Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Анестезиология и интензивно лечение

Анестезиология и интензивно лечение

Началник на Анестезиология и интензивно лечение

Началник

Доц. Евелина Одисеева, д.м.


Повече за Началник

За Анестезиология и интензивно лечение

 • Основни дейности:

  • Катедрата по Анестезиология и Интензивно Лечение:
  • 1.Осъществява съвременен лечебно-диагностичен процес при болни с различни по вид и тежест заболявания и политравматични пациенти
  • 2.Осъществява анестезия в еднодневната хирургия, в операционен блок, амбулаторна анестезия на възрастни и деца; както и лечение на болката
  • 3.Осъществява интензивно лечение и модерно медицинско хранене
  • 4.Обучение на студенти, лекари, специализанти и специалисти по здравни грижи на европейско ниво.
  • 5.Извършва авто- и авиотранспорт на критично болни пациенти – военни и цивилни, както и на донори на органи от всяка точка на България и чужбина.
  • 6.Участва активно във военни/мироопазващи мисии в чужбина, като изпраща свои обучени и специално подготвени лекари и медицински сестри.
  • 7.Работи активно с Изпълнителната агенция по трансплантации при донорски ситуации – транспортиране и кондициониране на донори на органи, както и при извършването на трансплантации и интензивно лечение в постоперативния период.
  • 8.Осъществява високо квалифицирана консултативна помощ
  • 9.Оказване на медицинска помощ при масови бедствия и аварии и природни катастрофи

 • Специфични услуги, които предлага:

  • КАИЛ, работейки в колаборация с останалите клиники и отделения във ВМА, разполага с голям набор диагностични изследвания и възможности за:
  • Ехография
  • Рентгенови изследвания
  • Компютърна томография с/без контраст
  • Ангиография
  • Кръвногазов анализ
  • Микробиология
  • Вирусология
  • Токсикология
  • Ядреномагнитен резонанс
  • Лабораторни изследвания
  • Функционално изследване на дишането
    
   

 • Структура:

  • Катедрата по Анестезиология и Интензивно лечение се състои от:
  • Клиника по Анестезиология с началник  полк. доц. Николай Младенов
  • Клиника по Интензивно лечение с началник доц. Евелина Одисеева
  • Отделение по Хипербарно оксигенна терапия с началник д-р Здравко Кирвиков

 • Апаратура:

  Катедрата по Анестезиология и Интензивно лечение разполага и използва съвременна апаратура за провеждане на анестезия, интензивно лечение, изкуствена белодробна вентилация, мониторинг по време на анестезия и интензивно лечение, аналгезия на пациенти, постъпващи за лечение във ВМА, интензивно лечение и мониторинг при трансплантирани пациенти.
  КАИЛ осъществява авто- и авио-транспорт на критично болни от всяка точка на страната, включително и на донори за кондициониране и експлантация на органи и последваща трансплантация.

  Клиниката по Интензивно Лечение разполага общо с 5 зали:

  1.3 реанимационни зали
  2.Зала с 2 трансплантационни бокса
  3.Зала за събуждане на пациенти от операционния блок,
  с 31 реанимационни легла, две флуидни легла, ехограф, хемодиализен апарат, модерен апарат за кръвно-газов анализ, дефибрилатори, затоплящи помпи, и със съвременна апаратура за изкуствена белодробна вентилация и мониторинг на критично болните, позволяващи качествена и надеждна грижа за болните.

  Клиниката по Анестезиология обслужва всички хирургични клиники във ВМА:

  Жлъчночернодробна, панкреатична и трансплантационна хирургия
  Ортопедия и травматология
  Гинекология
  Неврохирургия
  Коремна хирургия
  Гръдна хирургия
  Урология е Ендурология
  Ендоскопска хирургия
  Личево-челюстна и пластична хирургия
  УНГ
  Очна хирургия
  Септична хирургия
  Съдова хирургия
  Гастроентерология
  Операционните зали са оборудвани със съвременни анестезиологични апарати, монитори, перфузори, осигуряващи качествен и надежден мониторинг за болните по време на анестезия.
  Клиниката разполага още и с ехограф за нуждите на локо-регионалната анестезия, затоплящи помпи, система за затопляне и бързо преливане на интравенозни разтвори и биопродукти.

  Отделението по Хипербарно оксигенна терапия разполага с две барокамери.

 • Научно-изследователска дейност:

  Катедрата по Анестезиология и Интензивно Лечение извършва научно-изследователска дейност в областта на интензивното лечение и анестезиологията чрез работата на големия брой асистенти и докторанти, с които разполага.

 • Учебно-преподавателска дейност:

  Катедрата Анестезиология и Интензивно Лечение е база за обучение към медицинския факултет на Софийския университет и предоставя качествено обучение на студенти по медицина, специализанти, докторанти, медицински сестри и други здравни работници. Катедрата провежда и голям брой специализирани курсове за медицински сестри, лекари и здравни работници за повишаване на тяхната квалификация.

