Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Компютърна и магнитно-резонансна томография / Клиника “Компютърна и магнитно-резонансна томография”

Клиника “Компютърна и магнитно-резонансна томография”

Клиниката се състои от две отделения:
Отделението по КТ разполага с два апарата: спирален скенер Somatom Plus 4 на фирма Siemens /2000г./ и мултислайс спирален скенер Light Speeed 16 на фирма General Electric /2004г./. 
Отделението по МРТ разполага с един апарат – Magnetom Harmony 1Т на фирма Siemens /2000г./ Изброените апарати дават възможност да се извършват рутинно всички стандартни образни диагностични процедури.

Допълнително могат да бъдат посочени следните специфични диагностични дейности: компютъртомографска ангиография, мозъчна навигация, виртуална колоноскопия, триизмерни реконструкции на зъбите и лицевия скелет, компютър томографска костна денситометрия, магнитнорезонансна ангиография, магнитнорезонансна мамография.
Клиниката разполага със система PACS /picture archiving and communication system/, даваща възможност за допълнителна обработка и архивиране на получените образи и електронен трансфер на данните посредством изградената оптична мрежа във ВМА.