Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Вирусология / Информация за структурата

Информация за структурата

ЦДАВВ се състои от 3 отделни самостоятелни лаборатории със специфична дейност.

Лаборатория по клинична вирусология
 
Специфична дейност: Лабораторията по клинична вирусология е специализирана за извършване главно на скрийнингови  изследвания за доказване на антитела и антигени на вируси и рикетсии, причинители на различни остри и хронични заболявания.
Обем на дейност-изследвания за:
-hiv  1 и 2
-вирусни хепатити (хепатит а, в, с, д, е)
-остри вирусни респираторни заболявания и атипични пневмонии (грип а, в, с,   адено вирус)
-ентеровируси (коксаки вируси)
-херпесни вируси (херпес симплекс -тип 1и 2, херпес зостер, цитомегаловирус, епщайн-бар вирус)
-хламидийни инфекции (хламидия трахоматис, хламидия пнеумоние)
-рикетсии (q-треска, марсилска треска)
-рубеола, епидемичен паротит и др.
Използвани методи: elisa, хемилуминисцентен метод (liaison), western blot, имунофлуоресцентен метод (ифм)  

Научно-изследователска лаборатория (НИЛ) по вирусология (кв.Овча купел)
 
Специфична дейност: лабораторията е специализирана за диагностика в областта на опасните и особено опасните вирусни, рикетсийни и хламидийни инфекции (оои). извършва комплексна диагностична, научно-изследователска, производствена и учебна работа по проблемите на оои както и за природно и селскостопанско огнищни вирусни, рикетсийни и хламидийни инфекции със социална и здравна значимост, в сьвременни условия, с оглед защитата на войските и гражданското население в мирно и военно време.
Обем на дейност:
-вирусни менингоенцефалити: алфавирусни енцефалити-синдбис, семлики форест, чикунгуня, венецуелски енцефалит, кърлежов енцефалит, японски енцефалит, западен нил и др.
-вирусни хеморагични трески: жълта треска, денга 1,2,3,4, хтбс, ккхт и др.
-рикетсии (q-треска, марсилска треска) и хламидии (хл. трахоматис, хл. пнеумоние, психатоза, орнитоза)
Използвани методи: рнха, рск, рн , elisa, имунофлуоресцентен метод (ифм), western blot, pcr (конвенционален) и др.

Лаборатория по молекулярна вирусология

Специфична дейност: Лабораторията по молекулярна вирусология е специализирана за извършване на високо технологични молекулярно-вирусологични изследвания за доказване на нуклеинови киселини на вируси и рикетсии, причинители на различни остри и хронични заболявания с диагностичен, потвърдителен, експертизен и научно-експериментален характер.

Обем на дейност:
-човешки папиломен вирус (hpv)  
-човешки полиомни вируси bk (bkv), jv (jcv), ki (kiv)  
-херпесни вируси cmv, ebv
-коксиела бърнети,
-torque teno virusi - tт вируси и др.
Използвани методи: pcr, real-time pcr, nested pcr, loop amplification