Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Гръдна хирургия

Гръдна хирургия

Началник на Гръдна хирургия

Началник клиника “Гръдна хирургия”

Проф. Деян Емилов Йорданов, д.м.


Повече за Началник клиника “Гръдна хирургия”

За Гръдна хирургия

 • Основни дейности на клиниката:

  • 1.Лечебно-диагностична дейност
  • 1.1.Хирургично лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на бял дроб,
  • 1.2.Хирургично лечение на медиастинални тумори и кисти,
  • 1.3.Хирургично лечение на Миастения гравис,
  • 1.4.Хирургично лечение на заболяванията и деформациите на гръдната стена,
  • 1.5.Медиастинална хирургия,
  • 1.6.Хирургично лечение на заболявания диафрагмата
  • 1.7.Видеоторакоскопска /миниинвазивна/ хирургия,
  • 1.8.Пластично-реконструктивна хирургия,
  • 1.9.Заболявания на плеврата и плеврални изливи,
  • 1.10.Лечение на гръдни травми,
  • 1.11.Хирургично лечение на заболявания на щитовидната жлеза
  • 1.12.BREAST UNIT - Мултидисциплинарно поведение, включващо превенция, ранна диагностика и лечение на високорисковите случаи на пациентките с доброкачествени заболявания и карцином на гърдата.
  • 1.12.1.„Тройна диагностика” на заболявания на млечната жлеза, включваща клиничен преглед, образна диагностика и тънкоиглена аспирационна и щанцова биопсия;
  • 1.12.2.Оценка на риска от последващ карцином с /нисък, повишен, много висок/ и последващо поведение;
  • 1.12.3.Пълен обем операции при карцином на млечната жлеза;
  • 1.12.4.Биопсия на сентинелни /стражеви/ лимфни възли;
  • 1.12.5.Дуктоскопия и и кистоскопия с мамарен дуктоскоп на Kаrl Storz Endoscope;
  • 1.12.6.Дуктален лаваж;

 • Специфични оперативни интервенции, които предлага клиниката:

  • Резекции на белия дроб при онкологични заболявания
  • Лазерна метастазектомия при множествени изолирано-белодробни метастази
  • Миастения гравис – комплексно лечение включителвно открита и видеоторакоскопска тимектомия
  • Оперативно лечение на вродени деформации на гръдната стена
  • Видеоторакоскопска диагностика и лечение на заболяванията в гръдния кош
  • Видеоторакоскопско лечение на спонтанния пневмоторакс и булозния емфизем
  • Видеоторакоскопска симпатектомия при съдови заболявания на горните крайници
  • Видеоторакоскопска фенестрация на перикарда при големи перикардни изливи
  • Видеоторакоскопска плевродеза при рецидивиращи плеврални изливи
  • Оперативно лечение на ретростернални и рецидивни струми
  • Органосъхраняващи радикални операции на млечната жлеза при карцином
  • Едномоментна субкутанна мастектомия с протезиране на гърдата при прекарциноза или карцином.

 • Основни проблеми, които решава клиниката по гръдна хирургия:

  • Хирургия на белия дроб
  • Онкологични заболявания в торакалната област
  • Заболявания на тимуса
  • Вродени аномалии и деформации на гръдната стена
  • Функционални вегетативни заболявания на горните крайници
  • Торакоскопски диагностични и лечебни интервенции
  • Торакоскопски палиативни интервенции при онкологично болни.
  • Гръден травматизъм
  • Заболявания на млечната жлеза
  • Заболявания на щитовидната жлеза

 • Собствена апаратура, с която разполага клиниката:

  • Единствената в страната лазерна инсталация за белодробна хирургия
  • 2 ехографа с 5 трансдюсера
  • Мобилен рентгенов апарат
  • Торакоскопска апаратура – пълен комплект
  • Медиастиноскопска апаратура – пълен комплект
  • Ултразвуков нож
  • Аргон-плазма коагулация
  • Два мобилни аспирационни апарата
  • ЕКГ – апарат
  • Стационарна аспирационна система в стаите за следоперативно гледане на болни
  • Стационарна система за кислород в стаите за следоперативно гледане на болни

 • Медицински специалисти, работещи в клиниката по гръдна хирургия:

  • 1. Проф. Деян Емилов Йорданов Д.М.– Началник клиника, със специалности по: обща хирургия; гръдна хирургия; военна хирургия, тел. 029225911, e-mail: deyan.yordanov@gmail.com,
  • 2. Проф. Георги Тодоров Байчев, Д.М. – Професор към клиниката, специалности: хирургия; онкология, тел. 029225349, e-mail: baitchev@gmail.com,
  • 3. М-р д-р Георги Радков Кесов – началник отделение, специалност по хирургия; гръдна хирургия, тел. 029225636, e-mail: georgi.kesov@gmail.com,
  • 4. Кап. Д-р Теодор Николов Бадаров – асистент, специалност по гръдна хирургия, тел. 029225478, e-mail: tbadarov@abv.bg,
  • 5. Лейт. д-р Васил Деянов Йорданов – асистент, тел. . 029226061, e-mail: vassile3@gmail.com,
  • 6. Д-р Мария Петрова Станева – ординатор, специалност по анестезиология и реанимация, тел. 029225923, e-mai: mimi.staneva@gmail.com

 • Научно-изследователска дейност:

  В Клиниката по гръдна хирургия до момента са защитени шест Дисертационни труда за присъждане на учебната и научна степен „Доктор” в различни направления на гръдната хирургия. В процес на защита е седмият.

  Научни направления, в които се работи в Клиниката:
  1.Лазерни белодробни резекции,
  2.Видеоторакоскопска тимектомия,
  3.Миниинвазивни оперативни интервенции в гръдната хирургия,
  4.Научно-изследователска дейност и участие в клинични проучвания в областта на заболяванията на млечната жлеза.

 • Учебно-преподавателска дейност:

  • Клиниката по гръдна хирургия е акредитирана за обучение на студенти, специализанти и докторанти.
  • В Клиниката ежегодно се провеждат тематични курсове по различни проблеми от областите на гръдната хирургия и мамология, предназначени както за лекари – специалисти, така и за специалисти по здравни грижи.
  • В процес на разработка е подробен лекционен курс за студенти по медицина.

 • ГАЛЕРИЯ  Повече снимки