Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Хемодиализа / Научно-изследователска дейност

Научно-изследователска дейност

В Отделението се внедряват иновативни  методи на извънтелесна депорация на кръвта, продължителни вено-венозни хемодиафилтрации в комбинации с плазмообмен; карбоплазмафереза при фалоидни интоксикации; хемоперфузии с възможност за извличнане на LDL - и цитокидни фракции със съответните адсорбиращи колони. Внедряват се лапароскопски методи за инплантация на Tenkchoff катетри за перитонеална диализа.

Публикувани са научни статии и съобщения в наши и международни издания.

Ежегодни активни участия в наши и международни конгреси и симпозиуми с доклади и научни съобщения.