Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Рентгенова диагностика

Рентгенова диагностика

Началник на Рентгенова диагностика

Началник на Кли­­ни­­ка­­ по кон­­­вен­­­ци­­о­­нал­­­на рен­­т­­­ге­­но­­ва ди­­аг­­­нос­­­ти­­ка

Доц. Лъчезар Петров


Повече за Началник на Кли­­ни­­ка­­ по кон­­­вен­­­ци­­о­­нал­­­на рен­­т­­­ге­­но­­ва ди­­аг­­­нос­­­ти­­ка

За Рентгенова диагностика

 • Визия:

  Клиниката по конвенционална рентгенова диагностика осигурява качествена, изчерпателна образна диагностика и лечение на преминалите през нейните диагностични и интервенционални звена, пациенти на ВМА.

 • Видове изследвания:

  • Клиниката извършва всички конвенционални рентгенови изследвания:
  • Рентгеноскопия;
  • Рентгенография;
  • Контрастни изследвания на гастроитестиналния и урогенитален тракт /изследвания на стомаха,червата, бъбреците, женската полова система/;
  • Панорамни и сегментни снимки на зъбите, челюстите, околоносните кухини и темпоромандибуларните стави;
  • Мамография;
  • Ангиографски изследвания на съдовете на всички системи на човешкото тяло;
  • Терапевтични ангиографски процедури /транслуменна дилатация, имплантиране на стентове, емболизации на съдови малформации и злокачествени новообразувания, имплантиране на филтри предпазващи пациента от белодробна тромбоемболия и др./;
  • Спешна конвенционална рентгенова диагностика.
  • Извършват се специфични терапевтични процедури под рентгенов контрол.
   
  Клиниката разполага с всички необходими рентгенодиагностични апарати, някои от които са най-съвременните апарати в света. Предстои цялостна дигитализация на Клиниката по конвенционална рентгенова диагностика с директно дигитализиращи апарати. Клиниката подържа отлични контакти с всички Клиники по образна диагностика на територията на София и страната. Освен това, водещи клиники по образна диагностика в чужбина оказват консултативна и методична помощ /Полша, Швеция, Швейцария/.

 • Апаратура:

  Клиниката е изцяло дигитализирана и разполага с всички необходими рентгенодиагностични апарати, някои от които са най-съвременните апарати в света. Клиниката подържа отлични контакти с всички клиники по образна диагностика на територията на София и страната. Освен това, водещи клиники по образна диагностика в чужбина оказват консултативна и методична помощ /Полша, Швеция, Швейцария/.

 • В клиниката работят следните медицински специалисти:

  В структурата на Клиниката функционират три отделения:  Отделение по ангиодиагностика, Спешно рентгеново отделение и Клинично рентгеново отделение.

  Комплексната дейност на Клиника по конвенционална рентгенова диагностика се осъществява от 28 души, сред които 11 лекари, 13 лаборанти, 2 технически сътрудници  и 2 санитари. Един от лекарите е хабилитиран (доцент), един от лекарите (доктор), всички лекари имат специалност по образна диагностика. Всички лаборанти са с опит и съответна  квалификация.

  Клиниката  извършва научна и учубно-преподавателска дейност, внедрява и прилага съвременни методи и техники в образната диагностика. База е за обучение и квалификация на лекари, специализанти, студенти и професионалисти по здравни грижи от медицинските колежи и университети. Провежда се мамографски курс за следдипломно обучение.

  • В клиниката работят следните медицински специалисти:
  • д-р Ангел Илийн – началник на стационарно рентгеново отделение.
  • д-р Лилия Милкова – лекар-образна диагностика.
  • д-р Антони Ризов – лекар-образна диагностика.
  • д-р Мирослав Лилов – началник на ангиографско отделение
  • д-р Красимир Градинарски – началник на спешно рентгеново отделение
  • д-р Антоан Ангелов – лекар-образна диагностика.
  • д-р Красен Янакиев – лекар-образна диагностика.
  • д-р Тиме Стоилков – лекар-образна диагностика.
  • д-р Йордан Мечков – лекар-образна диагностика.
  • д-р Славянка Лазарова – лекар-образна диагностика.
  • Невенка Бонинска - старши рентгенов лаборант на клиника по конвенционална рентгенова диагностика

 • ГАЛЕРИЯ  Повече снимки