Начало / Информация за пациента / Ценоразпис

Ценоразпис

Вид Код Описание Цена
Административни ZFA0001 Допълнителни медикаменти 1,00 лв
Административни ZFA0002 Допълнителни консумативи 1,00 лв
Административни ZFA0009 Медицински услуги 1,00 лв
АдминистративниZFC0001Потребителска такса - КП
I. ПРЕГЛЕДИ 0010010 Преглед от лекар специалист 25,00 лв
I. ПРЕГЛЕДИ 0010020 Преглед от доцент 50,00 лв
I. ПРЕГЛЕДИ 0010030 Преглед от професор 60,00 лв
I. ПРЕГЛЕДИ 0010040 Преглед от психиатър 73,00 лв
I. ПРЕГЛЕДИ 0010050 Психиатрична анамнеза от друго лице 73,00 лв
I. ПРЕГЛЕДИ 0010060 Гинекологичен преглед 30,00 лв
I. ПРЕГЛЕДИ 0010070 Онко-профилактичен гинекологичен преглед 60,00 лв
I. ПРЕГЛЕДИ 0010080 Преглед за телесни повреди 45,00 лв
I. ПРЕГЛЕДИ 0010090 Преглед за полови пресъпления и девственост 50,00 лв
I. ПРЕГЛЕДИ 0010110 Вторичен преглед ( до два контролни прегледа в рамките на 30 дни ) 14,00 лв
I. ПРЕГЛЕДИ 0010120 Хоспитализационен преглед 0,00 лв
II.ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 0020030 Дневно посещение в дома от лекар специалист /06ч. - 22ч./ 37,00 лв
II.ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 0020040 Дневно посещение в дома от хабилитиран специалист /06ч.-22ч/ 49,00 лв
II.ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 0020050 Нощно посещение в дома от лекар специалист /22ч. - 06 ч./ 49,00 лв
II.ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 0020060 Нощно посещение в дома от хабилитиран специалист /22ч. 06ч./ 60,00 лв
III. КОНСУЛТАЦИИ 0030010 Консултация от лекар специалист 25,00 лв
III. КОНСУЛТАЦИИ 0030020 Консултация от доцент 50,00 лв
III. КОНСУЛТАЦИИ 0030030 Консултация от професор 60,00 лв
III. КОНСУЛТАЦИИ 0030031 Консултация от лекар специалист във връзка с обслужване на инсулинова помпа 30,00 лв
III. КОНСУЛТАЦИИ 0030032 Консултация от доцент във връзка с обслужване на инсулинова помпа 50,00 лв
III. КОНСУЛТАЦИИ 0030040 Акушерска консултация 42,00 лв
III. КОНСУЛТАЦИИ 0030060 Консултация на готова миелограма 30,00 лв
III. КОНСУЛТАЦИИ 0030070 Консулт на готов препарат от периферна кръв 10,00 лв
III. КОНСУЛТАЦИИ 0030080 Консултация на хистологичен препарат 34,00 лв
III. КОНСУЛТАЦИИ 0030090 Консултация и изработка на имунохистохимичен препарат - цена на маркер 49,00 лв
III. КОНСУЛТАЦИИ 0030100 Консултация,свързана с живи лица, на 1 препарат изработен в друга лаборатория 17,00 лв
III. КОНСУЛТАЦИИ 0030110 Консултация,свързана с живи лица, на 1 препарат,изработен в Сектор по патоморфология от готово парафиново блокче 34,00 лв
III. КОНСУЛТАЦИИ 0030120 Консултация,свързана с живи лица, на 1 препарат, изработен в Сектор по патоморфология 41,00 лв
III. КОНСУЛТАЦИИ 0030130 Консултация, свързана с починали лица, на готови препарати от 1 аутопсия 83,00 лв
III. КОНСУЛТАЦИИ 0030140 Консултация , свързана с починали лица,на готовo парафиново блокче от 1 аутопсия 114,00 лв
III. КОНСУЛТАЦИИ 0030150 Обсъждане в онкокомитет 18,00 лв
III. КОНСУЛТАЦИИ 0030160 Клиничен колегиум с хабилитирано лице 182,00 лв
III. КОНСУЛТАЦИИ 0030161 Обсъждане в клинична комисия по хематология 50,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040010 Вземане на венозна кръв (нова венепункция) 5,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040020 Вземане на капилярна кръв 3,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040030 Мускулна/подкожна инжекция 5,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040040 Венозна инжекция 7,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040050 Поставяне на абокат за инфузии 10,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040060 Венозна инфузия ( повече 30мин.) 22,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040070 Венозна инфузия (10-30мин.) 18,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040080 Интраартериална инжекция 18,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040090 Интраартикуларна инжекция 18,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040100 Поставяне на централен венозен катетър 25,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040110 Поставяне на Сван-Ганц катетър 73,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040120 Поставяне /сваляне на интраутеринен песар 37,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040130 Поставяне /сваляне на вагинален песар при статични аномалии 37,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040140 Въвеждане мануално на контрастна материя в периферен съд 12,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040150 Въвеждане на контрастна материя с апарат в периферен съд 25,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040170 Вземане намазка за микробиологично изследване 8,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040180 Взимане и изследване на цитонамазка 18,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040190 Кожно туберкулинова проба 15,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040200 Интракутанен тест до 20 бр.за всеки тест
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040210 Инфузия на цитостатици (повече от 90 мин.) 49,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040220 Провокационен тест- инхалаторен и орален 20,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040230 Провокационен тест- назален или орален 40,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040240 Тестове с натриванескарифициране
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040250 Епикутанен тест за всяка проба 5,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040260 Кожно-алергичен тест - интрадермален, с убождане, скарификационен - цена на тест 5,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040270 Микроскопска диагностика на гонококция от влагалищен секрет 25,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040280 Нативен препарат за диагностика на микози 25,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040290 Оцветяване на препарат по Грам за гонококция 12,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040300 Премахване/лечение брадaвици 6,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040310 Хипосенсибилизиране /десенсибилизиране/ - цена на сеанс 12,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040311 Поставяне на назогастрална сонда 15,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040320 Стомашна промивка 60,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040330 Клизма 12,00 лв
IV. МАНИПУЛАЦИИ 0040340 Вземане и приготвяне на намазка за цитологично изследване 12,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610010 Повърхностна анестезия на дълбоки части на носа 25,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610020 Повърхностна анестезия на ларингс 25,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610030 Инфилтрационна анестезия над 5мл. 25,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610040 Проводна анестезия на периферен нерв 25,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610050 Проводна анестезия на пръст 18,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610060 Проводна анестезия в основата на черепа ретробулбарна анестезия
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610070 Блокада на лумбален страничен ствол и ганглион стелатум 73,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610080 Плексусна аналгезия 97,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610090 Плексусна аналгезия - на два или повече плексуса 122,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610100 Плексусна аналгезия /катетърна техника/ 122,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610110 Плексусна аналгезия с катетър за последваща апликация 122,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610120 Лумбална паравертебрална аналгезия 73,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610130 Венозна регионална аналгезия /РИВА/ 49,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610140 Каудална аналгезия 49,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610150 Спинална или епидурална аналгезия /еднократна/ 73,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610160 Спинална или епидурална аналгезия / катетърна техника/ 97,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610170 Спинален или епидурален катетър-контрол на положението 25,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610180 Спинална или перидурална аналгезия-последваща апликация 25,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610190 Водене региоална аналгезия /до 30мин./ 37,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610200 Водене на регионална аналгезия за всеки следващи 30мин. 25,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610210 Обща анестезия-венознамускулна
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610220 Обща анестезия - за всеки следващи 30мин. 25,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610230 Комбинирана обща анестезия без интубация до 30мин. 97,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610240 Комбинирана обща анестезия за всеки следващи 30 мин. 25,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610250 Водене-след анестезиологично наблюдение на всеки 30мин./допълнително 25,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610260 Газов анализ на издишан въздух при обща анестезия 12,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610261 Изследване на кръвно-газов анализ и алкално-киселинни равновесие на артериална и венозна кръв 25,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610271 Седация за провеждане на КАТ изследване при деца 150,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610281 Седация за провеждане на ЯМР изследване при деца 190,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610290 Седация за провеждане на съдови Ro-контрастни изследвания 73,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610300 Седация /анестезия/ за провеждане на ПТА на периферни съдове 134,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610310 Седация /анестезия/ за провеждане на мозъчна ангеография 134,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610320 Седация /анестезия/ за провеждане на коронарография 134,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610330 Седация /анестезия/ за провеждане на ПТА и стенд 243,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610340 Седация /анестезия/ за провеждане на имплантиране на coil sistem/embolisatio при мозъчни аневризми, A-V малоформации 243,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610350 Анестезия при екстракорпорална литотрипсия 73,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610351 Анестезиологично осигуряване при рентгено-контрастни изследвания - ангиографии и флебографии 180,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610352 Анестезиологично осигуряване при кардиоверсия 120,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610360 Седация за провеждане на КАТ изследване при възрастни 73,00 лв
IХ. АНЕСТЕЗИИ 2610370 Седация за провеждане на ЯМР изследване при възрастни 109,00 лв
V.1.M) ЦИТОКИНИ 09D0010 Интерлевкин - 6 (IL-6) - хемилуминисцентен анализ 50,00 лв
V.1.M) ЦИТОКИНИ 09D0020 Рецептор за интерлевкин 2 (IL2R) - хемилуминисцентен анализ 50,00 лв
V.1.M) ЦИТОКИНИ 09D0030 Интерлевкин - 8 (IL-8) - хемилуминисцентен анализ 50,00 лв
V.1.M) ЦИТОКИНИ 09D0040 Туморонекротичен фактор алфа (TNF alfa) - хемилуминисцентен анализ 50,00 лв
V.1.M) ЦИТОКИНИ 09D0050 Липополизахарид свързващ протеин (LBP) - хемилунимисцентен анализ 50,00 лв
V.1.M) ЦИТОКИНИ 09D0060 Разтворими фрагменти на човешки цитокератин 18 (TPS) - хемилуминисцентен анализ 50,00 лв
V.1.M) ЦИТОКИНИ 09D0070 Интерлевкин 1 бета (IL - 1 beta) - хемилуминисцентен анализ 50,00 лв
V.1.А) ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0910010 Дифeренциално броене на левкоцити в периферна кръв - микроскопско изследване 5,00 лв
V.1.А) ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0910020 Морфология на еритроцити в периферна кръв - микроскопско изследване 5,00 лв
V.1.А) ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0910030 Кръвна картина с автоматично диференциално броене на левкоцити (5 dif) 10,00 лв
V.1.А) ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0910040 Кръвна картина с автоматично диференциално броене на левкоцити (3 dif) 6,00 лв
V.1.А) ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0910050 СУЕ - автоматично изследване 3,00 лв
V.1.А) ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0910060 СУЕ- мануално изследване 2,00 лв
V.1.А) ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0910070 Камерно изброяване на тромбоцити 3,00 лв
V.1.А) ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0910080 Камерно изброяване на левкоцити 5,00 лв
V.1.А) ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0910090 Ретикулоцити - мануално изследване 3,00 лв
V.1.А) ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0910110 Осмотична резистентност на еритроцитите 5,00 лв
V.1.А) ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0910120 Свободен хемоглобин в плазмата 5,00 лв
V.1.А) ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0910130 LE клетки 5,00 лв
V.1.Б) УРИНИ И ПУНКТАТИ 0920010 Пълно изследване на урини със сухи тестове: рН, относително тегло, глюкоза, белтък, билирубин, уробилиноген, кръв, кетони, нитрити, аскорбинова киселина, левкоцити 8,00 лв
V.1.Б) УРИНИ И ПУНКТАТИ 0920020 Седимент-ориентировъчно изследване 5,00 лв
V.1.Б) УРИНИ И ПУНКТАТИ 0920030 Фазово-констрастно изследване на еритроцити в урина 10,00 лв
V.1.Б) УРИНИ И ПУНКТАТИ 0920040 Камерно изброяване на клетки в ликвор 8,00 лв
V.1.Б) УРИНИ И ПУНКТАТИ 0920060 Диференциално броене на клетки в ликвор 8,00 лв
V.1.Б) УРИНИ И ПУНКТАТИ 0920070 Камерно изброяване на клетки в плеврална, асцитна и други течности 8,00 лв
V.1.Б) УРИНИ И ПУНКТАТИ 0920080 Цитологично и биохимично изследване на плеврална, асцитна, ставна течност и др.: рН, относително тегло, полуколичествено изследване на белтък, диференциално броене на клетки 15,00 лв
V.1.Б) УРИНИ И ПУНКТАТИ 0920090 Нативна спектрофотометрия на ликвор 12,00 лв
V.1.Б) УРИНИ И ПУНКТАТИ 0920100 Агарозна електрофореза на ликвор( успоредно се изследва и серумна проба) 100,00 лв
V.1.Б) УРИНИ И ПУНКТАТИ 0920110 Агарозна електрофореза на серум 60,00 лв
V.1.Б) УРИНИ И ПУНКТАТИ 0920120 Градиентна полиакриламидна електрофореза на урина 146,00 лв
V.1.Б) УРИНИ И ПУНКТАТИ 0920121 Количествено определяне на парапротеин / агараозна електрофореза / 80,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930010 Време на кървене 1,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930020 Протромбиново време(РТ) 6,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930030 Активирано парциално тромбопластиново време ( АРТТ ) 6,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930040 Лупусни антикоагуланти ( APTT-LА ) 19,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930050 Тромбиново време ( TT ) 6,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930060 Рептилазно време ( RT ) 15,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930070 Фибриноген 8,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930080 Фактор ІІ (FII) 22,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930090 Фактор V ( FV ) 22,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930100 Фактор VІІ ( FVII ) 29,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930110 Фактор VІІІ ( FVIII ) 26,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930120 Фактор ІХ ( FIX ) 26,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930130 Фактор X ( FX ) 26,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930140 Фактор XI ( FXI ) 28,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930150 Фактор XII ( FXII ) 28,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930160 Фактор V Leiden ( APC-R ) 39,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930170 Антитромбин ІІІ ( AT-III ) 25,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930180 Протеин С ( PC ) 37,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930190 Протеин S ( PS ) 44,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930200 Д-димери ( DD ) 19,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930210 Фибрин/оген разградни продукти(FDP) 15,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930220 Фибринови мономери (FM ) 15,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930230 Фон Вилебранд фактор ( vWF ) 44,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930240 Плазминоген ( PL ) 25,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930250 Антиплазмин ( APL ) 37,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930300 Кратък хемостазен профил протромбиново време (РТ), активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ) 16,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930310 Разширен хемостазен профил - протромбиново време (РТ), активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ), фибриноген, тромбиново време (TT), антитромбин ІІІ ( AT-III) 42,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930311 Тромбеластограма / ТЕГ/ 25,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930312 Тромбеластографско /ТЕГ/ изследване на тромбоцитна / PLT / функция: с АДФ / АА 90,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930313 Тромбеластографско /ТЕГ/ изследване на тромбоцитна / PLT / функция: с АДФ 80,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930314 Тромбеластографско /ТЕГ/ изследване на тромбоцитна / PLT / функция: с АА 75,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930320 Тромбоцитна агрегация с АДФ 44,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930330 Тромбоцитна агрегация с Колаген 44,00 лв
