Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Чернодробно - панкреатична и трансплантационна хирургия

Чернодробно - панкреатична и трансплантационна хирургия

Началник на Чернодробно - панкреатична и трансплантационна хирургия

Началник на Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия

Проф.д-р Никола Владов Д.М.Н.


Повече за Началник на Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия

За Чернодробно - панкреатична и трансплантационна хирургия

 • Визия:

  Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология към ВМА, гр. София е създадена през 2003 г. и е профилирана в извършването на оперативно лечение на черния дроб и панкреаса с голям и много голям обем на сложност, както и всички съвременни интервенции в областта на висцералната хирургия по лапароскопски или класически метод. През 2007 г. клиниката стартира програма за чернодробна трансплантация, като оттогава са извършени над 40 чернодробни трансплантации.

  Мисия:
  Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология е обвързана с развитие на чернодробно-панкреатичната хирургия и трансплантологията до нивото на утвърдени световни стандарти и стандарти на Европейския Съюз с цел подобряване качеството на лечението и грижите за пациентите, съобразно съвременните научни познания и най-добрата медицинска практика.    

  Основна цел:
  Осъществяване специализирана, висококачествена, ефективна и достъпна хирургична помощ за всички свои пациенти. Клиниката гарантира качествено обучение на специализантите в областта на хирургията, като извършва клинична и научна дейност в областта на общата хирургия, чернодробно-панкреатичната хирургия, онкологията, трансплантологията, лапароскопската хирургия.

 • Структура:

  В клиниката има обособен самостоятелен сектор за пациенти с чернодробна трансплантация, състоящ се от три самостоятелни бокса, снабдени с апаратура за следоперативни интензивни грижи и уникална климатична инсталация с противоналягане за предотвратяване на вътреболнична инфекция.

 • Операционна зала:

  Клиниката разполага с две операционни зали, оборудвани с модерна апаратура за извършването на оперативни интервенции с голям и много голям обем на сложност по класически или лапароскопски метод (интраоперативна ехография, холедохоскопия, ултразвуков скалпер, ултразвуков деструктор, аргон-плазмена коагулация, апарат за автохемотрансфузия и вено-венозен бай-пас, апарат за интраоперативна термоаблация на чернодробни метастази и други).

  Клиниката разполага и с модерна система за мултимедийно обучение и телемедицина в реално време.

 • Налична апаратура:

  Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология е оборудвана с най-модерната съвременна медицинска апаратура. Разполага с тридесет легла, разположени в уютни стаи, директна комуникация с лекуващия персонал, собствен санитарен възел, климатик, телевизия. Следоперативният сектор е оборудван с апаратура за мониторно наблюдение и интензивни грижи на пациентите.

 • Основни дейности:

  При нас пациентите могат да получат хирургично лечение за следните групи заболявания:

  • •Доброкачествени и злокачествени заболявания на черния дроб и жлъчните пътища
  • •Доброкачествени и злокачествени заболявания на панкреаса
  • •Доброкачествени и злокачествени заболявания на стомаха
  • •Доброкачествени и злокачествени заболявания на тънкото и дебелото черво
  • •Доброкачествени и злокачествени заболявания на ендокринните жлези (щитовидна и надбъбречна жлеза)
  • •Доброкачествени и злокачествени заболявания на ретроперитонеалното пространство
  • •Лапароскопска хиругия на жлъчния мехур, чения дроб, панкреаса, слезката, стомаха, тънко и дебело черво, диафрагмални (хиатални) и вентрални хернии, диагностична лапароскопия и други
  • •Хернии на ингвинален канал и предна коремна стена;
  • •Ортотопична чернодробна трансплантация от трупен донор;
  • •Чернодорбна трансплантация от жив донор;
  • •Спешни хирургични интервенции (според графика на спешния хирургичен екип към клиниката)
  • •Клиниката работи по договор със НЗОК по следните ОПЕРАТИВНИ клинични пътеки: 156, 158, 160, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 181, 182, 187, 188.

 • Специфични дейности:

 • Контакти с други лечебни заведения:

 • Специалисти в клиниката:

  В Клиниката по Чернодробно-Панкретична Хирургия и Трансплантология работи висококвалифициран медицински персонал, осигуряващ качествено лечение и следоперативни грижи.
  В КЧПХТ работят 11 лекари, от които с придобита специалност са осем, специализиращите „обща хирургия” са трима. Хирурзите в клиниката са специализирали във водещи европейски и световни клиники, като поддържат своята квалификация, участвайки активно в курсове за следдипломна квалификация  и световни научни форуми, голяма част от тях са със специализации по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия,  трансплантология, лапароскопска хирургия.

  Лекарски състав:

  проф. Д-р Никола Владов, д.м.н. - Началник Клиника
  д-р Иван Василевски, д.м.  - Началник отделение
  д-р Ивелин Такоров, д.м. - Главен асистент
  д-р Васил Михайлов - Началник отделение
  д-р Цонка Луканова – Началник отделение
  д-р Анатоли Савов - хирург
  д-р Веселин Иванов - хирург
  д-р Радослава Стоянова - хирург
  д-р Васил Мелников - специализант
  д-р Мария Якова - специализант
  д-р Цветан Тричков – специализант

  Ст. м.с. Румяна Костова е магистър „Мениджмънт на здравни грижи”  със специализация в областта на анестезиология и интензивни грижи, с дългогодишен стаж в КАРИЛ към ВМА, старша медицинска сестра на КЧПХТ от 2010 г.

  Медицински сестри

  •м.с. Милена Геновa
  •м.с. Веселка Здравкова
  •м.с. Веселина Димитрова
  •м.с. Гергана Генева
  •м.с. Румяна Рускова
  •м.с. Десислава Михайлова
  •м.с. Десислава Димитрова
  •м.с. Петя Илиева
  •м.с. Анифе Бошнак
  •м.с. Тихомира  Бояджиева
  •м.с. Албена Ласкова

  Операционен блок

  •м.с. Недялка Петришка
  •м.с. Джахиде Мустафа
  •м.с. Весела Пандурска

  Администрация
  •Десислава Христова – медицински секретар

 • Научно-изследователска и учебно-преподавателска дейност:

  В клиниката се провеждат проспективни проучвания и научни разработки в областта на чернодробната и панкреатична хирургия, в областта на трансплантологията и онкологията. Поддържа се тясна колаборация със следните клиники по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология: „Beaujon” Hospital, Paris, с ръководител Оlivier Soubrane; „Fundeni” Hospital, Bucharest, с ръководител Irinel Popescu; “Florence Nightingale” Hospital, Istanbul, с ръководител Yaman Tokat; Novi Sad Hospital, с ръководител Zoran Miloshevic, „Queen Elizabeth” Hospital, Birmingham, с ръководител Darius Mirza.

  Клиниката е утвърден център за провеждане на курсове за продължително медицинско обучение (CME) на Международната асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози IASGO.

  В клиниката се провежда специализация по “Обща хирургия” към МУ-София и СУ “Климент Охридски”. Изследователската дейност е насочена в областта на трансплантологията, чернодробно-панкреатичната хирургия, онкологията и лапароскопската хирургия.

  В клиниката се провеждат следните следдипломни курсове: Основи на лапароскопската хирургия, Хирургично лечение на заболяванията на хепато-билиарната система и панкреаса, както и високоспециализирано обучение по: Хирургия на панкреаса, Хирургия на черния дроб, Лапароскопска хирургия на черен дроб и панкреас, Хирургия на долната празна вена.