Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Микробиология / Контингент на изследване

Контингент на изследване

Всички пациенти, на които се оказва болнична и извънболнична помощ, регистирани в клиниките и кабинетите на ВМА:
- военнослужещи и граждански лица в системата на МО;
- цивилни лица срещу заплащане на ВМА по НЗОК, договор или кешово заплащане.