V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ 0930340 Тромбоцитна агрегация с Ристоцетин 44,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940070 Цитогенетичен анализ на солидни тумори 728,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940080 In situ хибридизация на метафазни хромозоми 970,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940090 In situ хибридизация на интерфазни хромозоми 97,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940100 Многоцветна In situ хибридизация - включва анализ на 5 метафазни пластинки 1 698,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940110 ДНК сравнителен анализ 970,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940120 Автоматично кариотипизиране - включва 5 кариотипа 60,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940130 Мануално кариотипизиране - включва 3 кариотипа 73,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940140 Електрофореза на видове хемоглобини: Нв А и НвА2 97,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940150 Определяне на Нв F - биохимичен метод 25,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940160 Изофокусиране на видове хемоглобини 122,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940170 Спермограма 30,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940171 Мутационен анализ за KRAS - PCR 500,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940172 Мутация на фактор ІІ 200,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940173 Мутация на фактор V /Лайден/ 200,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940174 Мутация на JAK2 250,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940175 Автоматична екстракция на геномна ДНК от човешка кръв 150,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940176 Автоматично пречистване на геномна ДНК от човешки тъкани 250,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940177 Флуоресцентна in situ хибридизация /FISH/ -двойно транслокационна, двойно флуоресцентна проба 180,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940178 Флуоресцентна in situ хибридизация /FISH/ - сплит проба 160,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940179 Флуоресцентна in situ хибридизация /FISH/ - делеционна проба 135,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940180 Постнатален цитогенетичен анализ на периферна кръв - включва анализ на 11 метафазни пластинки за всяка допълнителна пластинка по 10 лева
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 094018a Флуоресцентна in situ хибридизация- комбинация от две делеционни проби 165,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 094018b Флуоресцентна in situ хибридизация- пълна хромозомна проба 165,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 094018c Флуоресцентна in situ хибридизация-центромерна проба 90,00 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940190 Изследване на хромозомна нестабилност - включва анализ на 100 метафазни пластинки за всяка допълнителна по 10лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940200 Онко-цитогенетичен анализ на периферна кръв - включва анализ на 7 метафазни пластинки за всяка допълнителна по 20 лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940210 Онко-цитогенетичен анализ на костен мозък - директен метод, включва анализ на 5 метафазни пластинки за всяка допълнителна по 20лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940220 Онко-цитогенетичен анализ на костен мозък след краткосрочно култивиране - включва анализ на 11 метафазни пластинки за всяка допълнителна по 20лв
V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА И ВИДОВЕ ХЕМОГЛОБИНИ 0940230 Онко-цитогенетичен анализ на лимфен възел, далак и др. - включва анализ на 7 метафазни пластинки за всяка допълнителна по 50лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950010 Глюкоза - серум 4,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950020 Глюкоза - урина 4,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950030 Глюкоза - ликвор 4,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950040 Глюкозен профил - 3 кратно измерване 9,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950050 Глюкозен профил - 4 кратно измерване 11,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950060 Глюкозен профил - 6кратно измерване 12,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950070 Орален глюкозотолерантен тест - обикновен 10,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950080 Орален глюкозотолерантен тест с инсулинови нива 73,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950090 Гликиран хемоглобин 25,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950100 С- реактивен протеин (CRP) 12,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950110 С- реактивен протеин (CRP) - високочувствителен 25,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950120 Общ белтък - серум 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950130 Албумин в серум 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950140 Общ белтък - урина (24 ч) 6,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950150 Общ белтък - ликвор 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950160 Микроалбумин (24 ч) 18,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950170 Креатинин - серум 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950180 Креатинин - урина 5,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950190 Креатининов клирънс - (24ч) 6,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950200 Урея - серум 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950210 Урея - урина 5,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950220 Амоняк 18,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950230 Пикочна киселина - серум 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950240 Пикочна киселина - урина 5,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950250 Общ билирубин 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950260 Директен билирубин 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950270 Триглицериди 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950280 Холестерол 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950290 Високоплътностен липопротеин (HDL) - холестерол 5,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950300 Нископлътностен липопротеин (LDL) - холестерол- директен метод 8,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950310 Нископлътностен липопротеин (LDL)- холестерол 5,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950320 Много нископлътностен липопротеин (VLDL) - холестерол - изчислен 5,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950330 АПО - липопротеин А 15,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950340 АПО - липопротеин В 15,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950350 Креатинфосфокиназа (СК)- серум 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950360 Креатинфосфокиназа (СК) - ликвор 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950380 Аспартатаминотрансфераза (AST) 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950390 Аланинаминотрансфераза (ALT) 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950400 Лактатдехидрогеназа (LDH)- серум 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950410 Лактатдехидрогеназа (LDH)- ликвор 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950420 Хидроксибутератдехидрогеназа( HBDH) 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950430 Амилаза - серум 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950440 Амилаза - урина 5,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950450 Липаза 6,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950460 Алкална фосфатаза (ALP) 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950470 Гама-глутамилтранспептидаза (GGT) 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950480 Холинестераза - (CHE) 8,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950490 Кисела фосфатаза - обща 6,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950500 Кисела фосфатаза - простатна 6,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950510 Глюкозо - 6 - фосфатдехидрогеназа 12,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950520 Церулоплазмин - серум/плазма 27,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950530 Осмоларитет 6,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950540 Калий - серум 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950550 Калий - урина 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950560 Натрий - серум 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950570 Натрий - урина 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950580 Хлориди - серум 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950590 Хлориди - урина 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950600 Хлориди - ликвор 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950610 Калций - серум 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950620 Калций - урина 5,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950630 Йонизиран калций 5,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950640 Фосфор - серум 3,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950650 Фосфор - урина 5,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950660 Магнезий - серум 6,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950670 Магнезий - урина 6,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950680 Желязо 6,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950690 Мед 12,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950700 Цинк 12,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950710 Литий 12,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950720 Латентен желязосвързващ капацитет (UIBC) 6,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950730 Феритин 18,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950740 Трансферин 18,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950750 Лактат - плазма 6,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950760 Лактат- ликвор 6,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950770 Анализ на бъбречни конкременти 18,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950800 Кратък биохимичен профил - кр.захар, общ белтък, креатинин, пикочна киселина, общ билирубин, общ холестерол, триглицериди, кретинфосфокиназа, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, амилаза, калий, натрий, калций 37,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950810 Пълен биохимичен профил - кр. захар, общ белтък, албумин, креатинин, урея, пикочна киселина, общ билирубин, общ холистерол, триглицериди, HDL- холестерол, LDL- холестерол, креатинфосфокиназа, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, хидроксибути 73,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0950820 Креатинфосфокиназа (СК)- МВ- турбидиметричен метод 6,00 лв
V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0980180 Креатинфосфокиназа (СК)-MB - хемилуминисцентен метод 9,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960010 Свободен трийодтиронин (FT3) - хемилуминисценцентен анализ 22,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960020 Свободен тироксин ( FT4 ) - хемилуминисцентен анализ 22,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960030 Свободен тироксин (FT4) - радиоимунологичен анализ 18,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960040 Tироидстимулиращ хормон (ТSH)- хемилуминисцентен анализ 22,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960050 Tироидстимулиращ хормон (ТSH) - имунорадиометричен анализ 18,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960060 Тиреоглобулинови антитела (ТАТ/ATG) - хемилуминисцентен анализ 30,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960070 Тиреоглобулин (TG) - имунорадиометричен анализ 22,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960071 Тиреоглобулин (TG) - хемилуминисцентен анализ 20,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960072 Калцитонин (Calcitonin) - хемилуминисцентен анализ 25,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960080 Тиреоидпероксидазни антитела(МАТ/ATA) - хемилуминисцентен анализ 30,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960090 Антитиреопероксидаза ( ATРО) - радиоимунологичен анализ 18,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960100 Лутеинизиращ хормон ( LH ) - имунорадиометричен анализ 18,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960110 Фоликулостимулиращ хормон ( FSH ) - имунорадиометричен анализ 18,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960120 Пролактин ( PRL ) - имунорадиометричен анализ 18,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960130 Прогестерон ( PRG ) - радиоимунологичен анализ 19,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960131 17-хидрокси Прогестерон - радиоимунологичен анализ 19,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960140 Естрадиол ( Е2 ) - радиоимунологичен анализ 19,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960150 Тестостерон - радиоимунологичен анализ 19,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960160 Дехидроепиандростендион - сулфат (DHEA-S) - радиоимунологичен анализ 22,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960170 Андростендион - радиоимунологичен анализ 22,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960180 Aдренокортикотропен хормон (АCTH) - имунорадиометричен анализ 22,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960190 Кортизол в серум - радиоимунологичен анализ 18,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960200 Кортизол в урина - радиоимунологичен анализ 18,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960210 Соматотропен хормон ( STH ) - радиоимунологичен анализ 19,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960220 Паратхормон ( PTH ) - радиоимунологичен анализ 25,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960230 Ренин - радиоимунологичен анализ 25,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960240 Алдостерон - радиоимунологичен анализ 25,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960250 С-пептид - хемилуминисцентен анализ 22,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960260 С-пептид - радиоимунологичен анализ 19,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960270 Инсулин - хемилуминисцентен анализ 18,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960271 Имунореактивен инсулин /ИРИ/ – радиоимунологичен анализ 15,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960280 Инсулино подобен растежен фактор (IGF 1) -радиоимунологичен анализ 19,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960290 Адреналин - радиоимунологичен анализ 55,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960300 Норадреналин - радиоимунологичен анализ 55,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960310 Допамин - радиоимунологичен анализ 55,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960320 Мелатонин - радиоимунологичен анализ 55,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960330 Серотонин - радиоимунологичен анализ 55,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960340 Сексхормон свързващ глобулин (SHBG) - радиоимунологичен анализ 25,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960350 Гастрин - хемилуминисцентен анализ 23,00 лв
V.1.Е) ХОРМОНИ 0960360 Гастрин - радиоимунологичен анализ 25,00 лв
V.1.Ж) ТУМОРНИ МАРКЕРИ 0970010 Карциоембрионален антиген (СЕА) - хемилуминисцентен анализ 22,00 лв
V.1.Ж) ТУМОРНИ МАРКЕРИ 0970020 Карциоембрионален антиген (СЕА) - микропартикулен имуноензимен анализ 22,00 лв
V.1.Ж) ТУМОРНИ МАРКЕРИ 0970030 Простатно специфичен антиген (PSA) - хемилуминисцентен анализ 22,00 лв
V.1.Ж) ТУМОРНИ МАРКЕРИ 0970040 Простатно специфичен антиген (PSA) - микропартикулен имуноензимен анализ 25,00 лв
V.1.Ж) ТУМОРНИ МАРКЕРИ 0970050 Простатно специфичен антиген - свободна фракция (F-PSA) - хемилуминисцентен анализ 25,00 лв
V.1.Ж) ТУМОРНИ МАРКЕРИ 0970060 Простатно специфичен антиген - свободна фракция (F-PSA) -микропартикулен имуноензимен анализ 25,00 лв
V.1.Ж) ТУМОРНИ МАРКЕРИ 0970080 Алфа - фето протеин - хемилуминисцентен анализ 22,00 лв
V.1.Ж) ТУМОРНИ МАРКЕРИ 0970090 Алфа - фето протеин - микропартикулен имуноензимен анализ 22,00 лв
V.1.Ж) ТУМОРНИ МАРКЕРИ 0970100 СА - 19-9 - микропартикулен имуноензимен анализ 25,00 лв
V.1.Ж) ТУМОРНИ МАРКЕРИ 0970110 СА 15-3 - микропартикулен имуноензимен анализ 25,00 лв
V.1.Ж) ТУМОРНИ МАРКЕРИ 0970120 СА 125 - микропартикулен имуноензимен анализ 25,00 лв
V.1.Ж) ТУМОРНИ МАРКЕРИ 0970130 Човешки хорион гонадотропен хормон - (HCG) - микропартикулен имуноензимен анализ 26,00 лв
V.1.Ж) ТУМОРНИ МАРКЕРИ 0970140 Плоскоклетъчен карцином SCC - микропартикулен имуноензимен анализ 26,00 лв
V.1.Ж) ТУМОРНИ МАРКЕРИ 0970150 Бета 2 микроглобулин - микропартикулен имуноензимен анализ 25,00 лв
V.1.Ж) ТУМОРНИ МАРКЕРИ 0970151 CYFRA 21 - 1 - радиоимунологичен анализ 18,00 лв
V.1.Ж) ТУМОРНИ МАРКЕРИ 0970152 CA - 72 - 4 - радиоимунологичен анализ 18,00 лв
V.1.Ж) ТУМОРНИ МАРКЕРИ 0970153 TPA - M - Тъканен полипептиден антиген - имунорадиометричен анализ 15,00 лв
V.1.Ж) ТУМОРНИ МАРКЕРИ 0970154 BAP - скелетна АФ - имунорадиометричен анализ 12,00 лв
V.1.Ж) ТУМОРНИ МАРКЕРИ 0970155 NSE - неврон специфична енолаза - имунорадиометричен анализ 18,00 лв
V.1.Ж) ТУМОРНИ МАРКЕРИ 0970156 TRAK - АТ срещу рецептора на TSH - радиорецепторен анализ 15,00 лв
V.1.З) СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ, ВИТАМИНИ, КОСТНИ МАРКЕРИ И ДРУГИ 0980010 Еритропоетин 30,00 лв
V.1.З) СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ, ВИТАМИНИ, КОСТНИ МАРКЕРИ И ДРУГИ 0980020 Витамин B12 18,00 лв
V.1.З) СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ, ВИТАМИНИ, КОСТНИ МАРКЕРИ И ДРУГИ 0980030 Фолиева киселина 18,00 лв
V.1.З) СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ, ВИТАМИНИ, КОСТНИ МАРКЕРИ И ДРУГИ 0980040 Тропонин - стандартен тест 22,00 лв
V.1.З) СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ, ВИТАМИНИ, КОСТНИ МАРКЕРИ И ДРУГИ 0980050 Тропонин - турбо тест 22,00 лв
V.1.З) СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ, ВИТАМИНИ, КОСТНИ МАРКЕРИ И ДРУГИ 0980060 Миоглобин - стандартен тест 22,00 лв
V.1.З) СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ, ВИТАМИНИ, КОСТНИ МАРКЕРИ И ДРУГИ 0980070 Миоглобин - турбо тест 22,00 лв
V.1.З) СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ, ВИТАМИНИ, КОСТНИ МАРКЕРИ И ДРУГИ 0980090 Хомоцистеин 122,00 лв
V.1.З) СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ, ВИТАМИНИ, КОСТНИ МАРКЕРИ И ДРУГИ 0980100 Високочувствителен С-реактивен протеин 25,00 лв
V.1.З) СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ, ВИТАМИНИ, КОСТНИ МАРКЕРИ И ДРУГИ 0980110 Digoxin 25,00 лв
V.1.З) СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ, ВИТАМИНИ, КОСТНИ МАРКЕРИ И ДРУГИ 0980160 Хеликобактер пилори 25,00 лв
V.1.З) СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ, ВИТАМИНИ, КОСТНИ МАРКЕРИ И ДРУГИ 0980170 Натриуретичен пептид ( ВNР ) 42,00 лв
V.1.И) ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ 0990010 Имуноглобулин G (IgG) - лазерна нефелометрия 15,00 лв
V.1.И) ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ 0990020 Имуноглобулин G (IgG) - имунотурбидиметричен анализ 12,00 лв
V.1.И) ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ 0990030 Субкласове на имуноглобулин G ( IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) 20,00 лв
V.1.И) ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ 0990040 Имуноглобулин A (IgА) - лазерна нефелометрия 15,00 лв
V.1.И) ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ 0990050 Имуноглобулин A (IgА) - имунотурбидиметричен анализ 12,00 лв
V.1.И) ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ 0990060 Имуноглобулин M (IgМ) - лазерна нефелометрия 15,00 лв
