Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Чернодробно - панкреатична и трансплантационна хирургия / Операционна зала

Операционна зала

Клиниката разполага с две операционни зали, оборудвани с модерна апаратура за извършването на оперативни интервенции с голям и много голям обем на сложност по класически или лапароскопски метод (интраоперативна ехография, холедохоскопия, ултразвуков скалпер, ултразвуков деструктор, аргон-плазмена коагулация, апарат за автохемотрансфузия и вено-венозен бай-пас, апарат за интраоперативна термоаблация на чернодробни метастази и други).

Клиниката разполага и с модерна система за мултимедийно обучение и телемедицина в реално време.