Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Гинекология

Гинекология

Началник на Гинекология

Доц. д-р Стефан Миладинов Ковачев

Началник на Клиника по обща и онкологична гинекология към ВМА от 2015г.


Повече за Доц. д-р Стефан Миладинов Ковачев

За Гинекология

 • Диагностични възможности:

  • Клиника по обща и онкологична гинекология предоставя комплексно лечение на всички спешни състояния в гинекологията.
  • Лекарствена терапия на нетуморните гинекологични заболявания и доброкачествените тумори .
  • Оперативната гинекология :Гинекологична онкохирургия,оперативно лечение на пикочна  стрес инконтиненция и/или без пролапс на женските полови органи .
  • Лапароскопско и хистероскопско лечение на доброкачествени и злокачествени гинекологични заболявания.

 • Лечебна дейност:

  1. Комплексно лечение на всички спешни състояния в гинекологията.
  2. Консервативно и оперативно лечение на заболявания, причинени от или свързани с бременност в първите 20 г.с.
  3. Лекарствена корекция на функционални нарушения в хипоталамо-хипофизо-овариалната ос.
  4. Лекарствена терапия на нетуморните гинекологични заболявания и доброкачествени тумори.
  5. Оперативна гинекология:
     - оперативна корекция на статичните нарушения на женските гениталии;
     - оперативна корекция на пикочната стрес–инконтиненция;
      - оперативна корекция на проходимостта на маточните тръби;
      - оперативна корекция на вродени аномалии на женските полови органи;
     - органосъхраняващи операции
     - оперативно лечение на тазовата болка (денервационни операции); 
     - оперативно лечение на ранни и късни следоперативни усложнения от акушерски и гинекологични операции;
      - операции при генитален травматизъм, вкл. увреждане на женските външни и вътрешни полови органи при политравма;  
      - хирургия с минимален достъп (миниинвазивна хирургия);
     - медико–козметична хирургия.
  6. Прекъсване на бременност по желание и по медицински показания .
  7. Селекция на случаи за физикално лечение.

 • Основни проблеми които решава:

  • тазова болка и тазова възпалителна болест; 
  • стерилитет;
  • патологични маточни кръвотечения (циклични и ациклични);
  • пикочна инконтиненция при жената;
  • анатамо–топографски нарушения на женските външни и вътрешни гениталии (продобити и вродени);
  • доброкачествени тумори на женските полови органи и ендометриоза; 
  • спешна помощ (вкл.генитален травматизъм).

 • Апаратура, с която разполага:

  1. 4D ЕХОГРАФ 
  2. Колпоскоп 
  3. Ултрапулсов Лазер  СО2 
  4. 3 Хистероскоп STORZ 
  5. Монополярен /Биполярен хистерорезектор 
  6. Лапароскопска пълна техника (STORZ)
  7. Електроднопистолетна система  ERBE  за електроконизация  на  маточна шийка 
  8. Салнингоскоп (STORZ) 
   

 • Научно-изследователска дейност:

  Клиниката по обща и онкологична гинекология е с традиции в извършването на научноизследователска дейност.  За последните 4 години в нея са извършени  4 клинични проучвания върху различни аспекти на терапията в областта на акушерството и гинекологията. Специалистите от клиниката активно участват с доклади и постери на наши и чужди научни форуми – конгресите на Българското дружество по акушерство и гинекология, конгресите на Европейската и Международна асоциации по онкогинекология, Балканския военномедицинска комитет. Публикуват се монографии, учебници и научно-тематични сборници, третиращи важни проблеми в областта на лечението и диагностиката на заболяванията на женската генитална система, както и статии в български и чуждестранни научни списания по акушерство и гинекология.

 • Учебно-преподавателска дейност:

  В Клиниката по обща и онкологична гинекология  се провежда активна учебно-преподавателска дейност от началника на клиниката, асистентите и началниците на отделения. Клиниката е база за обучение по акушерство и гинекология за студенти, стажант-лекари и специализанти по акушерство и гинекология, както и кадри от Медицински колеж „ Й. Филаретова“. На територията на клиниката се провеждат семестриални и държавни изпити по акушерство и гинекология.

  Ежегодно в рамките на учебната година се провеждат и квалификационни курсове по линията на следдипломното обучение - “Оперативна гинекология”, “Онкогинекология”, за лекари както от ВМА, така и в рамките на следдипломната специализация на Медицинския университет – София и медицинските университети в цялата страна. Провеждат се и курсове за следдипломно обучение на акушерки и медицински сестри със следната тематика: “Рак на маточната шийка – профилактика и ранна диагноза”, „Ендометриоза – диагноза и лечение“, „Вагинални инфекции“.

 • Медицински специалисти, които работят в звеното:

  • Лекари в Клиника по обща и онкологична гинекология
  • Доц. д-р Стефан Миладинов Ковачев, д.м. – началник на клиниката и Републикански консултант по акушерство и гинекология от 2015г.
  • Д-р Анита Красимирова Гановска – асистент
  • Д-р Анета Любенова Начева - началник отделение
  • Д-р Невена Иванова Пиперкова – лекар-ординатор
  • Д-р Ива Славчева Кирилова - лекар-ординатор
  • Д-р Елена Петрова Чуприна - лекар-ординатор
  •  
  • Акушерки в Клиника по обща и онкологична гинекология
  • Христинка Йотова Симеонова – старша акушерка
  • Цветанка Венкова Геранова - акушерка
  • Даниела Тодорова Димитрова - акушерка
  • Деница Николова Демирева - акушерка
  • Магдалина Иванова Дечкова - акушерка
  • Николина Кирилова Ханджийска - акушерка
  • Виолета Тодорова Маркова - медицинска сестра
  • Румяна Стоянова Христова - акушерка
  •  
  • Операционен център
  • Йорданка Кирилова Димова - акушерка
  • Богдана Огнянова Найденова - медицинска сестра
  •      
  • Акушерки – АГ кабинети, поликлинично звено (ДКЦ) на ВМА
  • Красимира Кирилова Лингурска - акушерка 
  • Ралица Василева Вълчанова - акушерка