Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия / Диагностично - Лечебна дейност

Диагностично - Лечебна дейност

В Клиниката по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия се извършват следните специализирани диагностични и лечебни дейности:


ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ

I. Ултразвукови методи за диагностика:
Трансабдоминална ехография на пикочо-половата система.
Трансректална ехография на простата, пикочен мехур и семенни мехурчета.
Ехографско изследване на тестис и епидидим.
Доплерово изследване на кръвотока на органите от пикочо-половата система.
 

II. Интервенционални ултразвукови методи на изследване и лечение:
Транскутанна пункция на бъбречни кисти под ехографски контрол.
Транскутанна пункция на хидроцеле по ехографски контрол
Трансректална биопсия на простатна жлеза.
 

III. Рентгенови методи за диагностика:
Обзорна рентгенография на отделителната система.
Рентгеноконтрастно изследване на отделителната система (венозна урография).
Ретроградна уретроцистография.
Ретроградна уретеропиелография.
Антеградна пиелоуретерография
Фистулографии
 

IV. Уродинамични изследвания.


VI. Ендоскопски методи на изследване.
Уретроцистоскопия.
Ретроградна катетеризация на уретер и бъбречно легенче.
Уретерореноскопия.
 

ЛЕЧЕБНИ МЕТОДИ

I. При заболявания на горния уринарен тракт
Екстракорпорална литотрипсия на камъни в бъбрека и уретера.
Уретерореноскопия с литотрипсия на камъни в бъбрека и уретера.
Пекутанна нефролитотрипсия при камъни в бъбрека и уретера.
Трансуретрална литотрипсия на камъни в пикочния мехур.

II. При заболявания на долния уринарен тракт

Оптична уретротомия при стриктури на уретрата

  • Студено рязане
  • Електрорезекция
  • Лазерна аблация
  • Бужиране
 1. Електрорезекция при склероза на мехурната шийка.
 2. Трансуретрална резекция при доброкачествена простатна хиперплазия.
 3. Трансуретрална резекция при карцином на пикочния мехур.
 4. Лазерна аблация на карцином на пикочния мехур.