Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Чернодробно - панкреатична и трансплантационна хирургия / Специалисти в клиниката

Специалисти в клиниката

В Клиниката по Чернодробно-Панкретична Хирургия и Трансплантология работи висококвалифициран медицински персонал, осигуряващ качествено лечение и следоперативни грижи.
В КЧПХТ работят 11 лекари, от които с придобита специалност са осем, специализиращите „обща хирургия” са трима. Хирурзите в клиниката са специализирали във водещи европейски и световни клиники, като поддържат своята квалификация, участвайки активно в курсове за следдипломна квалификация  и световни научни форуми, голяма част от тях са със специализации по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия,  трансплантология, лапароскопска хирургия.

Лекарски състав:

проф. Д-р Никола Владов, д.м.н. - Началник Клиника
д-р Иван Василевски, д.м.  - Началник отделение
д-р Ивелин Такоров, д.м. - Главен асистент
д-р Васил Михайлов - Началник отделение
д-р Цонка Луканова – Началник отделение
д-р Анатоли Савов - хирург
д-р Веселин Иванов - хирург
д-р Радослава Стоянова - хирург
д-р Васил Мелников - специализант
д-р Мария Якова - специализант
д-р Цветан Тричков – специализант

Ст. м.с. Румяна Костова е магистър „Мениджмънт на здравни грижи”  със специализация в областта на анестезиология и интензивни грижи, с дългогодишен стаж в КАРИЛ към ВМА, старша медицинска сестра на КЧПХТ от 2010 г.

Медицински сестри

•м.с. Милена Геновa
•м.с. Веселка Здравкова
•м.с. Веселина Димитрова
•м.с. Гергана Генева
•м.с. Румяна Рускова
•м.с. Десислава Михайлова
•м.с. Десислава Димитрова
•м.с. Петя Илиева
•м.с. Анифе Бошнак
•м.с. Тихомира  Бояджиева
•м.с. Албена Ласкова

Операционен блок

•м.с. Недялка Петришка
•м.с. Джахиде Мустафа
•м.с. Весела Пандурска

Администрация
•Десислава Христова – медицински секретар