Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Токсикохимична лаборатория / Учебно-преподавателска дейност

Учебно-преподавателска дейност

Специалистите от лабораторията участват в обучението на студенти от специалности: химия, фармация, медицина, както и на лекари-специализанти по курсове и теми, свързани с областта на аналитичната и съдебната токсикология.
Токсикохимична лаборатория осигурява специализирана следдипломна подготовка на специалисти по съдебна токсикология.