенционални методи на диализно лечение на болни с остра бъбречна недостатъчност (ОБН) и ХБН, така също и лечение на екзо- и ендогенни интоксикации с методите: хемодиализа, хемофилтрация, ултрафилтрация, карбохемоперфузия. В отделението работи апарат “Diapact CRRT”  за извършване на продължителни, интермитентни хемодиализни процедури. С него се осъществяват и плазма обменни терапии, както и плазма абсорбция. Апаратът позволява да се прилагат на филтрациони методи и заместващи терапии на пациенти в критично състояние.

Осъществяват най-съвременните и уникални методи за лечение на: От 2014 г. в ОДП е доставен и работи апарат за Терапевтична Афереза „OPTIA”.
Това е мобилен автоматичен сепаратор на компонентите на кръвните клетки, базиран на центрофужна система, създаваща възможност за отделяне на кръвта и сепарирането и на формени елементи и плазма, оптичен автоматичен интерфейс за управление и извършване на терапевтичните аферезни процедури. Системата изисква да бъдат въведени конкретни данни за пациента – пол, височина и тегло - за определяне на общият обем кръв (TBV)*, хематокрит на пациента (Hct)- определящ динамичното въздействие за сепарация и заместване на обемите при терапевтичните процедури. Така благодарение на плазменият интерфейс точно се пресмята необходимият обем третирана плазма при пациента.

Екип от лекари, медицински сестри и инженер са специализирали, обучени и сертифицирани от фирмите производители на машините.