V.1.И) ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ 0990070 Имуноглобулин M (IgМ) - имунотурбидиметричен анализ 12,00 лв
V.1.И) ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ 0990080 Общ имуноглобулин E (ТIgE) - имунотурбидиметричен анализ 18,00 лв
V.1.И) ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ 0990090 Общ имуноглобулин E (ТIgE) - микропартикулен имуноензимен анализ 22,00 лв
V.1.И) ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ 0990100 Комплементарна фракция (C3 ) 15,00 лв
V.1.И) ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ 0990110 Комплементарна фракция (С4) 15,00 лв
V.1.И) ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ 0990120 Хаптоглобин (Нр) 19,00 лв
V.1.И) ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ 0990130 С 1 естеразен инхибитор- лазерна нефелометрия 19,00 лв
V.1.И) ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ 0990140 Алфа -1 микроглобулин 19,00 лв
V.1.И) ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ 0990150 Криоглобулини 9,00 лв
V.1.И) ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ 0990160 Агарозна електрофореза на серум за определяне на М протеин 25,00 лв
V.1.И) ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ 0990170 Агарозна електрофореза на урина за определяне на М протеин 55,00 лв
V.1.И) ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ 0990180 Имунофиксация на серум за типизиране на М протеин 73,00 лв
V.1.И) ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ 0990190 Имунофиксация на урина за типизиране на М протеин 73,00 лв
V.1.Й) КЛЕТЪЧЕН ИМУНИТЕТ 09A0010 Имунофенотипизиране на лимфоцитни популации - стандартен панел 164,00 лв
V.1.Й) КЛЕТЪЧЕН ИМУНИТЕТ 09A0020 Имунофенотипизиране на лимфоцитни популации - за всяка следваща субпопулация по 27,00 лв
V.1.Й) КЛЕТЪЧЕН ИМУНИТЕТ 09A0030 Имунофенотипизиране на левкемии/лимфоми - стандартен панел периферна кръв 206,00 лв
V.1.Й) КЛЕТЪЧЕН ИМУНИТЕТ 09A0040 Имунофенотипизиране на левкемии/лимфоми - стандартен панел костен мозък 206,00 лв
V.1.Й) КЛЕТЪЧЕН ИМУНИТЕТ 09A0050 Имунофенотипизиране на левкемии/лимфоми - за всяка следваща субпопулация по 29,00 лв
V.1.Й) КЛЕТЪЧЕН ИМУНИТЕТ 09A0060 Флоуцитометричен ДНК анализ 55,00 лв
V.1.Й) КЛЕТЪЧЕН ИМУНИТЕТ 09A0070 Фагоцитоза - флоуцитометричен анализ 73,00 лв
V.1.Й) КЛЕТЪЧЕН ИМУНИТЕТ 09A0080 Кислороден взрив - флоуцитометричен анализ 73,00 лв
V.1.Й) КЛЕТЪЧЕН ИМУНИТЕТ 09A0100 Хемотаксична функция на неутрофилите - флоуцитометричен анализ 103,00 лв
V.1.Й) КЛЕТЪЧЕН ИМУНИТЕТ 09A0101 Флуороцитометрично определяне на антиген HLA-B27 29,00 лв
V.1.Й) КЛЕТЪЧЕН ИМУНИТЕТ 09A0110 In vitro базофилна дегранулация - флоуцитометричен анализ 73,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0020 Антимитохондриални антитела (AMA) 42,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0030 Антигладкомускулни антитела (ASMA) 42,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0040 Антинеутрофилни антитела (ANCA) 42,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0050 Антиретикулинови антитела (ARA) 42,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0070 Антигломерулобазални антитела (AGBA) 42,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0081 Антикардиолипинови антитела Ig M (ACL IgM) 27,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0082 М 2 автоантитела 27,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0083 LKM 1 автоантитела 27,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0084 Бета 2 Гликопротеин I - IgG 27,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0085 Бета 2 Гликопротеин I - IgM 27,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0090 Анти Sm/RNP автоантитела 30,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0100 Анти Sm автоантитела 30,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0110 Анти Jo-1 автоантитела 30,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0120 Анти Scl-70 автоантитела 30,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0130 Анти Ro (SS-A) автоантитела 30,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0140 Анти La (SS-B) автоантитела 30,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0150 Анти - Париеталноклетъчни автоантитела (APCA) 42,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0151 Специфичен IgE - панел от 4 алергена 32,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0152 Специфичен IgE - единичен алерген 25,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0153 Автоантитела срещу анексин V, Ig M - количествено определяне 45,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0154 Автоантитела срещу анексин V, Ig G- количествено определяне 45,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0155 Автоантитела срещу протромбин, Ig M- количествено определяне 45,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0156 Автоантитела срещу протромбин, Ig G- количествено определяне 45,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0157 Автоантитела срещу 5 броя фосфолипиди, Ig M- количествено определяне (APLA - Ig M) 45,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0158 Автоантитела срещу 5 броя фосфолипиди, Ig G- количествено определяне (APLA - Ig G) 45,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0160 Антинуклеарни антитела (ANA) - качествен тест (RNP70, Ro, La, Centromer B, Scl-70, Jo-1, Sm) 42,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0170 Антитела срещу двойноверижна ДНК (dsDNA) 30,00 лв
V.1.К) АВТОАНТИТЕЛА 09B0180 Антикардиолипинови антитела Ig G (ACL IgG) 30,00 лв
V.1.Л) ЛАБОРАТОРНИ ПРОГРАМИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ 09C0060 Лабораторна програма за изследване на желязодефицитна анемия - пълна кръвна картина, морфология на еритроцити, серумно желязо, желязосвързващ капацитет, трансферин 30,00 лв
V.1.Л) ЛАБОРАТОРНИ ПРОГРАМИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ 09C0070 Лабораторна програма за изследване за хемофилия - активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ), фибриноген, протромбиново време (РТ), фактор VІІІ (FVIII), фактор ІХ (FIX) 55,00 лв
V.1.Л) ЛАБОРАТОРНИ ПРОГРАМИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ 09C0080 Лабораторна програма за кръвозахарна обмяна - кр. захар - серум, кр.захар - урина, глюкозен профил - трикратно измерване, орален глюкозотолерантен тест - обикновен, гликиран хемоглобин, С- реактивен протеин, микроалбумин, креатинин в серум, триглицериди 97,00 лв
V.1.Л) ЛАБОРАТОРНИ ПРОГРАМИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ 09C0090 Лабораторна програма за мастен профил - кр.захар, пикочна киселина, триглицериди, холестерол, HDL - холестерол, LDL - холестерол, VLDL - холестерол, АПО- липопротеин А, АПО - липопротеин В 42,00 лв
V.1.Л) ЛАБОРАТОРНИ ПРОГРАМИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ 09C0100 Лабораторна програма за чернодробна патология - кр. захар, общ белтък, албумин, креатинин, урея, амоняк, общ билирубин, директен билирубин, холестерол, триглицериди, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотранфераза, лактатдехидрогеназа, амилаза, алкална 60,00 лв
V.10. РАДИО-НУКЛИДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4810020 Целотелесна костна сцинтиграфия с MDP 90,00 лв
V.10. РАДИО-НУКЛИДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4810030 Трифазна костна сцинтиграфия с MDP + целотелесна 120,00 лв
V.10. РАДИО-НУКЛИДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4810031 Динамична костна сцинтиграфия 30,00 лв
V.10. РАДИО-НУКЛИДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4810040 Динамична бъбречна сцинтиграфия с DTPA 75,00 лв
V.10. РАДИО-НУКЛИДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4810070 Белодробна перфузионна сцинтиграфия 80,00 лв
V.10. РАДИО-НУКЛИДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4810090 Сцинтиграфия на щитовидната жлеза с NaTcO4 55,00 лв
V.10. РАДИО-НУКЛИДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4810100 Динамична сцинтиграфия на щитовидната жлеза с NaTcO4 60,00 лв
V.10. РАДИО-НУКЛИДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4810130 Сцинтиграфия на слюнчените жлези с NaTcO4 55,00 лв
V.10. РАДИО-НУКЛИДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4810131 Сцинтиграфия на щитовидната жлеза с йод -131 65,00 лв
V.10. РАДИО-НУКЛИДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4810132 Каптация на йод - 131 в щитовидната жлеза 50,00 лв
V.10. РАДИО-НУКЛИДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4810133 Каптация на йод - 131 и сцинтиграфия на щитовидната жлеза 80,00 лв
V.10. РАДИО-НУКЛИДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4810150 Туморотропна сцинтиграфия с 99тTc-MIBI 115,00 лв
V.10. РАДИО-НУКЛИДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4810160 Сцинтиграфия на паращитовидните жлези с 99тTc-MIBI 115,00 лв
V.11. ЛАБОРАТОРИЯ „МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА НА ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 04910010 Real Time PCR за количествено определяне на EBV DNA в клинични проби (за една клинична проба до 24 часа от момента на постъпване на пробата) 500,00 лв
V.11. ЛАБОРАТОРИЯ „МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА НА ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 04910020 Real Time PCR за количествено определяне на EBV DNA в клинични проби (за една клинична проба до 30 дни от момента на постъпване на пробата) 192,00 лв
V.11. ЛАБОРАТОРИЯ „МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА НА ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 04910030 Real Time PCR за количествено определяне на CMV DNA в клинични проби (за една клинична проба до 24 часа от момента на постъпване на пробата) 500,00 лв
V.11. ЛАБОРАТОРИЯ „МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА НА ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 04910040 Real Time PCR за количествено определяне на CMV DNA в клинични проби (за една клинична проба до 30 дни от момента на постъпване на пробата) 192,00 лв
V.11. ЛАБОРАТОРИЯ „МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА НА ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 04910050 Real Time PCR за количествено определяне на HBV DNA в клинични проби (за една клинична проба до 24 часа от момента на постъпване на пробата) 1 920,00 лв
V.11. ЛАБОРАТОРИЯ „МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА НА ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 04910060 Real Time PCR за количествено определяне на HBV DNA в клинични проби (за една клинична проба до 30 дни от момента на постъпване на пробата) 302,00 лв
V.11. ЛАБОРАТОРИЯ „МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА НА ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 04910070 Real Time PCR за количествено определяне на HCV RNA в клинични проби (за една клинична проба до 24 часа от момента на постъпване на пробата) 1 920,00 лв
V.11. ЛАБОРАТОРИЯ „МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА НА ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 04910080 Real Time PCR за количествено определяне на HCV RNA в клинични проби (за една клинична проба до 30 дни от момента на постъпване на пробата) 302,00 лв
V.11. ЛАБОРАТОРИЯ „МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА НА ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 04910090 Определяне на генотип и/или субтип на HCV в клинични проби (за една клинична проба до 24 часа от момента на постъпване на пробата) 763,00 лв
V.11. ЛАБОРАТОРИЯ „МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА НА ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 04910100 Определяне на генотип и/или субтип на HCV в клинични проби (за една клинична проба до 30 дни от момента на постъпване на пробата) 363,00 лв
V.11. ЛАБОРАТОРИЯ „МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА НА ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 04910110 Определяне на генотип и/или субтип на HCV в клинични проби (за една клинична проба до 30 дни от момента на постъпване на пробата) 773,00 лв
V.11. ЛАБОРАТОРИЯ „МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА НА ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 04910120 Определяне на див тип, мутации или полиморфизъм в полимеразния ген на HBV в клинични проби (в една клинична проба до 30 дни от момента на постъпване на пробата) 485,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010010 Алкохол в кръв, количествено 27,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010020 Алкохол в кръв и урина, количествено с експертизен протокол 59,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010030 Летливи токсични вещества в кръв(метанол,бензол,толуол,тетрахлорметан,диоксан) полуколичествено 68,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010040 Летливи токсични вещества в кръв - цена на полуколичествен анализ, плюс за всеки идентифициран компонент по 15,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010050 Анализ на урина(скрининг) с идентифициране на токсични нокси 103,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010060 Канабиноиди в урина -(имунотест) 15,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010070 Канабиноиди в урина -(хоматографски-масспектрално) 80,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010080 Канабиноиди в урина -(хоматографски-масспектрално) с експертизен протокол 120,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010090 Метамфетамин ( имунотест) 15,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010100 Амфетамини (хоматографски-масспектрално) 85,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010110 Амфетамини в урина (хоматографски-масспектрално) с експертен протокол 120,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010120 Опиати (имунотест) 85,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010130 Опиати(морфин,хероин,метаболити)- (хоматографски-масспектрално) 15,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010140 Опиати(морфин,хероин,метаболити)-(хоматографски-масспектрално) с експертен протокол 115,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010150 Кокаин/метаболит( имунотест) 15,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010160 Кокаин/метаболит-(хоматографски-масспектрално) 80,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010170 Кокаин/метаболит-(хоматографски-масспектрално) с експертизен протокол 115,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010180 Барбитурати в кръв (фенобарбитал,циклобарбитал,пентробарбитал,тиопентал,глутемид)-количествено 39,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010190 Барбитурати в кръв - цена на количествен анализ, плюс за всеки идентифициран компонент по 8,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010200 Бензодиазепинови медикаменти в кръв (диазепам,транксен,карбамазепин) - количествено 39,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010210 Бензодиазепинови медикаменти в кръв - цена на количествен анализ, плюс за всеки идентифициран компонент по 8,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010220 Бензодиазепинови медикаменти в кръв(нитразепам,медазепам,клоназепам)- количествено 49,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010230 Бензодиазепинови медикаменти в кръв - цена на количествен анализ, плюс за всеки идентифициран компонент по 8,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010240 Трициклични антидепресанти в кръв (амитриптилин,имипрамин) 42,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010250 Трициклични антидепресанти в кръв - цена на количествен анализ, плюс за всеки идентифициран компонент по 8,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010260 Фенотиазинови медикаменти в кръв(тиоридазин) количествено 39,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010270 Фенотиазинови медикаменти в кръв - цена на количествен анализ, плюс за всеки идентифициран компонент по..... 8,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010280 Валпроева киселина в кръв - количествено 39,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010290 Салицилати в кръв/урина 12,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010300 Етиленгликол в кръв (полуколичествено) 31,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010310 Карбоксихемоглоболин по метод на СЗО 29,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010320 Хинин/хинидин в кръв количествено 39,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010330 Кофеин, теофилин 34,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010340 Парацетамол 37,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010350 Токсикологичен анализ – газхроматографски анализ на алкохоли (GC/HS/FID GC/FID), в т. ч. етиленгликол в биологични и други течности, и среди за един обект
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010360 Токсикологичен анализ – пресяващ. Газхроматографски анализ (GC/HS/FID/) на летливи редуциращи вещества в биологични и други течности, и среди за един обект 0,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010370 Токсикологичен анализ – потвърдителен. Газхроматографски анализ (GC/HS/FID/) на летливи редуциращи вещества в биологични и други течности, и среди за един обект – за всеки компонент по 0,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010380 Токсикологичен анализ – пресяващ. Течно-хроматографски анализ (HPLC/UV) на лекарствени вещества (антиконвулсанти, антидепресанти, барбитурати, бензодиазепини, кодеин, кофеин, теофилин и други) в биологични течности - за един обект 0,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010390 Токсикологичен анализ – потвърдителен. Течно-хроматографски анализ (HPLC/UV) на лекарствени вещества (антиконвулсанти, антидепресанти барбитурати, бензодиазепини, кодеин, кофеин, теофилин и други) в биологични течности за един обект – за всеки определян 0,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010400 Токсикологичен анализ – пресяващ. Хромато-маспектрометричен анализ (GC/MS) на лекарствени вещества в биологични и други течности, и среди за един обект 0,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010410 Токсикологичен анализ – потвърдителен. Хромато-маспектрометричен анализ (GC/MS) на лекарствени вещества в биологични и други течности, и среди за един обект – за всеки компонент по 0,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010420 Токсикологичен анализ – пресяващ. Хромато-маспектрометричен анализ (GC/MS) на наркотични вещества (канабиноиди, амфетамин, метамфетамин, опиати, кокаин и метаболити) в урина 0,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010430 Токсикологичен анализ – потвърдителен. Хромато-маспектрометричен анализ (GC/MS) на наркотични вещества (канабиноиди, амфетамин, метамфетамин, опиати, кокаин и метаболити) в урина 0,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010440 Токсикологичен анализ – с експертизен протокол. Хромато-маспектрометричен анализ (GC/MS) на наркотични вещества (канабиноиди, амфетамин, метамфетамин, опиати, кокаин и метаболити) в урина 0,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010450 Токсикологичен анализ – пресяващ. Хромато-маспектрометричен анализ (GC/MS) на пестициди в биологични и други течности, и среди за един обект 0,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010460 Токсикологичен анализ – потвърдителен. Хромато-маспектрометричен анализ (GC/MS) на пестициди в биологични и други течности, и среди за един обект – за всеки компонент по 0,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010470 Количествен анализ – контрол на лекарствени нива – за всеки компонент по 0,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010480 Токсикологичен анализ – пресяващ. Газхроматографски или хромато-масспектрометричен анализ анализ за един обект: спринцовка, твърда субстанция, таблетка, течност и други 0,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010490 Токсикологичен анализ – потвърдителен. Газхроматографски или хромато-масспектрометричен анализ за един обект: спринцовка, твърда субстанция, таблетка, течност и други – за всеки компонент по 0,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010500 Токсикологичен анализ – пресяващ - с експертизен протокол. Хромато-масспектрометричен анализ за един обект 0,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010510 Токсикологичен анализ – потвърдителен - с експертизен протокол. Хромато-масспектрометричен анализ за един обект – за всеки компонент по 0,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010520 Токсикологичен скрининг анализ на урина с мононаркотичен тест - за показател по 0,00 лв
