Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Ендоскопска хирургия / Апаратура, с която разполага клиниката по ендоскопска, енкокринна, хирургия и колопроктология

Апаратура, с която разполага клиниката по ендоскопска, енкокринна, хирургия и колопроктология