Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Микробиология / Визия

Визия

Лабораторията е специализирана за извършване на микробиологични изследвания на постъпващите проби от клиниките и кабинетите на ВМА. С дейността си лабораторията подпомага лекарите-клиницисти при поставянето на окончателната етиологична диагноза на пациентите и спомага за правилното и адекватно лечение с антибактериални препарати на различните инфекциозни заболявания.