Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Микробиология / Учебно-преподавателска дейност

Учебно-преподавателска дейност

Лабораторията по микробиология при Катедра ВЕХ е звено в рамките на Военномедицинска академия и страната, предназначено да повишава следдипломната квалификация на кадровите медицински офицери, сержанти и войници от Въоръжените сили на Р. България и граждански лица в системата на Министерство на отбраната, медицинските офицери, сержанти и войници от резерва и чуждестранните специализанти, обучаващи се във ВМА.
Лабораторията е база за обучение и специализация на висш и среден медицински състав от Въоръжените сили на Р. България, от гражданската здравна мрежа и чуждестранни специализанти по микробиология. В този смисъл лабораторията е сертифицирана от НАОА като база за обучение на: 
- специализанти по микробиология
- участвува с модули по микробиология в обучението на специализанти по 
- вирусология, епидемиология, инфекциозни болести и паразитология
- докторанти
- колежани за придобиване на специалността „професионален бакалавър”
Допълнително се провеждат се курсове по:
- определени раздели от програмите за придобиване на специалност и следдипломна квалификация по микробиология;
- тематични курсове по „Съвременни проблеми на неферментиращите-глюкозата Грам-отрицателни бактерии / НФГБ /;
- „Проучване резистентността при проблемни за болничната патология микроорганизми” и др.