Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Рентгенова диагностика / Видове изследвания

Видове изследвания

 
Клиниката разполага с всички необходими рентгенодиагностични апарати, някои от които са най-съвременните апарати в света. Предстои цялостна дигитализация на Клиниката по конвенционална рентгенова диагностика с директно дигитализиращи апарати. Клиниката подържа отлични контакти с всички Клиники по образна диагностика на територията на София и страната. Освен това, водещи клиники по образна диагностика в чужбина оказват консултативна и методична помощ /Полша, Швеция, Швейцария/.