Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия / Апаратура и инструментариум

Апаратура и инструментариум

Клиниката по Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия разполага със следните апарати и инструменти с които осъществява своята основна диагностично-лечебна дейност:

 

  1. Ултразвуков апарат ALOKA 4000, с триизмерен образ и доплер, с възможности за конвенционална и интервенционална ултразвукова диагностика.
  2. Ултразвуков апарат SIEMENS, с възможност за ултразвукова локализация на рентген негативни камъни в бъбрека за извършване на литотрипсия.
  3. Ултразвуков апарат BRUEKER, за конвенционална ултразвукова диагностика и извършване на пункции под ултразвуков контрол
  4. Апарат за екстракорпорална литотрипсия – Siemens Litostar Multiline, съвременен, последна генерация апарат за извънтелесно разбиване на камъни в бъбреците и уретерите.
  5. Рентгенов апарат с урологична маса и мониторен контрол – SIEMENS UROSKOP, за извършване на рентгенова диагностика и ендоурологични операции извършвани под рентгенов контрол.
  6. Лазерен апарат на LUMENIS VersaPulse PowerSuite, с възможност за генериране на Holmium и Nd YAG лазер.
  7. Лазерен апарат MBB с генериране на Nd YAG лазер.
  8. Ендоскопски инструментариум OLYMPUS и STORZ за диагностика и лечение на заболявания на долния и горния уринарен тракт (уретроцистоскопи, механични литотриптори, оптични уретротоми, резектоскопи, нефроскопи, уретероскопи, ендопиелотоми, ендоуретеротоми и др.)
  9. Светлинни източници, енергийни източници (апарат за диатермичен коагулационен и резекционен ток; ултразвуков литотриптор, електрохидравличен литотриптор и др), ендоскопски камери и монитори.