V.2. ТОКСИКОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 37010530 Токсикологичен скрининг анализ на урина с полинаркотичен тест 0,00 лв
V.3. ИМУННОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 40010010 Определяне на кръвна група от система AB0 и Rh (D) по кръстосан метод 25,00 лв
V.3. ИМУННОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 40010020 Определяне на Rh фенотип 42,00 лв
V.3. ИМУННОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 40010030 Кръстосана проба за съвместимост 55,00 лв
V.3. ИМУННОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 40010040 Качествен тест на Кумбс 18,00 лв
V.3. ИМУННОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 40010050 Скрининг на антиеритроцитни антитела 85,00 лв
V.3. ИМУННОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 40010060 Диференциран Кумбс с моноспецифични АГС 49,00 лв
V.3. ИМУННОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 40010070 Определяне на специфичност и титър на еритроантитела 122,00 лв
V.3. ИМУННОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 40010080 Други сложни методи за идентифициране на еритроцити- абсорбция, елуция 146,00 лв
V.3. ИМУННОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 40010090 Определяне на еритроцитни антигени извън АВО и Rh система - за всеки по 25,00 лв
V.3. ИМУННОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 40010100 Определяне наа слаб D антиген(Du)по индиректен тест на Coombs 60,00 лв
V.3. ИМУННОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 40010110 Определяне на Rh1 фенотип(CcDEe) и Kell антиген с моноспецифичен тест реагенти 73,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110010 Урина 27,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110020 Гърлен секрет 30,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110030 Носен секрет 20,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110040 Ушен секрет 20,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110050 Очен секрет 20,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110060 Секрет от синуси 20,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110070 Микологично изследване 13,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110080 Храчка 26,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110090 Трахеобронхиално дърво 26,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110100 Уретрален секрет 26,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110110 Простатен секрет 26,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110120 Еякулат 26,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110130 Влагалищен секрет 26,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110140 Анален секрет 29,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110150 Жлъчка 28,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110160 Ранев секрет 25,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110170 Изследване за анаероби 23,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110180 Хемокултура - 3 сета 102,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110190 Ликвор,пунктат,ексудат 29,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110200 Изследване за ТБК /културелна диагностика/ 18,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110210 Изследване за ТБК с PCR 110,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110220 Антистрептолизинов титър 15,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110230 Ревматоиден фактор 11,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110240 Холинхлоридов тест 11,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110250 Васерман 15,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110260 ТПХА 18,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110270 Райт 11,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110280 Видал 11,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110290 Хеликобактер пилори 16,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110300 Микробиологично изследване за туларемия 25,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110310 Микробиологично изследване за антракс 12,00 лв
V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4110320 Микробиолгично изследване на вода, за легионелни бактерии - пълна идентификация до вид и серогрупа 60,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410010 Откриване на антитела към HIV (ХИВ) и антигени на HIV(ХИВ) по ELISA –всяко по 25,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410020 Откриване на антитела към вируса на хепатит А по ELISA: anti-HAV IgM и IgG- всяко по 25,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410030 Откриване на антигени на вируса на хепатит В по ELISA: HbsAg (Австралийски антиген), HBeAg и антитела: anti-Hbe,anti-Hbcor IgM+IgG,anti-Hbs- всяко по 25,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410040 Откриване на антигени на вируса на хепатит D: Delta-Ag и антитела по ELISA: anti-D IgM и IgG-всяко по 25,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410050 Откриване на антитела към вируса на хепатит С по ELISA: anti HCV 29,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410060 Откриване на антитела към вируса на хепатит Е по ELISA: anti-E IgM и IgG-всяко по 25,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410070 Откриване на антигени и антитела към хламидия трахоматис по ELISA :IgM, IgG и IgA- всяко по 25,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410080 Откриване на антигени и антитела към хламидия пневмоние по ELISA :IgM, IgG и IgA- всяко по 25,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410090 Откриване на антигени и антитела към аденовирус по ELISA :IgM, IgG и IgA - всяко по. 25,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410100 Откриване на антитела към вируса на херпес симплекс тип 1 и 2 по ELISA :IgM, IgG и IgA - всяко по 25,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410110 Откриване на антитела към вируса на херпес зостер (варицела) по ELISA :IgM, IgG и IgA - всяко по 25,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410120 Откриване на антитела към CMV (цитомегаловирус) по ELISA:IgM и IgG - всяко по 25,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410130 Откриване на антитела към причинителя на инфекциозна мононуклеоза- EBV (Епщайн-Бар вирус) по ELISA: IgM и IgG-всяко по 25,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410140 Откриване на антитела към причинителя на инфекциозна мононуклеоза- EBV (Епщайн-Бар вирус) по метода на латекс аглутинация 13,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410150 Откриване на антитела към вируса на епидемичния паротит по ELISA: IgM и IgG - всяко по 25,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410160 Откриване на антитела към вируса на морбили по ELISA:IgM и IgG - всяко по 25,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410170 Откриване на антитела към вируса на рубеола по ELISA:IgM и IgG - всяко по 25,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410180 Откриване на антитела към рикетсии по ELISA:IgM, IgG и IgA всяко по 25,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410190 Откриване на антитела към причинителя на Q-треска -Коксиела Бърнети –I и II фаза по ELISA :IgM, IgG и IgA- всяко по 25,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410200 Откриване на антигени и антитела към причинителя на Q-треска-Коксиела Бърнети –I и II фаза по МФ (Имунофлуоресцентния метод): IgM, IgG и IgA- всяко по 30,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410210 Откриване на причинителя на Q-треската-Коксиела Бърнети по метод PCR 80,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410220 Откриване на антитела към микоплазми по ELISA: IgM и IgG за всяко по 25,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410230 Откриване на антитела към вируса на грип А, В и С по ELISA :IgM, IgG и IgA- всяко по 25,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410240 Откриване на антигени и антитела към вируса на грип А, В и С по МФ (имунофлуоресцентен метод) : IgM, IgG и IgA- всяко по 30,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410250 Откриване антигени на вируса на птичи грип по експресен метод 30,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410260 Откриване вируса на птичи грип по метод PCR 153,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410270 Определяне на вирусни антитела със серологични методи: РСК, ВН, РЗХА и др.- всяко по 22,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410280 Определяне на вирусни антитела IgM, IgG и IgA по ELISA за всяко по 25,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410290 Определяне на вирусни антигени и антитела по МФ (имунофлуоресцентен метод) 30,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410291 Доказване на папилома вируси с полимеразна верижна реакция 80,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410300 Определяне на вирусна РНК и ДНК по метод PCR 153,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410301 Откриване на цитомегаловирус (CMV) по метода PCR 80,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410302 Откриване на Епщайн-Бар вирус (EBV) по метода PCR 80,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410303 Откриване на човешки полиомен вирус BK (BKV) по метода PCR 80,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410304 Откриване на човешки полиомен вирус JV (JCV) по метода PCR 80,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410305 Откриване на човешки полиомен вирус KI (KIV) по метода PCR 80,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410306 Откриване на Хламидия трахоматис по метода PCR 80,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410307 Количествено определяне на цитомегало-вирус (CMV) по метода real-time PCR 200,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410308 Количествено определяне на Епщайн-Бар (EBV) по метода real-time PCR 200,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410309 Количествено определяне на човешки полио-мен вирус BK (BKV) по метода real-time PCR 200,00 лв
V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4410310 Количествено определяне на човешки полио-мен вирус JV (JCV) по метода real-time PCR 200,00 лв
V.6. ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 1610010 Изследване на нативна намазка за чревни протозои 12,00 лв
V.6. ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 1610020 Паразитологично изследване на органичен материал от болен, след обогатяване 25,00 лв
V.6. ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 1610030 Изследване за ентеробиоза - скоч лента или перианално остъргване 12,00 лв
V.6. ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 1610040 Културелно изследванена паразити, за всеки паразит по 37,00 лв
V.6. ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 1610050 Диференцирано оцветяване за доказване на паразити 39,00 лв
V.6. ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 1610060 Определяне на антипаразитни антитела чрез индиректна имунофлуоресценция 30,00 лв
V.6. ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 1610070 Определяне на антипаразитни антитела чрез аглутинационен тест 25,00 лв
V.6. ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 1610080 Определяне на антипаразитни антитела чрез имуноензимен метод за всеки отделен изотип антитела 34,00 лв
V.6. ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 1610090 Определяне на антипаразитни антитела чрез oпределяне на антитоксоплазмени антитела от клас JgM с ELISA метод 42,00 лв
V.6. ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 1610091 Микробиологично изследване на фекална проба 45,00 лв
V.6. ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 1610092 Имуноензимен метод за откриване на антиген във фецес за чревни протозои 39,00 лв
V.6. ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 1610093 Вземане на кръв за малария 5,00 лв
V.6. ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 1610094 Бърз тест за откриване на малариен антиген за четири вида малария 40,00 лв
V.7. СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4120010 Серологично изследване (Ig M) за лаймска болест (ELISA) 11,00 лв
V.7. СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4120020 Серологично изследване (Ig G) за лаймска болест (ELISA) 11,00 лв
V.7. СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4120030 Серологично изследване (Ig M) за лаймска болест (IFM) 9,00 лв
V.7. СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4120040 Серологично изследване (Ig G) за лаймска болест (IFM) 9,00 лв
V.7. СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4120050 Серологично изследване за лаймска болест (имуноблот) 25,00 лв
V.7. СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4120060 Серологично изследване за туларемия 9,00 лв
V.7. СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4120080 Серологично изследване за бруцелоза 9,00 лв
V.7. СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4120090 Серологично изследване за легионелоза 30,00 лв
V.7.1. ЦВЕХ - СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4220010 Откриване на антитела към вируса на парагрип по ELISA: IgA, IgM, IgG - всяко по: 23,00 лв
V.7.1. ЦВЕХ - СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4220020 Откриване на антитела към респираторно-синцитиалния вирус по ELISA: IgA, IgM, IgG - всяко по: 23,00 лв
V.7.1. ЦВЕХ - СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4220030 Откриване на антитела към коксаки и ентеровируси по ELISA: IgA, IgM, IgG - всяко по: 23,00 лв
V.7.1. ЦВЕХ - СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4220040 Откриване на ротавирусен антиген във фецес по ELISA 16,00 лв
V.7.1. ЦВЕХ - СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4220050 Откриване на антитела към парвовирус В 19 по ELISA: IgM и IgG - всяко по: 25,00 лв
V.7.1. ЦВЕХ - СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4220060 Откриване на ротавирусни и аденовирусни антигени във фецес по латекс - аглутинация 10,00 лв
V.7.1. ЦВЕХ - СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4220070 Откриване на антитела към други вирусни причинители по ELISA: IgA, IgM, IgG - всяко по: 23,00 лв
V.7.1. ЦВЕХ - СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4220080 Определяне на гама-интерферонова активност срещу туберкулозен антиген чрез QFT-Gold (квантиферонов тест) 120,00 лв
V.7.1. ЦВЕХ - СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4220090 Определяне на антитела от клас IgM и IgG към Борелия бургдорфери по ELISA за всяко по: 30,00 лв
V.7.1. ЦВЕХ - СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4220100 Определяне на антитела от клас IgA, IgM, IgG към Йерсиния ентероколитика и псевдотуберкулозис по ELISA за всяко по: 30,00 лв
V.7.1. ЦВЕХ - СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4220110 Определяне на антитела от клас IgM и IgG към Кампилобактер йеюни по ELISA за всяко по: 30,00 лв
V.7.1. ЦВЕХ - СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4220120 Доказване на ентеротоксин на Клостридиум перфрингенс в клинични проби чрез обратна пасивна латекс аглутинация 45,00 лв
V.7.1. ЦВЕХ - СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4220130 Доказване на ентеротоксин на Стафилококус ауреус в бактериални изолати чрез обратна пасивна латекс аглутинация 60,00 лв
V.7.1. ЦВЕХ - СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4220140 Доказване на веротоксин на Ешерихия коли в клинични проби чрез обратна пасивна латекс аглутинация 75,00 лв
V.7.1. ЦВЕХ - СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4220150 Доказване на ентеротоксин на Клостридиум дифициле в клинични проби чрез обратна пасивна латекс аглутинация 50,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110010 Контрастно изследване на хранопровода 86,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110020 Контрастно изследване на стомаха 108,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110021 Рентгеноскопия на абдомен 32,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110022 Рентгеноскопия на гръден кош 32,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110030 Контрастно изследване на тънки и дебели черва /пасаж/ 129,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110040 Венозна урография 129,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110050 Иригография 129,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110060 Фистулография 86,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110070 Череп в две равнини 86,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110080 Сегментни снимки на черепа 60,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110090 Крайници в две равнини 60,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110100 Крайници в една проекция 54,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110110 Шийни прешлени във фас и профил 65,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110120 Шийни прешлени в две коси проекции 86,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110130 Торакални и лумбални прешлени в две равнини 86,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110140 Обзорна графия на таза 86,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110150 Лицева графия на торакс, бял дроб, сърце 65,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110160 Профилна графия на бял дроб 65,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110170 Обзорна графия на бъбрек, абдомен 65,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110180 Мамография на двете гърди в две проекци 108,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110190 Мамография на една гърда в две равнини 65,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110200 Томография на бял дроб - 3 среза 86,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110210 Томография на гръбначен стълб 75,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110220 Зъбна рентгенограма 9,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110230 Панорамна графия на зъби 43,00 лв
