Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Гинекология

Гинекология

Началник на Гинекология

Доц. д-р Стефан Ковачев

Началник на Клиника по обща и онкологична гинекология към ВМА от 2015г.


Повече за Доц. д-р Стефан Ковачев

За Гинекология

 • Диагностични възможности:

  • Клиника по обща и онкологична гинекология предоставя комплексно лечение на всички спешни състояния в гинекологията.
  • Лекарствена терапия на нетуморните гинекологични заболявания и доброкачествените тумори.
  • Оперативна гинекология: Гинекологична онкохирургия,оперативно лечение на пикочна стрес инконтиненция и/или без пролапс на женските полови органи.
  • Лапароскопско и хистероскопско лечение на доброкачествени и злокачествени гинекологични заболявания.

 • Лечебна дейност:

  1. Комплексно лечение на всички спешни състояния в акушерството и гинекологията:
   
      - руптура (спукване) на киста на яйчник: лапароскопско (безкръвно) или   конвенционално оперативно лечение;
      -  извънматочна бременност: лапароскопско (безкръвно) или конвенционално оперативно лечение;
      - нарушена начална бременност: консервативно (медикаментозно) и оперативно лечение;
      - емезис и хиперемезис (патологично повръщане) в начална бременност;
      - патологични генитални кръвотечения и анемичен синдром при жената: консервативно (медикаментозно) и оперативно лечение;
      - некроза на миомни (миома) възли на матката: лапароскопско или хистероскопско (безкръвно) или конвенционално оперативно лечение;
      - торзия на аднекси (яйчник и/или маточна тръба): лапароскопско (безкръвно) или   конвенционално оперативно лечение.
   
  2. Консервативно и оперативно лечение на заболявания, причинени от или свързани с бременността в първите 20 г.с.
   
  3. Лекарствена корекция на функционални нарушения в хипоталамо-хипофизо-овариалната ос: нарушения в хормоналния статус на жената.
   
  4. Лекарствена терапия на нетуморните гинекологични заболявания и доброкачествени тумори - консервативно лечение на възпалителни заболявания на женската генитална система.
   
  5. Оперативна гинекология:
   
      - пробно сепарирано абразио (кюретаж) на матката при неправилни маточни кръвотечения;
      - диагностична биопсия на вулва, влагалише, маточна шийка;
      - оперативна корекция на статичните (смъкване) нарушения на женските гениталии (матка, влагалище, влагалищен чукан): лапароскопско (безкръвно) или   конвенционално оперативно лечение;
      - оперативна корекция на пикочната стрес–инконтиненция (незадържане на урина): лапароскопско (безкръвно) или конвенционално оперативно лечение;
      - оперативна корекция на проходимостта на маточните тръби: лапароскопско, хистероскопско (безкръвно) или  конвенционално оперативно лечение;
      - оперативна корекция на вродени аномалии на женските полови органи: лапароскопско, хистероскопско (безкръвно) или конвенционално оперативно лечение;
      - органосъхраняващи операции;
      - оперативно лечение на тазовата болка (денервационни операции); 
      - оперативно лечение на ранни и късни следоперативни усложнения от акушерски и гинекологични операции;
      - операции при генитален травматизъм, вкл. увреждане на женските външни и вътрешни полови органи при политравма;
      - хирургия с минимален достъп (миниинвазивна хирургия) за повечето гинекологични заболявания;
      - медико–козметична хирургия (пластични операции на външни и вътрешни полови органи);
      - лазерно или електрохирургично лечение (LEEP, електроконизация, лазерконизация, коннвенционална конизация) на заболявания на маточната шийка: дисплазия (CIN), папиломи, ектопия/ерозио на маточната шийка;
      - лазерно или електрохирургично лечение на кондиломи (HPV) на вулва и влагалище;
      - еднодневни диагностични и оперативни хистероскопски интервенции при различни гинекологични заболявания (полипи на матката, миоми на матката, сраствания, идиопатичен стерилитет).
   
  6. Оперативно конвенционално и лапароскопско (безкръвно) лечение на повечето злокачественни гинекологични заболявания: рак на маточната шийка, рак на матката, рак на яйчник, рак на маточна тръба, рак на вулва и влагалище.
   
  7. Консервативно и оперативно (лапароскопско или конвенционално) лечение на генитална и екстрагенитална ендометриоза.
   
  8. Прекъсване на бременност по желание и по медицински показания: медикаментозен и конвенционален аборт.
   
  9. Селекция на случаи за физикално лечение.
   
  10. Дигностични и терапевтични лапароскопски /хистероскопски (безкръвни) и конвенционални оперативни интервенции при стерилитет на жената.
   

