Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Консултивно-приемно отделение

Консултивно-приемно отделение

Началник на Консултивно-приемно отделение

д-р Иван Христев Христев

Началник “Консултативно приемно отделение”


Повече за д-р Иван Христев Христев

За Консултивно-приемно отделение

 • Визия:

  Отделението е разположено на втория етаж на бившата поликлиника на ВМА и има персонал от 40 души. Началници на консултативните кабинети на щат към КПО са д-р Колев, д-р Димова, д-р Велковска, д-р Недкова, д-р Шишенкова, д-р Златанова, д-р Гигова и д-р Стоянова.

  В Консултативно-приемно отделение на ВМА се извършват амбулаторни прегледи на заповядания контингент и на болни от редица здравно-осигурителни фондове, с които ВМА има договорни отношения. Основните проблеми, които решава КПО са промоция и превенция на здравето на личния състав на БА, амбулаторно лечение и прием за болнично лечение, когато това се налага. За решаването на тези проблеми отделението разполага с разнообразна апаратура за извършване на високоспециализирани изследвания, свързани с диагностиката и лечението на сърдечно-съдови, неврологични, гастроентерологични, оториноларингологични, очни, алергологични и др. заболявания. Така също разполага с превързочна и амбулаторна операционна, където се извършват малки хирургични интервенции. За изпълнение на тази дейност в отделението работят на щатен или функционален принцип лекари от всички основни специалности, които поддържат контакти със специалисти от академията и други лечебни заведения под формата на консултации, срещи и научни форуми.

 • Лечебно диагностична дейност::

  Лечебно диагностична дейнос

 • Структура и персонал:

  Структура и персоналСтруктура и персоналСтруктура и персонал

 • Апаратура:

  АпаратураАпаратураАпаратура

 • Научно-изследователска дейност:

 • ГАЛЕРИЯ  Повече снимки