Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Вирусология / Информация за пациента

Информация за пациента

Материалите за вирусологични изследвания се доставят в лабораториите на ЦДАВВ, съпроводени от талон/фиш от съответната клиника или кабинет. Размерът на допълнителното заплащане е определен в „Ценоразпис за платени прегледи, консултации и изследвания”, публикуван на официалния сайт на ВМА. Резултатите и допълнителна информация/консултация за тях се доставят на клиниката/лекаря, който ги е поръчал, или директно на външните пациенти.

Обем на дейност (изследвания) за:
-HIV  1 и 2 
-Вирусни хепатити (Хепатит А, В, С, Д, Е)
-Остри вирусни респираторни заболявания и атипични пневмонии (Грип А, В, С,   Адено вирус)
-Ентеровируси (Коксаки вируси)
-Херпесни вируси (Херпес симплекс -тип 1и 2, Херпес Зостер, Цитомегаловирус, Епщайн-Бар вирус)
-Хламидийни инфекции (Хламидия Трахоматис, Хламидия Пнеумоние)
-Рикетсии (Q-треска, Марсилска треска)
-Рубеола, Епидемичен паротит и др.
-Вирусни менингоенцефалити: Алфа  и Флави - вирусни енцефалити-Синдбис, Семлики Форест, Чикунгуня, Венецуелски енцефалит, Кърлежов енцефалит, Японски енцефалит, Западен Нил и др.

Използвани Методи: ELISA, Хемилуминисцентен метод (LIAISON), Western blot, Имунофлуоресцентен метод (ИФМ)

Изследват се с молекулярнобиологични методи (PCR, real-time PCR, nested PCR, LOOP amplification):
- Човешки папиломен вирус (HPV)  
- Човешки полиомни вируси BK (BKV), JV (JCV), KI (KIV) 
- Херпесни вируси CMV, EBV
- Коксиела бърнети,Torque teno virusi - TТ вируси и др.