Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Нуклеарна медицина / Възможности за диагностика

Възможности за диагностика

Гамакамерни изследвания на:

Метаболитна брахитерапия с ниски активности – 131- йод