V.8.А) КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2110240 Флуорография 22,00 лв
V.8.Б) АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2120010 Артериография на 1 долен крайник 862,00 лв
V.8.Б) АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2120020 Артериография на 1 горен крайник 862,00 лв
V.8.Б) АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2120030 Аортография на дъгата на аортата 862,00 лв
V.8.Б) АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2120040 Аортография на абдоминалната аорта 862,00 лв
V.8.Б) АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2120050 Аорто-артериография на 2-та долни кр-ка 1 078,00 лв
V.8.Б) АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2120060 Ангиопулмография 970,00 лв
V.8.Б) АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2120070 Целиакография 1 078,00 лв
V.8.Б) АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2120080 Мезентерикография 1 078,00 лв
V.8.Б) АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2120090 Селективна реновазография на един бъбрек 970,00 лв
V.8.Б) АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2120100 Мозъчна ангиография 1 186,00 лв
V.8.Б) АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2120110 Коронарна ангиография 1 186,00 лв
V.8.Б) АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2120120 Кавография 647,00 лв
V.8.Б) АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2120130 Лимфография 377,00 лв
V.8.Б) АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2120140 Флебография 593,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130010 КТ на глава /нативна/ 110,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130020 КТ на глава /с контрастно изследване/ 140,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130030 КТ на шия /нативна/ 110,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130040 КТ на шия /с контрастно изследване/ 140,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130050 КТ на торакс /нативна/ 110,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130060 КТ на торакс /с контрастно изследване/ 140,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130070 КТ на абдомен /нативна/ 110,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130080 КТ на абдомен /с контрастно изследване/ 140,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130090 КТ на таз /нативна/ 110,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130100 КТ на таз /с контрастно изследване/ 140,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130110 КТ на гръбначен стълб /2 нива/ 110,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130120 КТ на мускулоскелетна система /нативна/ 110,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130130 КТ на мускулоскелетна система /с контрастно изследване/ 140,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130140 КТ-денситометрия на лумбални прешлени 110,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130150 Dental-КТ 160,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130160 КТ-ангиография 160,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130161 Пакет КТ с навигация- мозъчна (включва се:КТ,контраст,запис,CD) 260,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130162 Пакет КТ с навигация- гръбначномозъчна (включва се:КТ,контраст,запис,CD) 260,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130170 МРТ на глава /нативна/ 300,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130180 МРТ глава /с контрастно изследване/ 320,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130190 МРТ на шия /нативна/ 300,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130200 МРТ на шия /с контрастно изследване/ 320,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130210 МРТ на торакс /нативна/ 300,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130220 МРТ на торакс /с контрастно изследване/ 320,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130230 МРТ на абдомен /нативна/ 300,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130240 МРТ на абдомен /с контрастно изследване/ 360,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130250 МРТ на таз /нативна/ 300,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130260 МРТ на таз /с контрастно изследване/ 320,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130270 МРТ на гръбначен стълб /нативна/ 1 сегмент 300,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130280 МРТ на гръбначен стълб / с контрастно изследване/ 1 сегмент 320,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130290 МРТ на мускулоскелетна система / нативна/ 300,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130300 МРТ на мускулоскелетна система /с контрастно изследване/ 320,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130310 МР-ангиография /нативна/ 300,00 лв
V.9. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ 2130320 МР - ангиография /с контрастно изследване/ 320,00 лв
VI. 1. Е К Г 0050010 ЕКГ - 12 канала 20,00 лв
VI. 1. Е К Г 0050020 Холтер ЕКГ 80,00 лв
VI. 1. Е К Г 0050030 Холтер за кръвно налягане 73,00 лв
VI. 1. Е К Г 0050040 Холтер ЕКГ - комплексен - Zymed /48 часов/ 122,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060010 Ултразвукова диагностика на нервната система /включва екстракраниални мозъчни артерии и интракраниални мозъчни артерии / 150,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060020 Ултразвукова диагностика на екстракраниалните мозъчни артерии 80,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060030 Ултразвукова диагностика на интракраниалните мозъчни артерии 80,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060040 Ултразвукова диагностика на артерии на горни крайници 60,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060041 Ултразвуково мониториране на мозъчни микроемболични сигнали 300,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060042 Ултразвукова ангиография на магистралните артерии на главата 160,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060043 4-измерно изобразяване на екстракраниални нервни структури и съдове (зрителен нерв и папила, скелетни мускули, съдове, атероматозни плаки) 200,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060050 Ултразвуково изследване на плевра с терапевтична торакоцинтеза 60,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060060 Ултразвуково изследване на плевра 30,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060070 Ехография на женски таз 37,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060080 Ехография на щитовидна или млечна жлеза 42,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060090 Контролна ехография на даден орган 30,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060100 Абдоминална ехография 80,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060110 Абдоминална ехография с доплерово изследване 73,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060120 Трансректална ехография 155,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060130 Ехо АГ - I ниво УЗИ-трансабдоминално 37,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060140 Ехо АГ - I ниво УЗИ--трансвагинално 73,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060150 Ехокардиография - трансторакална 60,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060160 Ехокардиография - трансезофагеална 182,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060161 Стрес- ехокардиография 300,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060180 Сонография на периферни артерии и вени 78,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060190 Способ (В тип) добавка 78,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060200 Сонография на артерии и/или вени /тяло-крайници/ 122,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060210 Дирекционен Доплер на мозъчни или периорбитални артерии 163,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060220 Доплерово изследване на крайниците 42,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060240 Трансректална (ендокавитарна) ехография 340,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060250 Контактна термография на млечна жлеза 105,00 лв
VI. 2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0060260 Трансректална ехография на простатата 85,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070010 Транскутанно измeрване на парциално кислородно налягане 38,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070020 Осцилография или реография при покой 34,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070030 Осцилография или реография при покой и след натоварване 44,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070040 Обструктивна венозна плетизмография 52,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070050 Кръвно измерване на венозно налягане на една или повече вени: преди-след натоварване 96,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070060 Изследване на равновесието 83,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070070 Ротаторно и калорично изследване-равновесие 125,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070090 Изследване на говора 29,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070120 Тимпанометрия чрез импедансно измерване 42,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070130 Импедансно измерване на рефлекса на вътрешно ухо 94,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070140 Урофлуометрия 55,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070150 Уродинамично изследване на пикочен мехур 103,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070160 Спирометрия 20,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070170 Бронхопровокационен тест с физическо обременяване 40,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070180 Бронхопровокационен тест с хиперинхалиране на студен въздух 42,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070190 Велоергометрична оценка на белодробната функция 91,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070200 Плетизмография 40,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070210 Ортостатична реактивност 42,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070221 Транскраниална магнитна стимулация (ТМС) 150,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070230 Треморограма 50,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070240 Тонална прагова аудиометрия 54,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070360 Изследване на мирис и вкус 19,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070370 Изследване на равновесие и координация 37,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070380 Изследване на висши кординационни функции 25,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070420 Контактна термография на млечна жлеза 105,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070430 Остеодензитометрия 60,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070440 Ергометрично функционално изследване 73,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070450 Психологично изследване - интелект 22,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070460 Психологично изследване - личност 65,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070470 Психологично изследване - когнитивни функции 65,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070480 Соматосензорни евокирани потенциали (ССЕП) 97,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070500 Зрителни евокирани потенциали (ЗЕП) 60,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070510 Слухови евокирани потенциали (СЕП) 150,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070520 Електроенцефалография (ЕЕГ) 97,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070530 ЕЕГ с картография 120,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070540 Холтер ЕЕГ 110,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070550 Електромиография (ЕМГ) 90,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070560 Електроневрография 260,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070570 Изследване на автономна нервна система 80,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070580 Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография / РХПГ / 540,00 лв
VI. 3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0070590 Изследване на гласа /фониатрични методи / 50,00 лв
VI. 4. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0080010 Капиляроскопия 37,00 лв
VI. 4. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0080020 Миелограма с цитологична интерпретация 50,00 лв
VI. 4. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0080030 Хематологично изследване с анализатор QBC 303,00 лв
VI. 4. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0080031 Цитология на биологични течности 20,00 лв
VI. 4. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0080040 Цитохимия на периферна кръв или костен мозък 25,00 лв
VI. 4. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0080060 Левкоцити с ДКК + морфология на еритроцитите 12,00 лв
VI. 4. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0080070 Броене на ретикулоцити 12,00 лв
VI. 4. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0080080 Хистологично изследване 49,00 лв
VI. 4. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0080090 Изследване на специфични имуноглобулин Е антитела 85,00 лв
VI. 4. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0080100 Изследване седимент - урина за трихомони 37,00 лв
VI. 4. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0080110 Дерматохистопатологично изследване 49,00 лв
VI. 4. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0080120 Имунохистохимично изследване 54,00 лв
VI. 4. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0080130 Директно имунофлуоресцентно изследване 54,00 лв
VI. 4. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 0080131 Постоянно 72-часово мониториране на кръвна захар 120,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090010 КТ асистирана биопсия 182,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090020 Фибробронхоскопия (Ф Б С)-четкова биопсия / щипкова биопсия 300,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090040 Ф Б С- катетър биопсия 73,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090060 Ф Б С- трансбронхиална белодробна биопсия 120,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090070 Ф Б С - TBNA 120,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090080 Ставна биопсия 85,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090090 Кожно-мускулна биопсия 73,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090100 Ригидна бронхоскопия 150,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090110 Проктоскопия 44,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090120 Фиброгастродуоденоскопия 105,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090130 Фиброгастродуоденоскопия + до 5 биопсии 151,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090140 Хромогастроскопия 116,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090150 Ректороманоскопия 68,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090160 Фибросигмоидоскопия 112,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090170 Фиброколоскопия 216,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090180 Биопсии при изследване на дебелото черво 19,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090190 Перкутанна (сляпа) чернодробна биопсия 119,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090200 Тънкоиглена аспирационна биопсия под ехогр.контрол 360,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090201 Контрастна ехография/1 амп. контраст/ 180,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090202 Ехоендоскопия- горна 160,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090203 Ехоендоскопия- долна 145,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090204 Ехоендоскопия с биопсия / 1 игла / 800,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090205 Капсулна ендоскопия 1 700,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090210 Тънкоиглена аспирационна биопсия 388,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090220 Електрогастрограма (електрофизиологично изследване на стомах) 505,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090230 Диагностичен перитонеален лаваж 303,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090240 Цистоскопия 77,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090250 Цистоскопия с биопсия 122,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090260 Цистоскопия с ретроградна катетеризация на 1 уретер 109,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090270 Цистоскопия с ретрогардна катетеризация на 2 уретера 134,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090280 Трансректална биопсия на простата-аспирация 98,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090290 Трансректална биопсия на простата-пункция 149,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090300 Трансперинеална биопсия на простата под ехографски контрол 193,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090310 Пункционна биопсия на бъбрек 243,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090320 Пункция на лимфни възли 49,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090321 Пункция на млечна жлеза 55,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090330 Пункция на дъгласовото пространство 73,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090340 Пункция на пикочен мехур и хидроцеле 60,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090350 Дясна сърдечна катетеризация 202,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090360 Лява сърдечна катетеризация 202,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090370 Селективна коронарография 720,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090380 Каротидография-реновазография 720,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090390 Ангиография 240,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090400 Транссептална катетеризация 801,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090410 Ендомиокардна биопсия 1 201,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090420 Ендоск.на носни кухини или фаринкс 67,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090430 Тимпаноскопия 94,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090520 Кардиотокография при бременни 73,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090530 Колпоскопия 60,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090540 Трепанобиопсия с хистология 75,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090550 Цитология на биопсиран лимфен възел (отпечатък) 37,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090560 Плеврална пункция с цитология 20,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090570 Коремна пункция с цитология 20,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090580 Диагностична лумбална пункция с цитология 140,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090590 Артроскопия 481,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090600 Ларингоскопия 154,00 лв
