Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Рентгенова диагностика / В клиниката работят следните медицински специалисти

В клиниката работят следните медицински специалисти

В структурата на Клиниката функционират три отделения:  Отделение по ангиодиагностика, Спешно рентгеново отделение и Клинично рентгеново отделение.

Комплексната дейност на Клиника по конвенционална рентгенова диагностика се осъществява от 28 души, сред които 11 лекари, 13 лаборанти, 2 технически сътрудници  и 2 санитари. Един от лекарите е хабилитиран (доцент), един от лекарите (доктор), всички лекари имат специалност по образна диагностика. Всички лаборанти са с опит и съответна  квалификация.

Клиниката  извършва научна и учубно-преподавателска дейност, внедрява и прилага съвременни методи и техники в образната диагностика. База е за обучение и квалификация на лекари, специализанти, студенти и професионалисти по здравни грижи от медицинските колежи и университети. Провежда се мамографски курс за следдипломно обучение.