Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия

Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия

Началник на Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия

Началник на Клиника по ендоурология, началник на катедра "Урология и нефрология"

Полк. проф. Илия Салтиров, д.м.н.


Повече за Началник на Клиника по ендоурология, началник на катедра "Урология и нефрология"

За Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия

 • Разположение и възможности:

  Клиниката по Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия е разкрита преди пет години на 1 март 2000 година, в състава на Катедрата по урология и нефрология, на Военномедицинска академия.

  Това е първата в страната клиника изцяло специализирана в ендоскопските и малкоинвазивни методи на лечение на урологичните заболявания. Основание за разкриването й дадоха постигнатите резултати във въвеждането, утвърждаването и развитието на съвременните и високоефективни методи за диагностика и лечение. Този проект беше идея на доц. Александър Лилов, един от пионерите в развитието на ендоурологията на горния уринарен тракт и екстракорпоралната литотрипсия в България.

  Усилията, труда, професионалните и научни търсения на няколко поколения уролози от ВМА бяха концентрирани в подготовката, натрупването на знания и умения, както и завоюването на професионален авторитет, за да стане възможна реализацията на този проект.

  Клиниката по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия е разположена на 9-и етаж на ВМА и има 30 щатно разкрити болнични легла. Дейността на клиниката се осъществява в операционна зала за трансуретрални ендоскопски операции, която се намира на 3-ти етаж, в Операционния блок на болницата; в рентгенова операционна зала за ендоскопски операции под рентгенов контрол и в зала за екстракорпорална литотрипсия, които се намират на 9-и етаж.

 • Диагностично - Лечебна дейност:

  В Клиниката по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия се извършват следните специализирани диагностични и лечебни дейности:


  ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ

  I. Ултразвукови методи за диагностика:
  Трансабдоминална ехография на пикочо-половата система.
  Трансректална ехография на простата, пикочен мехур и семенни мехурчета.
  Ехографско изследване на тестис и епидидим.
  Доплерово изследване на кръвотока на органите от пикочо-половата система.
   

  II. Интервенционални ултразвукови методи на изследване и лечение:
  Транскутанна пункция на бъбречни кисти под ехографски контрол.
  Транскутанна пункция на хидроцеле по ехографски контрол
  Трансректална биопсия на простатна жлеза.
   

  III. Рентгенови методи за диагностика:
  Обзорна рентгенография на отделителната система.
  Рентгеноконтрастно изследване на отделителната система (венозна урография).
  Ретроградна уретроцистография.
  Ретроградна уретеропиелография.
  Антеградна пиелоуретерография
  Фистулографии
   

  IV. Уродинамични изследвания.


  VI. Ендоскопски методи на изследване.
  Уретроцистоскопия.
  Ретроградна катетеризация на уретер и бъбречно легенче.
  Уретерореноскопия.
   

  ЛЕЧЕБНИ МЕТОДИ

  I. При заболявания на горния уринарен тракт
  Екстракорпорална литотрипсия на камъни в бъбрека и уретера.
  Уретерореноскопия с литотрипсия на камъни в бъбрека и уретера.
  Пекутанна нефролитотрипсия при камъни в бъбрека и уретера.
  Трансуретрална литотрипсия на камъни в пикочния мехур.

   • Ултразвукова литотрипсия
   • Електрохидравлична литотрипсия
   • Лазерна литотрипсия
   • Механична литотрипсия
   • Ендопиелотомия при стриктури на пиелоуретералния сегмент.
   • Ендоуретеротомия при стриктури на уретера.
   • Балонна дилатация при стриктури на уретера.
   • Перкутанна нефростомия.

  II. При заболявания на долния уринарен тракт

  Оптична уретротомия при стриктури на уретрата

   • Студено рязане
   • Електрорезекция
   • Лазерна аблация
   • Бужиране
  1. Електрорезекция при склероза на мехурната шийка.
  2. Трансуретрална резекция при доброкачествена простатна хиперплазия.
  3. Трансуретрална резекция при карцином на пикочния мехур.
  4. Лазерна аблация на карцином на пикочния мехур.

 • Диагостични методи:

 • Лечебни методи:

 • Апаратура и инструментариум:

  Клиниката по Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия разполага със следните апарати и инструменти с които осъществява своята основна диагностично-лечебна дейност:

   

  1. Ултразвуков апарат ALOKA 4000, с триизмерен образ и доплер, с възможности за конвенционална и интервенционална ултразвукова диагностика.
  2. Ултразвуков апарат SIEMENS, с възможност за ултразвукова локализация на рентген негативни камъни в бъбрека за извършване на литотрипсия.
  3. Ултразвуков апарат BRUEKER, за конвенционална ултразвукова диагностика и извършване на пункции под ултразвуков контрол
  4. Апарат за екстракорпорална литотрипсия – Siemens Litostar Multiline, съвременен, последна генерация апарат за извънтелесно разбиване на камъни в бъбреците и уретерите.
  5. Рентгенов апарат с урологична маса и мониторен контрол – SIEMENS UROSKOP, за извършване на рентгенова диагностика и ендоурологични операции извършвани под рентгенов контрол.
  6. Лазерен апарат на LUMENIS VersaPulse PowerSuite, с възможност за генериране на Holmium и Nd YAG лазер.
  7. Лазерен апарат MBB с генериране на Nd YAG лазер.
  8. Ендоскопски инструментариум OLYMPUS и STORZ за диагностика и лечение на заболявания на долния и горния уринарен тракт (уретроцистоскопи, механични литотриптори, оптични уретротоми, резектоскопи, нефроскопи, уретероскопи, ендопиелотоми, ендоуретеротоми и др.)
  9. Светлинни източници, енергийни източници (апарат за диатермичен коагулационен и резекционен ток; ултразвуков литотриптор, електрохидравличен литотриптор и др), ендоскопски камери и монитори.

 • Научно - преподавателска дейност:

  Клиниката е база за обучение на:

  • Лекари за придобиване на специалност по урология.
  • Лекари уролози за следдипломна квалификация във високоспециализирани дейности в урологията по програма на СДО и УБК на Медицински университет.
  • Лекари уролози по тематични курсове за следдипломна квалификация.
  • Специализанти по хирургия
  • Медицински специалисти
  Лекарите и медицинските специалисти работещи в клиниката са членове на национални и международни професионални организации, участват в написването на специализирани учебници и ръководства, публикуват научни статии в периодичния медицински печат у нас и в чужбина, участват в извършването на международни медицински изпитвания на медикаменти, участват с научни съобщения в национални и международни симпозиуми и конгреси.
  Клиниката подържа професионални и научни контакти с научни асоциации в България и в чужбина, с клиниките и отделенията по урология в другите болници в състава на ВМА, като осъществява и методична помощ на същите, с университетските урологични клиники и урологичните отделения в страната.
   

 • В Клиниката работят:

  • Полк. проф. Илия Салтиров – началник на катедра "Урология и нефрология" и началник на Клиника по ендоурология
  • Подп. д-р Цеко Петков – началник отделение “Ендоурология”
  • Д-р Бойчо Димов – ординатор в отделение “Ендоурология”
  • Подп. д-р Владимир Василев – началник отделение “Еекстракорпорална литотрипсия”
  • М-р д-р Божидар Тасев – ординатор в отделение “Екстракорпорална литотрипсия”
  • Д-р Дичо Калоянов – началник отделение “Лазерна хирургия”
  • Ст.мед.с-ра Златка Стаматова