Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Диагностично-операционна секция

Диагностично-операционна секция

Началник на Диагностично-операционна секция

Началник на Спешен Диагностично-операционен център

Полк. д-р Деян Младенов


Повече за Началник на Спешен Диагностично-операционен център

За Диагностично-операционна секция

 • Спешен диагностично-операционен център:

  Спешен Диагностично-операционен център е специализирана структурна единица към Катедра „Спешна медицина и коремна хирургия” от стационарния блок на МБАЛ-София, ВМА, в която екип от лекари с помощта на друг медицински и помощен персонал извършва диагностично-лечебни дейности при пациенти със спешно състояние. 
   
  СДОЦ е разположен на обособена територия в МБАЛ – София с непосредствен достъп за транспортни средства и възможности за комуникация с болничните диагностични структури. 
   
  В състава на СДОЦ са разкрити следните структурни звена:
  - Спешно хирургично отделение
  - Спешно травматологично отделение
  - Спешно неврохирургично отделение
  - Спешно операционно отделение
  - Спешно анестезиологично отделение
  - Спешно отделение с 8 легла за диагностично изясняване до 24 часа.

  Диагностичната, лечебната и консултативната дейност се осъществяват в разкритите спешни кабинети – общохирургичен, неврохирургичен, травматологичен с гипсовъчна, противошокова зала и операционен сектор с две операционни зали. 
   
  Дейността на центъра се ръководи от началник, който е пряко подчинен на началника на Катедра „Спешна медицина и коремна хирургия” и на заместник началника на ВМА по диагностично-лечебната дейност (ЗНДЛД).
   
  Дейността на специалистите по здравни грижи се ръководи от старшата медицинска сестра, която е пряко подчинена на началника на СДОЦ и на главната медицинска сестра на МБАЛ-София.
   

 • Медицински специалисти, които работят в центъра:

  Началник на СДОЦ
  Старша медицинска сестра на СДОЦ
  Хирурзи – 2 със специалност
  Неврохирурзи – 3 със специалност, 1 без специалност
  Травматолози – 7 със специалност
  Анестезиолози – 7 със специалност
  Операционни сестри – 15 със специалност
  Анестезиологични сестри – 10 със специалност
  Амбулаторни сестри – 21
  Амбулаторни санитари – 14 
  Операционни санитари – 11 
   

 • Апаратура:

  Много високотехнологична апаратура, с която са оборудвани противошокова зала и двете операционни зали.

 • Учебно- преподавателската дейност :

  Учебно- преподавателската дейност е свърана с обучение на специализанти,студенти по медицина и медицински сестри. Води се и курс по „алгоритми за работа при спешен болен”.