Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Компютърна и магнитно-резонансна томография / Катедра “Образна диагностика”

Катедра “Образна диагностика”

Катедра "Образна диагностика" обхваща в своята структура седните клиники:
         1. Клиника “Компютърна и магнитно-резонансна томография”
         2. Клиника “Конвенционална рентгенова диагностика“