Начало / Информация за пациента / Здравноосигурителни фондове

Здравноосигурителни фондове

Здравноосигурителните дружества, с които ВМА има сключен договор:

Номер / дата Здравноосигурителни дружества
9066/21.07.10г. ОЗОФ “ДОВЕРИЕ” АД – срок до 07.07.2013 г.
10452/25.08.10г “ДЗИ – ЗО” АД - срок до 01.07.2013 г.
18720/21.12.2009.
ДС 15087/09.12.2010
“ДЖЕНЕРАЛИ Закрила Здравно Осигуряване” АД срок до 30.11.2013 г.
6100/20.04.2012г. “ЗОФ ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД – срок до 01.01.2014 г.
9790/06.07.2012 ЗОФ “МЕДИКО-21” АД - срок до 01.07.2013 г.
9068/21.07.2010
Анекс
6695/03.05.2012
“ЕВРОИНС – ЗО” АД – срок до 31.05.2013 г.
9291/27.07.2010. ЗОД “БУЛСТРАД ЗДРАВЕ” АД  – срок до 01.07.2013 г.
13011/27.10.2010. ЗОК “НАДЕЖДА” АД - срок до 29.09.2013 г.
8694/13.07.10г.
Анекс
10270/14.07.2011
“ЗОК БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ” АД – срок до 01.07.2013 г.
6703/09.05.2011. “Здравно-Осигурителен Институт” АД – срок до 22.04.2013 г.
14665/20.10.2011. ЗОК ФИ ХЕЛТ АД - срок до 12.10.2013 г.. +автом. подн. с такса
4008/13.03.2013 ЗК "УНИКА ЖИВОТ" АД - срок до 12.03.2014 г.