Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Патоморфология / Специфични услуги

Специфични услуги

Информация за пациента
Катедрата по обща и клинична патология е разположена на 1-ия етаж в сграда, намираща се в двора на ВМА.

Телефони за връзка:  
Канцелария: 02/922 5515
Старши лаборант: 02/922 5231
Работно време: от 8,00 до 14,00ч./от понеделник до петък/

Необходими документи:
При донасяне на материал за хистологично изследване се изисква коректно и изчерпателно попълнен придружаващ фиш с паспортни и клинични данни  и диагноза, име и  подпис на лекаря, изискващ изследването.
При желание за консултация от хабилитиран лекар или лекар-специалист пациентът трябва да предостави цялостния материал /парафинови блокчета, хистологични /цитологични препарати/ и пълна документация, включително образни изследвания и епикриза.

Допълнително заплащане
Всички пациенти, които не са хоспитализани във ВМА и не са контингент на МО заплащат за извършените медицински дейности съгласно действащия Ценоразпис на ВМА.
Плащането се извършва в Касата на болницата /Поликлиника – етаж 2/ в деня на донасянето на материала за изследване.