Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия / Научно - преподавателска дейност

Научно - преподавателска дейност

Клиниката е база за обучение на: Лекарите и медицинските специалисти работещи в клиниката са членове на национални и международни професионални организации, участват в написването на специализирани учебници и ръководства, публикуват научни статии в периодичния медицински печат у нас и в чужбина, участват в извършването на международни медицински изпитвания на медикаменти, участват с научни съобщения в национални и международни симпозиуми и конгреси.
Клиниката подържа професионални и научни контакти с научни асоциации в България и в чужбина, с клиниките и отделенията по урология в другите болници в състава на ВМА, като осъществява и методична помощ на същите, с университетските урологични клиники и урологичните отделения в страната.