VIIІ.1. ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 0090700 Видео-асистирана полиграфия по време на сън 350,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0010 Поставяне на дрен в абцес на клепачи/възпалена слъзна торбичка 6,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0020 Превръзка асептична малка на клепачи 6,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0030 Вторичен шев на разкъсаноконтузна рана- клепачи, конюктива,склера, роговица 18,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0040 Сваляне на конци от клепачи, конюктива,склера, роговица 6,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0050 Смяна на дренаж от клепачи/възпалена слъзна торбичка 12,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0060 Шев на голяма рана на клепачи 25,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0070 Промивка на плеврален дренаж 122,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0080 Превръзка асептична малка 25,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0090 Превръзка асептична средна 35,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0100 Превръзка асептична голяма 27,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0110 Превръзка септична малка 27,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0120 Превръзка септична средна 37,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0130 Превръзка септична голяма 45,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0140 Превръзка септична малка с дрен 37,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0150 Превръзка септична средна с дрен 45,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0160 Превръзка септична голяма с дрен 55,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0170 Превръзка като раница или по Дезо 49,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0180 Голяма шинираща превръзка 73,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0190 Сваляне на конци 27,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0200 Гипсова шинираща превръзка 162,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0210 Циркулярен гипс 225,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0220 Голям циркулярен гипс 122,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0230 Гръдно -ръкавен или поясно-крачолен гипс 206,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0240 Сваляне на гипс 49,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0250 Гипсов отпечатък и модел на длан или стъпало 8,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0260 Гипсов отпечатък и модел-предмишница или подбедрен 12,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0270 Гипсов отпечатък и модел на бедрен чукан 15,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0280 Гипсов отпечатък и модел-цяла ръка или на цял крак 22,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0290 Гипсов отпечатък на таза с крака 30,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0300 Гипсов отпечатък на туловище 54,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0310 Гипсов отпечатък на туловище с шия и глава 66,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0320 Пункция-промивка на максиларен синус 74,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0330 Промивка на максиларен или фронтален синус 22,00 лв
VIIІ.5. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00B0340 Аспирация на съдържание на околоносни кухини 19,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 2910790 Снемане на зъбен статус при трупове с неустановена самоличност 23,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330010 Експертиза на веществени доказателства в суха кръв за един обект: 0,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330020 Тънкослойна хроматография за доказване на кръв 20,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330030 Преципито реакция за определяне на видова принадлежност 42,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330040 Определяне на кръвна група на живо лице 12,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330050 Определяне на кръвна група на трупна кръв 8,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330060 Изследване за аглутинини /метод на Латес/ 9,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330070 Изследване за аглутиногени /количествена абсорбция/ 18,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330080 Изследване за аглутиногени /абсорбция - елуция/ 23,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330090 Определяне на кръвна група на косми – за един обект 23,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330100 Определяне на кръвна група на секрети 28,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330110 Определяне кръвна група на кости – за един обект 46,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330120 Качествен и количествен токсикологичен анализ за един обект: спринцовка, твърда субстанция, течност, таблетка и др. 77,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330130 Пълен качествен и количествен токсикологичен анализ на кръв за отрови със скрининг тест 85,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330140 Пълен качествен и количествен токсикологичен анализ на кръв за отрови без скрининг тест 68,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330150 Пълен качествен и количествен токсикологичен анализ на кръв и урина за отрови 167,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330160 Пълен качествен и количествен токсикологичен анализ на един случай с два обекта отрови 249,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330170 Пълен качествен и количествен токсикологичен анализ на урина за отрови със скрининг тест 96,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330180 Пълен качествен и количествен тосксикологичен анализ на урина за отрови без скрининг тест 79,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330190 Качествен и количествен токсикологичен анализ на урина за една група съединения /наркотици, барбитурати, салицилати, бензодиазепинови, фенотиазинови, имипраминови, лекарствени средства и пестициди/ без скрининг тест 28,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330200 Качествен и количествен токсикологичен анализ на урина за една група съединения /наркотици, барбитурати, салицилати, бензодиазепинови, фенотиазинови, имипраминови, лекарствени средства и пестициди/ със скрининг тест 45,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330210 Качествен и количествен токсикологичен анализ на кръв за една група съединения /наркотици, барбитурати, салицилати, бензодиазепинови, фенотиазинови, имипраминови, лекарствени средства и пестициди/ без скрининг тест 28,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330220 Качествен и количествен токсикологичен анализ на кръв за една група съединения /наркотици, барбитурати, салицилати, бензодиазепинови, фенотиазинови, имипраминови, лекарствени средства и пестициди/ със скрининг тест 45,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330230 Качествен токсикологичен анализ на кръв за една група съединения /наркотици, барбитурати, салицилати, бензодиазепинови, фенотиазинови, имипраминови, лекарствени средства и пестициди/ 42,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330240 Качествен токсикологичен анализ на урина за една група съединения /наркотици, барбитурати, салицилати, бензодиазепинови, фенотиазинови, имипраминови, лекарствени средства и пестициди/ със скрининг тест 45,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330250 Качествен токсикологичен анализ на урина за една група съединения /наркотици, барбитурати, салицилати, бензодиазепинови, фенотиазинови, имипраминови, лекарствени средства и пестициди/ без скрининг тест 28,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330260 Газхроматографски анализ на алкохол и летливи редуциращи вещества в един обект 22,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330270 Газхроматографски анализ на алкохол и летливи редуциращи вещества в кръв и урина 45,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330280 Газхроматографски анализ на алкохол и летливи редуциращи вещества в кръв 22,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330290 Анализ на въглероден окис и метхемоглобин - спектрофотометрично 25,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330300 Скрининг тест-анализ за една група съединения : морфини, кокаин, марихуана, бензодиазепинови, барбитурати, амфетамин, метамфетамин, метадон, фенциклидин 17,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330310 Съхранение на труп в хладилна камера за едно денонощие 22,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330320 Аутопсия при болестна причина за смъртта с аутопсионен протокол 327,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330330 Аутопсия при насилствена причина за смъртта с аутопсионен протокол 378,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330340 Аутопсия по желание на близките на починалия 327,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330350 Реаутопсия с аутопсионен протокол 452,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330360 Реаутопсия при ексхумация с аутопсионен протокол 512,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330370 Частична балсамация 390,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330380 Мацерация на кости /за един препарат/ 65,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330391 Съхранение на проба биологичен материал за ДНК анализ 19,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330392 Дифениламинова проба 8,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330400 Идентификация на личността чрез фотосъпоставяне 321,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330401 Фотодокументиране на експертизи за един ракурс 4,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330402 Издаване на препис от аутопсионен протокол за дружества, занимаващи се със застраховане и доброволно здравно осигуряване 45,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330403 Издаване на талон за кремация след аутопсия 64,00 лв
VIІ.2. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 4330404 Издаване на разрешително за пренасяне на тленни останки на починал и аутопсиран в Сектор Съдебна медицина 20,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0010 Пункция на кисти в коремната кухина с лечебна цел 558,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0020 Пункция на други абдоминални колекции /хематоми, абсцеси, неясни изливи/ 619,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0030 Налагане на постоянен дренаж на кистозни колекции 1 074,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0040 Налагане на постоянен дренаж на възпалителни колекции 752,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0050 Алкохолизация на чернодробни тумори под ехографски контрол 570,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0060 Тампонада на хранопровода (Блек- Моор) 212,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0070 Бужиране на хранопровод 262,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0080 Полипектомия и/или биопсия с примка 134,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0090 Папилотомия 0,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0100 Лазерни коагулации при ендоскопия 413,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0110 Групово сензомоторно лечение с упражнения 37,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0120 Индивидуално сензомоторно лечение с упражнения 134,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0130 Екстракция на чуждо тяло от трахеобронхиалното дърво 100,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0140 Инцизии на абсцеси с упойка 85,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0150 Пункция на слъзна жлеза 0,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0160 Кръвопускане – амбулаторно болни 15,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0250 Имплантиране на стент-графт на абдоминална аорта ( консумативи и анестезии се заплащат отделно) 3 032,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0260 Поставяне на кава филтър 4 851,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0270 Предоперативна емболизация на клонове на артерия хепатика 1 820,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0280 Предоперативна емболизация на бъбречна артерия 1 516,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0290 ПТА на периферни съдове 1 820,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0300 ПТА и стенд 3 638,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0310 Склерозиране на варици на долен крайник - на сеанс 58,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0320 Склеротерапия на варикоцеле 1 092,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0330 Трайна емболизация/ съдови малформации,тумори и др/ 4 245,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0340 Временен пейсмейкър 565,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0350 Наместване на фрактура на пръст 90,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0360 Наместване гривнена-глезенна фрактура 310,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0370 Наместване карпална-тарзална фрактура 310,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0380 Наместване фрактура мишница-таз 620,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0390 Наместване фрактура на предмишница 445,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0400 Наместване фрактура на бедрена кост 940,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0410 Наместване фрактура на подбедрицата 620,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0420 Наместване на пръст 270,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0430 Наместване на ръка или крак 270,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0440 Наместване на лакът/ менискус 270,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0450 Наместване на главичката на радиуса 270,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0460 Наместване стерноклавикуларната става 270,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0470 Наместване на луксация на рамо 535,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0480 Наместване на луксация-лакът/коляно 535,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0490 Наместване луксация тазобедрена става 603,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0500 Временно изтегляне при луксиран прешлен 603,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0510 Неоперативно отстраняване на чужди тела от носа 42,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0520 Дренаж на кухина на средно ухо 157,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0530 Отстраняване на чужди тела от слуховия канал или тъпанчева кухина 78,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0540 Отстраняване на погълнати чужди тела от устна кухина-гърло 58,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0550 Отстраняване на назални чужди тела, от слухов канал - тъпанчева кухина 38,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0560 Отстраняване на церумен 19,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0570 Парацентеза 74,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0580 Поставяне на лекарства в слухови пътища 19,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0590 Поставяне на медикаменти в кухината на средното ухо 41,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0600 Предна и задна тампонада на носа 125,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0610 Предна тампонада на носа 27,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0620 Спиране на кървене от носа 51,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0630 Марсупиализация на бартолинови кисти и абцеси 73,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0640 Електрокоагулацио 73,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0650 Полипектомия на вагинални полипи 73,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0660 Обработване на кондиломи 49,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0680 Диатермокоаголациялазер
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0690 Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от мъжка уретра 60,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0700 Неоперативно отстраняване на парафимоза 65,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0710 Бужиране/дилатация/ на 1 уретер 157,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0720 Бужиране/дилатация/ на 2 уретера 243,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0730 Дилатация на мъжка уретра - промивка-инстилация 49,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0740 Масаж на простатавземане на простатен секрет
