Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Лаборатория „Молекулярна диагностика на чернодробните заболявания" / Лаборатория „Молекулярна диагностика на чернодробните заболявания"

Лаборатория „Молекулярна диагностика на чернодробните заболявания"

Визия:

Нашите амбиции са да следваме утвърдени стандарти в областта на хепатологията и молекулярната диагностика, с оглед получаването на надеждни и качествени резултати. Лабораторията е акредитирана от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC15189:2007 за качество на медицинските лаборатории (Сертификат за акредитация на БСА рег№ 2МЛ/25.11.2013). Лабораторията е сертифицирана и по ISO 9001:2008 от месец септември 2011г. Лабораторията участва в международни сравнителни изпитвания, контролиращи дейността й, провеждани от INSTAND (WHO Collaborating Centre for Quality Assurance and Standardization in Laboratory Medicine), Dusseldorf, Germany и QCMD (Quality Control for Molecular Diagnostics)-Glasgow, Scotland, UK.