Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Микробиология / Структура и състав

Структура и състав

Лаборатория по микробиология е с ранг на клиника и влиза в състава на Катедра по военна епидемиология и хигиена на ВМА. Създадена е през 1958 г. от д-р Табакова. Последователно нейни ръководители са били проф. д-р Светослав Петровски, д.м.н. и проф. д-р Георги Терзиийски, д.м.н. От 1986 г. до момента началник на лабораторията е проф. д-р Енчо Савов, д.м.н. В лабораторията работят един професор, доктор на медицинските науки, двама специалисти по микробиология, един лекар-ординатор, двама биолози, четири лаборанти и двама технически изпълнители.

Функционално се състои от 2 отделения: 
- Отделение по микробиология
- Отделение по серология