  Катедрата е база, в която се провеждат държавни изпити за придобиване на специалност по Анестезиология и Интензивно лечение; организира и участва като партньор на различни конгреси и семинари както в България, така и в чужбина.

 • Персонал:

  Лекари

  Генерал-майор чл.-кор. професор Николай Кирилов  Петров, дмн
  Полковник доцент Николай Драганов Младенов, дмн
  Доцент Евелина Христова Одисеева,дм
  Доцент Стефан Христов Левтеров, дм
  Главен асистент подполковник Емил Илиев Кържин
  Асистент Слави Йорданов Асов
  Асистент Златина Алексиева Алексиева
  Подполковник Станислав Димитров Димитров
  Николай Стефанов Нейчев
  Орлин Павлов Владимиров
  Христо Василев Дончев
  Иван Ганчев Ганев
  Румен Атанасов Иванов
  Здравко Йорданов Кирвиков
  Йоланда Петрова Иванова
  Михаил Николов Керчев
  Мариана Кирилова Симеонова
  Милена Цанева Дончева
  Анелия Иванова Хъртова
  Веселин Любомиров Димитров  
  Катя Рашкова Рангелова
  Ирина Евгениева Гиндева
  Димитър Желязков Желязков
  Илиян Милев Иванчев
  Вълкана Делева Делева
  Пламен Атанасов Карагьозов
  Николай Димитров Димитров
  Александра Стоянова Салтирова
  Мина Йорданова Костадинова    
  Снежана Константинова Манолова
  Стилян Стефанов Добрев
  Юри Цветанов Рангелов
  Мирослав Ненков Ненков
  Стефан Христов Бакалов
  Стоян Динков Иванов  
  Красимира Михайлова Ганчева
  Павел Колев Гълъбов
  Любомира Руменова Кънчева
  Росанка Атанасова Иванова
  Едлир Енвер Груда
  Мариана Петрова Малинова
  Явор Петров Крумов
  Евангелос Мелетиос Вавудакис
  Янислав Йорданов Данчов
  Мартин Валентинов Маринов
  Маринела Петрова Хаджимитева
  Константина Валериева Пенкова
  Ивайло Цветанов Живков
  Николай Славчев Николов
  Петя Парашкевова Ибришимова
  Митко Йотков Йотов

  Медицински сестри

  Петя Панайотова Задгорска
  Албена Деянова Младенова
  Александрина Николаева Илиева
  Ангелина Ангелова Страткова
  Анета Йончева Крайчева
  Венера Йорданова Николова
  Елиза Рангелова Стефанова
  Йорданка Славчева Андонова
  Йорданка Спасова Ивкова
  Лилия Димитрова Стефанова
  Мая Тодорова Ортомарова
  Надежда Петкова Михайлова
  Петя Николова Шопова
  Росица Иванова Семовска
  Станислава Стоянова Тодорова
  Стефка Илиева Вулджева
  Василка Петрова Георгиева
  Даниела Петрова Иванова
  Делян Веселинов Денчев
  Десислава Христова Йорданова
  Димитрия Христова Христова
  Дочка Михайлова Петкова
  Евелина Георгиева Стаева
  Елка Георгиева Евлогиева-Фаткова
  Ивелина Ефремова Ефремова
  Искра Гергова Виденова
  Йорданка Георгиева Михова
  Катя Валентинова Йолова
  Лилия Емилова Цанова
  Надежда Петрова Петрова
  Перуника Младенова Радкова
  Поля Гаврилова Петкова
  Светлана Божкова Стефанова
  Стефка Радославова Гогова
  Теодора Светославова Иванова
  Хризантема Томчева Радкова
  Юлиана Асенова Борисова
  Цветелина Павлинова Иванова
  Евелина Георгиева Георгиева
  Мария Атанасова Борисова
  Веца Димитрова Шарденова
  Катя Георгиева Петрова
  Нанка Христева Христева
  Тоня Георгиева Петрова
  Весела Иванова Лозанова
  Светослава Тодорова Петрова
  Цветелина Георгиева Радева
  Теодора Тихомирова Белезирева
  Мариана Стефанова Добрева
  Албена Иванова Василева
  Ивелина Иванова Иванова
  Дария Тодорова Григорова
  Елена Светославова Станчева
  Анелия Георгиева Гергова
  Йорданка Рангелова Иванова
  Христина Валериева Найденова
  Нина Димитрова Стоянова
  Десислава  Валентинова Прокопова  
  Мирослав Петков Димитров
  Ивайло Димитров Евтимов
  Анна Стоянова Пенчева
  Анжела Петрова Петрова
  Василка Кръстева Шуплинова
  Ваня Милчева Кирилова
  Йолина Димкова Василева
  Вера Виденова Вълчева
  Даниела Василева Александрова
  Боряна Бориславова Ангелова
  Янка Вълкова Стоянова
  Румяна Борисова Тошева
  Мирослав Ганчев Томчев
  Елена Любенова Тонева
  Валя Михайлова Сергиева
  Мария Димитрова Божкова
  Ина Сашова Ангелова
  Десислава Димитрова Стоева