Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Микробиология / КАТЕДРА „ВОЕННА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА”

КАТЕДРА „ВОЕННА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА”

Катедра Военна епидемиология и хигиена /КВЕХ/ е създадена през 1958 г. към Отдела за военномедицинска подготовка при медицинската служба на БНА с ръководител  генерал-майор професор Николай Купенов. Катедрата е създадена с цел разработването проблемите на хигиенното и противоепидемичното осигуряване на войските във военно и в мирно време и обхваща обучението на специалисти по микробиология, вирусология, епидемиология и хигиена, необходими за развитието на военните профилактични дисциплини. След промените през 90те години, интересът на изследванията в катедрата е насочен предимно към разрешаване  проблемите на болничната епидемиология и хигиена.
Понастоящем Катедрата по военна епидемиология се ръководи от проф. д-р Енчо Запрянов Савов, д.м.н. и след направените многократно структурни и кадрови промени след 1990 г., включва следните структури:
 
1. Началник катедра „Военна епидемиология и хигиена”
2. Лаборатория "Микробиология"
3. Научно-изследователска лаборатория по микробиология
4. Център за диагностика и анализ на вируси и вирози
5. Отделение по военна хигиена
6. Противоепидемично отделение