Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Нуклеарна медицина

Нуклеарна медицина

Началник на Нуклеарна медицина

Началник “Отделение по нуклеарна медицина”

д-р Валентин Мирчев Куйкин


Повече за Началник “Отделение по нуклеарна медицина”

За Нуклеарна медицина

 • Възможности за диагностика:

  Гамакамерни изследвания на:

  • сцинтиграфия  на костната система
  • белодробна сцинтиграфия
  • бъбречна сцинтиграфия
  • сцинтиграфия на щитовидна жлеза

  Метаболитна брахитерапия с ниски активности – 131- йод

 • Апаратура:

  Планарна гама-камера Ohio Nuclear – Sigma 410

 • Специалисти, които работят в звеното:

  Лекар – Бойка Петкова
  Ст.мс.- Пламенка Иванова
  Мс.- Снежанка Бучинска
  Мс.- Юлия  Иванова

 • Учебно-преподавателска дейност:

  • Квалификационни  курсове за медицински сестри
  • База за практическо обучение на студенти- специалност  „рентгенов лаборант”