 • Основни проблеми които решава:

  • всички злокачественни заболявания на женските полови органи;
  • тазова болка и тазова възпалителна болест;
  • стерилитет;
  • патологични маточни кръвотечения (циклични и ациклични);
  • пикочна инконтиненция при жената;
  • анатамо–топографски нарушения на женските външни и вътрешни гениталии (продобити и вродени);
  • доброкачествени тумори на женските полови органи и ендометриоза; 
  • спешна помощ (вкл.генитален травматизъм);
  • преканцерози на маточната шийка;
  • нарушения и заболявания на ранната бременност;
  • доброкачественни заболявания на вулва и влагалище;
  • установяване на диагноза при злокачественни и доброкачественни заболявания на женската генитална система.
   

 • Апаратура, с която разполага:

  1. 4D ЕХОГРАФ (MEDISON)
  2. Колпоскоп (OLYMPUS)
  3. Ултрапулсов Лазер  СО2 (LUMENIS)
  4. Хистероскопска система -  диагностична и оперативна (STORZ) 
  5. Монополярен/Биполярен хистерорезектор (STORZ) 
  6. Лапароскопска техника (STORZ)
  7. Електроднопистолетна система  ERBE  за електроконизация  на  маточна шийка 
  8. Салпингоскоп (STORZ) 

 • Научно-изследователска дейност:

  Клиниката по обща и онкологична гинекология е с традиции в извършването на научноизследователска дейност.  За последните 4 години в нея са извършени  4 клинични проучвания върху различни аспекти на терапията в областта на акушерството и гинекологията. Специалистите от клиниката активно участват с доклади и постери на наши и чужди научни форуми – конгресите на Българското дружество по акушерство и гинекология, конгресите на Европейската и Международна асоциации по онкогинекология, Балканския военномедицинска комитет. Публикуват се монографии, учебници и научно-тематични сборници, третиращи важни проблеми в областта на лечението и диагностиката на заболяванията на женската генитална система, както и статии в български и чуждестранни научни списания по акушерство и гинекология.

 • Учебно-преподавателска дейност:

  В Клиниката по обща и онкологична гинекология  се провежда активна учебно-преподавателска дейност от началника на клиниката, асистентите и началниците на отделения. Клиниката е база за обучение по акушерство и гинекология за студенти, стажант-лекари, специализанти и докторанти по акушерство и гинекология, както и кадри по здравни грижи на Медицински колеж „Й. Филаретова“. На територията на клиниката се провеждат семестриални и държавни изпити по акушерство и гинекология. 
   
  Ежегодно в рамките на учебната година се провеждат и квалификационни курсове по линията на следдипломно обучение - “Оперативна гинекология”, “Онкогинекология”, „Колпоскопия“, „Основни принципи на лапароскопията в гинекологията“, „Диагностична и оперативна хистероскопия“  за лекари както от ВМА, така и в рамките на следдипломната специализация на Медицинския университет – София и медицинските университети в цялата страна. Провеждат се и курсове за следдипломно обучение на акушерки и медицински сестри със следната тематика: “Рак на маточната шийка – профилактика и ранна диагноза”, „Ендометриоза – диагноза и лечение“, „Вагинални инфекции“. Информацията за предстоящите курсове може да бъде открита в издаваната ежегодно от ВМА книжка за следдипломна квалификация или на електронната страница на ВМА.

 • Медицински специалисти, които работят в звеното:

  Лекари в Клиника по обща и онкологична гинекология
   
  1. Доц. д-р Стефан Миладинов Ковачев, д.м.н. – началник на клиниката и Републикански консултант по акушерство и гинекология от 2015г.
  2. Д-р Анита Красимирова Гановска – асистент
  3. Д-р Ива Славчева Кирилова – началник отделение
  4. Д-р Невена Иванова Пиперкова – лекар-ординатор
  5. Д-р Елена Петрова Чуприна - лекар-ординатор
  6. Д-р Любка Николова – лекар –ординатор, консултативно приемно отделение (ДКЦ)
  7. Д-р Веско Илиев – лекар –ординатор, консултативно приемно отделение (ДКЦ)
   
  Акушерки в Клиника по обща и онкологична гинекология:
   
  1. Христинка Йотова Симеонова – старша акушерка
  2. Цветанка Венкова Геранова - акушерка
  3. Даниела Тодорова Димитрова - акушерка
  4. Деница Николова Демирева - акушерка
  5. Магдалина Иванова Дечкова - акушерка
  6. Николина Кирилова Ханджийска - акушерка
  7. Виолета Тодорова Маркова - медицинска сестра
  8. Румяна Стоянова Христова - акушерка
    
  Операционен център:
   
  1. Йорданка Кирилова Димова - акушерка
  2. Богдана Огнянова Найденова - медицинска сестра

  Акушерки – АГ кабинети, Консултативно приемно отделение (ДКЦ) на ВМА:
   
  1. Красимира Кирилова Лингурска - акушерка 
  2. Ралица Василева Вълчанова - акушерка