Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Ендоскопска хирургия / Медицински специалисти, работещи в клиниката по ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология

Медицински специалисти, работещи в клиниката по ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология

Полк. проф. Д-р Венцислав Методиев Мутафчийски, дмн, FACS - началник клиника - ventzimm@yahoo.com

Доц. д-р Красимир Василев, дм - vasilevkst@gmail.com
Ст. м. с. Росица Велкова

НАЧАЛНИЦИ ОТДЕЛЕНИЯ:

I –во отделение: Подп. д-р Савин Савов;
II –ро отделение: Д-р Григор Григоров;
III –то отделение: Подп. д-р Пламен Иванов, дм - plamensurg@yahoo.com

Административен сектор: Д-р Димитър Христов;

ОРДИНАТОРИ

М-р д-р Васил Кьосев - dr_kyosev@abv.bg
Д-р Иля Генов
Д-р Георги Коташев
Д-р Христо Петров

ВМОБР

Полк. д-р Иван Шопов
Ст. л-т д-р Георги Попиванов
Д-р Василена Христова

Медицински секретар

м.с. Антонина Ангелова

Операционни сестри

м.с. Валя Илиева
м.с. Е. Колева

Медицински сестри

м.с. Магдалена Ангелова
м.с. Стелиана Сергиева
м.с. Петя Стаменова
м.с. Десислава Маркова
м.с. Ирена Георгиева
м.с. Ваня Хубенова
м.с. Аделина Тегаркова