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0750 Поставяне на постоянен катетър ДЖ в 1 уретер 219,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0760 Поставяне на постоянен катетър ДЖ в 2 уретера 333,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0770 Промивка на пикочния мехур 28,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0780 Пункция на бъбречна киста 152,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0790 Смяна на катетъра на нефростома 127,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0800 Супрапубисен перкутанен дренаж на урина /Цистофикс/ 170,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0820 Аргон плазмена коагулация в обл. на папила Фатери 0,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0830 Балонна дилатация на стриктури на дебелото черво 949,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0840 Ендоскопска балонна дилатация на папила Фатери 1 070,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0850 Ендоскопска полипектомия до 3 полипа с бримка 233,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0860 Ендоскопска щипкова полипектомия 116,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0870 Ендоскопско лигиране на варици 756,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0881 РХПГ с ендопротезиране- с комплект за протезиране 2 500,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0882 РХПГ с екстракция на конкремент/1 кошничка или 1 балон / 1 300,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0890 Парацентеза при асцит 25,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0900 Протезиране на хранопровода (ендоскопско) 2 500,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0910 Реканализация при тумор на хранопровода 480,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0920 Склерозиране на варици на хранопровода 384,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0930 Алкохолизация и въвеждане на лекарства при тумори под ехогафски контрол 0,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0940 Едномоменнтна аспирация на кисти и абсцеси под ехографски контрол 0,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0950 Дренажни манипулации под ехографски контрол (траен дренаж) 0,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0951 Перкутанен дренаж - жлъчни пътища/ 1 сет за дренаж / 1 380,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0952 Панкреасна киста - трансгастрален дренаж 1 500,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0960 Коремна пункция с инфузия на цитостатик 25,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0970 Плеврална пункция с инфузия на цитостатик 25,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0980 Лумбална пункция с апликация на цитостатик 37,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A0990 Лечение на остър психотичен епизод/за ден престой/ 122,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A1000 Психотерапевтична сесия 49,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A1010 Подготовка за електроконвулсивна терапия 231,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A1020 Сеанс за електоконвулсивна терапия 73,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A1030 Сеанс за транскраниална магнитна стимулация 25,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A1040 Кръвопреливане, включително директна проба 95,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A1050 Последващо кръвопреливане, включително директна проба 42,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A1060 Хипербарна оксигенотерапия - за един сеанс 150,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A1061 Хипербарна оксигенотерапия при пациенти с ИБВ - за един сеанс 500,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A1070 Лечебен сеанс ХБО с продължителност 1 час /МБАЛ-ВАРНА/ 0,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A1080 Спешна интубация ( не при интубационна анестезия) 49,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A1090 Ендобронхиално лечение през мек катетър 150,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A1100 Блокада на периферни нерви 65,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A1110 Блокада при невралгия на троичния нерв 119,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A1120 Терапевтична лумбална пункция 162,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A1130 Вентрикулопункция с поставяне на външен вентрикулен дренаж 916,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A1131 Включване на инсулинова помпа 100,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A1140 Химиохирургия на остри кондиломи на процедура 49,00 лв
VIІI.2. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 00A1150 РХПГ с папилотомия 700,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 2910780 Аутопсия -хистологичен протокол,окончателна диагноза и епикриза 484,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4310010 1 парафиново блокче -биопсично изследване на две предметни стъкла оцветени с ХЕ 25,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4310020 1 парафиново блокче-гефрирно изследване на две предметни стъкла оцветени с ХЕ 89,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4310030 1 парафиново блокче - биопсично изследване на две предметни стъкла оцветени с ХЕ-декалц. 34,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4310040 1 парафиново блокче-биопсично изследване на 2 предметни стъкла оцветени 41,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4310050 1 парафиново блокче биопсично изследване на две предметни стъкла оцветени с имунохистологичен оцветител 58,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4310060 1 парафиново блокче-цитологично изследване на две предметни стъкла оцветени с ХЕ 16,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4310070 1 парафиново блокче-специално цитологично изследване на две предметни стъкла оцветени с ХЕ 22,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4310080 1 парафиново блокче-скрининг цитологично изследване на 2 предметни стъкла оцветени с ХЕ 9,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4310090 1 парафиново блокче-специално хром.циологично изсл. На две предметни стъкла оцветени с ХЕ 41,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4310100 1 парафиново блокче-експериментално изследване на две предметни стъкла оцветени с ХЕ 25,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4310110 1 парафиново блокче-експериментално изследване на две предметни стъкла оцветени с ХЕ-декалцинирани 34,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4310120 1 параф. бл.-експерим. изсл.-2 предметни стъкла специално оцветени 41,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4310130 1 парафиново блокче-експериментално изследване на две предметни стъкла имунохистологично оцветени 58,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4320010 Изработване и съхранение на музеен препарат 83,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4320020 Изработване на хистологична студентска сбирка 404,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4320030 Изработване на патологоанатомична хистологична студентска сбирка 564,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4320040 Тоалет на трупа 83,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4320050 Обличане на покойник 66,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4320060 Балсамация- частична 97,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4320070 Балсамация- пълна 322,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4320080 Изваждане на метални зъбни протези 66,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4320090 Изваждане на ортопедични протези 66,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4320100 Изваждане на pace maker 66,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4320110 Изваждане на съдов clips или сърдечна клапа 66,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4320120 Естетична пластика на покойник за прикриване на белези 163,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4320130 Унищожаване на отпадъчни биологични материали 49,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4320140 Престой в хладилна камера за 1 денонощие 34,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4320150 Престой в хладилна камера от 2 до 10 денонощия - цена на ден 25,00 лв
VІI.1. ПАТОМОРФОЛОГИЯ 4320160 Престой в хладилна камера над 10 денонощия - цена на ден 17,00 лв
VІІІ.3. ХЕМОДИАЛИЗА 1110010 Провеждане хемодиализа при налична AV фистула 279,00 лв
VІІІ.3. ХЕМОДИАЛИЗА 1110020 Провеждане хемодиализа при налична AV протеза 328,00 лв
VІІІ.3. ХЕМОДИАЛИЗА 1110030 Катетеризация на централен венозен съд по Селдингер 194,00 лв
VІІІ.3. ХЕМОДИАЛИЗА 1110040 Поставяне на Тенков катетър 1 213,00 лв
VІІІ.3. ХЕМОДИАЛИЗА 1110050 Перитонеална диализа на ден 97,00 лв
VІІІ.3. ХЕМОДИАЛИЗА 1110060 Продължителна вено-венозна хемодиализа 788,00 лв
VІІІ.3. ХЕМОДИАЛИЗА 1110070 Плазмафереза: 0,00 лв
VІІІ.3. ХЕМОДИАЛИЗА 1110080 - Плазмо обмен-процедура 1 455,00 лв
VІІІ.3. ХЕМОДИАЛИЗА 1110090 - Плазмо абсорция 2 668,00 лв
VІІІ.3. ХЕМОДИАЛИЗА 1110100 - Хепарин индуцирана LDL преципитация 3 638,00 лв
VІІІ.3. ХЕМОДИАЛИЗА 1110110 - Плазмо абсорция - сепсис, автоимунни заболявания, реакции на остро отхвърлена трансплантата 4 973,00 лв
VІІІ.3. ХЕМОДИАЛИЗА 1110120 Карбохемоперфузия при остри отравяния 485,00 лв
VІІІ.3. ХЕМОДИАЛИЗА 1110130 Хемодиализа при остра бъбречна недостатъчност 425,00 лв
VІІІ.3. ХЕМОДИАЛИЗА 1110131 Плазмафереза - автоматична, сепаратор CS3000 - Baxter 250,00 лв
VІІІ.3. ХЕМОДИАЛИЗА 1110132 Плазмафереза с клетъчен сепаратор CS3000 - Baxter 250,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310010 Индивидуални инхалации 10,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310020 Групова лечебна гимнастика 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310030 Общо укрепваща гимнастика 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310040 Аналитична гимнастика 18,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310050 Лечебна гимнастика със специализирани методики 25,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310060 Механотерапия - един уред 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310070 Криотерапия 8,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310080 Екстензионна терапия 25,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310090 Подводна гимнастика 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310100 Автогенна тренировка 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310110 Масаж(мануален) на цяло тяло 49,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310120 Частичен масаж (крайници гръб
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310130 Масаж със специални техники/акупресурна зонотерапия/ 18,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310140 Подводен масаж (водно-струев четков и др.)
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310150 Вакуумен масаж (с вендузи баночен)
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310160 Лимфодренаж-апаратен 18,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310170 Обикновена цяла вана/с или без медикаменти/ 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310180 Частична вана(вкл. дву- и четирикамерна-по Хауфе) 8,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310190 Хидрогалванична вана 18,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310200 Водолечение в открит или закрит басейн 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310210 Парафинолечебни процедури на апликация 8,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310220 Магнитотерапия с два индуктора, АВИМП 6,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310230 Терапия с високочестотни електро магнитни вълни на поле-радар 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310240 Терапия с високочестотни електро магнитни вълни на поле-УВЧ 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310250 Терапия с високочестотни електро магнитни вълни на поле-МВТ 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310260 Терапия с високочестотни електро магнитни вълни на поле-ЛАТ 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310270 Терапия със средно честотни токове - немектродин 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310280 Терапия с нискоч.ток - електрофореза 10,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310290 Терапия с нискоч.ток - диадинамик и диадфореза 10,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310300 Електростимулация/електрогимнастика на паретични и хипотрофични мускули - групова 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310310 Процедури с токове на Д'Арсонвал 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310320 Ултразвук на поле 10,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310330 Ултразвук на повече полета - на всяко поле по 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310340 Ултразвук под вода 10,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310350 Криоелектрофореза 10,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310360 Облъчвания със солукс общи и аритемни УВЛ обл.др
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310370 Снемане и отчитане на биодоза 3,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310380 Лазертерапия на кожни повърхности 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310390 Класическа акупунктура 18,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310400 Акупунктура с мокса или лазер 18,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310410 Електроакупунктура 18,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310420 Микроиглотерапия 18,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310430 Лечебен душ на Виши 18,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310440 Шотландски душ 0,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310450 Циркулярен душ 0,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310460 Парна баня 18,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310470 Джакузи 25,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310480 Перлена вана 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310490 Солариум - 10 мин. 10,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310500 Фитнес - 1 час 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310510 Сауна 18,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310520 Целутрон 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310530 Кална солена вана 18,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310540 Кална апликация на цяло тяло 18,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310550 Вътрекухинни апликации,влагалищни и ректални тампони 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310560 Електростимулация /електрогимнастика/ на паретични и хипотрофични мускули - точкова 25,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310570 Инфраруж - 1 лампа 10,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310580 Инфраруж - 6 лампи 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310590 Динамична термостимулация 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310600 Магнитотерапия на цяло тяло 18,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310610 Магнитотерапия М-95 Бягаща вълна - 2 индуктора 12,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310620 Магнитотерапия М-95 Бягаща вълна- 8 индуктора 18,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310630 Четирикамерни хидрогалванични вани 15,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310640 Мануална терапия 37,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310650 Лимфодренаж-мануален 37,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310660 Групови инхалации 8,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310670 Абонаментни карти за 10 посещения МБАЛ - Варна 0,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310680 1. Сауна, джакузи фитнес 0,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310690 за граждански лица, извън системата на МО 0,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310700 за военнослужещи от МО, МВР и гр. лица в МО 0,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310710 за служители на МБАЛ 0,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310720 2. Сауна, шотландски душ, фитнес 0,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310730 за граждански лица, извън системата на МО 0,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310740 за военнослужещи от МО, МВР и гр. лица в МО 0,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310750 за служители на МБАЛ 0,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310760 3. Сауна, циркулярен душ, фитнес 0,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310770 за граждански лица, извън системата на МО 0,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310780 за военнослужещи от МО, МВР и гр. лица в МО 0,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310790 за служители намБАЛ 0,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310800 Процедури, извършвани в Отделение по хипербарна медицина МБАЛ - Варна 0,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310810 Лечебен сеанс ХБО с продължителност 1 час 0,00 лв
VІІІ.4. ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 2310820 Провеждане на лечебна рекомпресия в барокамера 0,00 лв
X.1. ОБЩА ХИРУРГИЯ 2510010 Първична обработка на малки повърхностни рани 194,00 лв
X.1. ОБЩА ХИРУРГИЯ 2510020 Изрязване и шев на малка рана 267,00 лв
X.1. ОБЩА ХИРУРГИЯ 2510030 Първична обработка на голяма и дълбока рана /с фасция и подкожни тъкани 388,00 лв
X.1. ОБЩА ХИРУРГИЯ 2510040 Изрязване и шев на тъкани от голяма рана 570,00 лв
X.1. ОБЩА ХИРУРГИЯ 2510050 Инцизия на повърхностен абсцес/флегмон с материал за посявка 243,00 лв
X.1. ОБЩА ХИРУРГИЯ 2510060 Изрязване нз субфасциален абсцес/флегмон с материал за посявка 437,00 лв
X.1. ОБЩА ХИРУРГИЯ 2510070 Ексцизия на лигавична/пиларна киста/лигавична фистула 194,00 лв
X.1. ОБЩА ХИРУРГИЯ 2510080 Ексцизия сакрококцигиална киста/фистули 631,00 лв
X.1. ОБЩА ХИРУРГИЯ 2510090 Екстирпация на доброкачественитумори и кисти 243,00 лв
X.1. ОБЩА ХИРУРГИЯ 2510100 Екстракция на нокът 15,00 лв
X.1. ОБЩА ХИРУРГИЯ 2510110 Инцизия на подкожен панарициум/паронихия 38,00 лв
X.1. ОБЩА ХИРУРГИЯ 2510120 Инцизия на сухожилен панарициум 96,00 лв
X.1. ОБЩА ХИРУРГИЯ 2510130 Инцизия на флегмон на дланта 148,00 лв
X.1. ОБЩА ХИРУРГИЯ 2510140 Ексцизия на обширен,богато кръвоснабден тумор 2 881,00 лв
X.1. ОБЩА ХИРУРГИЯ 2510150 Ексцизия на голям тумор 1 121,00 лв
X.10. СЪРДЕЧHА ХИРУРГИЯ 3210010 Изваждане чуждо тяло от сърдечно-съдова система 1 201,00 лв
X.10. СЪРДЕЧHА ХИРУРГИЯ 3210020 ПТСА на един съд (със стентиране) 3 032,00 лв
X.10. СЪРДЕЧHА ХИРУРГИЯ 3210030 ПТСА на два и повече съдове (със стентиране) 3 638,00 лв
X.10. СЪРДЕЧHА ХИРУРГИЯ 3210040 Интракоронарен стент (според цената на протезата) 5 625,00 лв
X.10. СЪРДЕЧHА ХИРУРГИЯ 3210050 Балонен контрапулсатор 3 032,00 лв
X.10. СЪРДЕЧHА ХИРУРГИЯ 3210060 Митрална балонна валвулопластика 6 064,00 лв
X.10. СЪРДЕЧHА ХИРУРГИЯ 3210070 Трикуспидална балонна валвулопластика 6 064,00 лв
X.10. СЪРДЕЧHА ХИРУРГИЯ 3210080 Аортна балонна валвулопластика 6 064,00 лв
X.10. СЪРДЕЧHА ХИРУРГИЯ 3210090 Пулмонална балонна валвулопластика 6 064,00 лв
X.10. СЪРДЕЧHА ХИРУРГИЯ 3210100 Бъбречно-съдова балонна ангиопластика 6 064,00 лв
X.10. СЪРДЕЧHА ХИРУРГИЯ 3210110 Имплантация на постоянен еднокухинен постоянен пейсмейкър 3 032,00 лв
X.10. СЪРДЕЧHА ХИРУРГИЯ 3210120 Имплантация на постоянен двукухинен постоянен пейсмейкър 4 851,00 лв
X.10. СЪРДЕЧHА ХИРУРГИЯ 3210130 Имплантация на ресинхронизираща система 16 979,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910280 Отстраняване на мекотъканни тумори на глава и шия 431,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910290 Операции при травматични фрактури на черепа 3 234,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910300 Операции при остри травматични интракраниални хематоми 4 312,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910310 Операции при подостри и хронични интракраниални хематоми 2 695,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910320 Операции при огнестрелни черепно-мозъчни наранявания 6 468,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910330 Отстраняване на спонатанен интрацеребрален хематом 4 851,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910340 Пластично възстановяване на дефекти на черепа и твърдата мозъчна обвивика 3 773,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910350 Реконструктивни съдови операции на шията 3 234,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910360 Дренажни операции при хидроцефалия 3 234,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910370 Ендоскопска тривентрикулостомия 4 851,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910380 Отстраняване на тумори на главния мозък без невронавигация 6 468,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910390 Отстраняване на тумори на главния мозък с невронавигация 8 085,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910400 Отстраняване на менингеоми по конвекситета на главния мозък 6 468,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910410 Отстраняване на менингеоми по черепната база 8 085,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910420 Операции при тумори в селарната област – трансназален достъп 6 468,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910430 Операции при интравентрикулни тумори 7 007,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910440 Операции при тумори в понто-церебеларната област 7 546,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910450 Операции при кранио-стинални тумори 8 085,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910460 Операции при артерио-венозни малформации на главния мозък 8 624,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910470 Клипсиране на артериална аневризма на главния мозък 8 624,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910480 Ендоваскуларна корекция или оклузия на мозъчни аневризми и други съдови малформации на главния мозък 11 858,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910490 Ендоваскуларна оклузия на съдови малформации на гръбначния мозък 12 936,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910500 Други оперативни интервенции с голям риск и съвременни високотехнологични методи 10 780,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910510 Операции при травматични поражения на периферни нерви – автоложна трансплантация 2 695,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910520 Операции при травматични поражения на плексус брахиалис - невролиза 4 851,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910530 Операции при травматични поражения на плексус брахиалис – невролиза и автоложна трансплантация 6 468,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910540 Операции при тунелни синдроми на периферни нерви 1 617,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910550 Отстраняване на тумор на периферен нерв 2 156,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910560 Отстраняване на тумор на периферен нерв с автоложна трансплантация 2 695,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910570 Отстраняване на тумор на плексус брахиалис 3 234,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910580 Пластични операции при поражения на лицевия нерв 3 234,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910590 Декомпресивна ламинектомия при гръбначни стенози 2 156,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910600 Декомпресивна ламинопластика 2 695,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910610 Операции при екстрамедуларни тумори 3 773,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910620 Операции при интрамедуларни тумори 5 390,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910630 Операции при съдови малформации на гръбначния мозък 5 390,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910640 Хордотомия 4 312,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910650 Ризотомия 4 312,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910660 Операции при спинален арахноидит 4 312,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910670 Операции с преден достъп при шийна остеохондроза и шийна дискова херния – 1 ниво 2 156,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910680 Операции при шийна остеохондроза – заден достъп 2 695,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910690 Операции чрез заден достъп при лумбална дискова херния – 1 ниво 3 773,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910700 Операции чрез заден достъп при лумбална дискова херния – 2 нива 5 390,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910710 Операции чрез заден достъп при торакална дискова херния – 1 ниво 3 773,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910720 Операции за отстраняване на перидурална и перирадикуларна фиброза 3 773,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910730 Операции при тумори на гръбначния стълб и спондилит 4 312,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910740 Операции при тръвми на гръбначния стълб – 1 ниво 4 312,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910750 Операции при вродени аномалии на гръбначния стълб и гръбначния мозък 5 390,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910760 Операции при сирингомиелия 4 312,00 лв
X.11. HЕВРОХИРУРГИЯ 2910770 Операции при вродени малформации на черепа 5 390,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510010 Отстраняване на чужди тела от конюнктива 37,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510020 Отстраняване на милиум от клепач, калциеви инфаркти на конюнктивата 37,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510030 Отстраняване на чужди тела от роговица 122,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510040 Отстраняване нa шевове от корнеа и склера 25,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510050 Отстраняване на тумор от конюнктива или клепач (малък, голям) 182,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510060 Сондиране и лечение на стеноза на слъзните пътища 182,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510070 Екстирпация на слъзна торбичка 364,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510080 Пластична корекция на очната цепка или епикантус 182,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510090 Пластична корекия на ектропиум, ентропиум, трихиазис илидистрихиазис
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510100 Операция на птоза 425,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510110 Операция на птоза със скъсяване на повдигача на клепача 425,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510120 Пластика на клепач със свободна кожна трансплантация 485,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510130 Операция на конюнктивални сраствания 243,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510140 Операция на птеригиум 425,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510150 Операция на птеригиум с лимбоконюнктивопластика 485,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510160 Операция на един очен мускул 303,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510170 Добавка за операция на всеки следващ очен мускул 60,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510180 Кюретаж на роговица 60,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510190 Термо- или криотерапия на роговица или конюнктива 182,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510200 Операция на предна камера 303,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510210 Трансплантация на роговица 607,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510220 Операция на катаракта (евентуално с иридектомия) 607,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510230 Операция на перде с имплантация на интраокулярна леща 728,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510240 Операция на глаукома, добавка при операция на леща 728,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510250 Имплантация на интраокулярна леща. 545,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510260 Операция на усложнена катаракта 728,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510270 Екстракция или репозиция на интраокулярна леща 303,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510280 Циклодиатермична или криоциклотермична операция 303,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510290 Голяма операция на глаукома (гониотрепанация, гониотомия, трабекулотомия, трабекулектомия) 485,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510300 Светлинна или лазерна коагулация на ретина и хориоидея - при дупка на ретината 364,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510310 Светлинна или лазерна коагулация на ретина и хориоидея -процедура – плеоптика по Кюперс или с лазер за деца за един курс (5 дни) 182,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510320 Последователни коагулации на същото око (на сеанс) 37,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510330 Операции при отлепена ретина 607,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510340 Предна витректомия 303,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510350 Витректомия 607,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510360 Оперативно отстраняване на тумор от ириса 607,00 лв
X.12. ОФТАЛМОЛОГИЯ 1510370 Операция на вторична катаракта 303,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1410010 Оперативно отстраняване на чужди тела от носа 157,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1410020 Оперативна намеса в носа фрактури 80,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1410030 Оперативна намеса в носа каустика 80,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1410040 Оперативна намеса в носа-ексцизия на конхи 80,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1410050 Частично или пълно отстраняване на носна конха 161,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1410060 Отстраняване на полипи от носа (до два) 40,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1410070 Отстраняване на полипи от носа(повече от два) 140,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1410080 Лазерна коагулация в носа(добавка) 217,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1410090 Отваряне на абсцес на носната преграда 49,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1410100 Резекция на носната преграда 1 281,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1410110 Резекция на мека и/или костна носна преграда 640,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1410120 Стесняване на носните пътища 416,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1410130 Операция за обтурация на хоаните-стеноза двустранна 350,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1410140 Операция на слъзен сак от вътрешната страна на носа 561,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1410150 Фенестрация на максиларен синус от устното предверие 154,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1410160 Фенестрация на максиларен синус през носа 134,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1410170 Изчистване на максиларния синус през носа 416,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1410180 Радикална операция на максиларен синус 672,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1410190 Оперативно отваряне на фронтален синус през носа 595,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1410200 Почистване на синусите на сфеноидната кост и клетките на решетъчната кост откъм носа 438,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1410210 Почистване на синусите на сфеноидната кост и клетките на решетъчната кост +отстраняване на носна мида 539,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1410220 Радикална операция на всички околоносни кухини от една страна 982,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420010 Отваряне на абсцес на езика 67,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420020 Клиновидна ексцизия на езика 123,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420030 Едностранна тонзилектомия 163,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420040 Двустранна тонзилектомия 500,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420050 Оперативно кръвоспиране след тонзилектомия 192,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420060 Отваряне на перитонзиларен абсцес 99,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420070 Вторично отваряне на перитонзиларен абсцес 31,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420080 Отваряне на ретротонзиларен абсцес 220,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420090 Аденотомия 157,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420100 Оперативно кръвоспиране след аденотомия 105,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420110 Сондово бужиране на канал на паротитната субмандибуларна жлеза 51,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420120 Отстраняване на слюнчен камък 1 441,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420130 Екстирпация на подчелюстната подезична жлеза 270,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420140 Отстраняване на Ту на слюнчена жлеза с регионална лимфна дисекция 672,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420150 Тотална екстирпация на паротидната жлеза 1 761,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420160 Отстраняване на чужди тела от ларинкс 336,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420170 Пробна ексцизия от ларинкс 270,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420180 Отстраняване на полипи от ларинкс 347,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420190 Микрохирургично отстраняване на полип от ларинкс 496,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420200 Лазерна коагулация добавка
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420210 Ендоларингеална резекция -частична фронтолатерална резекция на гласни връзки 1 083,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420220 Частична резекция на ларинкс (хемиларингектомия) 749,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420230 Ларингектомия 1 249,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420240 Лартомия с регионална лимфна дисекция 1 921,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420250 Оперативно лечение на трахеоларингеален комплекс 1 793,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1420260 Затваряне на трахеостома 351,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1430010 Инцизия на фурункул в слуховия проход 42,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1430020 Операция на външен слухов проход 60,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1430030 Отстраняване на полип от слухов проход и тъпанчева кухина 122,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1430040 Операция на костна част на слухов проход(стеноза) 992,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1430050 Бинокуларна микроскопия на тъпанче,кухина на средно ухо 41,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1430060 Инсуфлация на Евстахиеви тръби 13,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1430070 Отстраняване на гранулом от тъпанче,кухина на средно ухо 27,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1430080 Отваряне на кухина чрез временен отвор на тъпанчето 672,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1430090 Оперативно отваряне на мастоидния израстък 2 200,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1430100 Радикална операция на мастоидния израстък 2 500,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1430110 Отваряне на черепната кухина с операция на синус -булбарна тромболиза на лабиринт 1 921,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1430120 Отваряне на черепна кухина с операция на мозъчен абсцес, с радикална операция на мастоиден израстък 6 000,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1430130 Операция на Ту на средно ухохолестеатом
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1430140 Операция на деструктивен Ту.на средното ухо 3 019,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1430150 Операция на отосклероза интерпозиция
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1430160 Декомпресия на ендолимфния сак на вътрешно ухо с отваряне на сакули 5 000,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1430170 ЕКСПОРАТИВНА ТИМПАНОТОМИЯ 400,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1430180 ТИМПЛАНОПЛАСТИКА ТИП 1 600,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1430190 ТИМПЛАНОПЛАСТИКА ТИП2 900,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1430200 ТИМПЛАНОПЛАСТИКА ТИП 3 1 200,00 лв
X.13. ОТО-РИHО ЛАРИHГОЛОГИЯ 1430210 ОСИКУЛОПЛАСТИКА 1 500,00 лв
X.14. ЛИЦЕВО - ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 5510010 Затваряне на перфоративен дефект в областта на ороназални фистули 816,00 лв
X.14. ЛИЦЕВО - ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 5510020 Затваряне перфоративен дефект в областта на вестибулума 816,00 лв
X.14. ЛИЦЕВО - ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 5510030 Отстраняване на двойна устна 1 355,00 лв
X.14. ЛИЦЕВО - ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 5510040 Отстраняване на лигавична киста 1 008,00 лв
X.14. ЛИЦЕВО - ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 5510050 Пластика на вродени двустранно цепнатини на горна устна 1 441,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520010 Екстракция на еднокоренов зъб 124,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520020 Екстракция на многокоренов зъб 182,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520030 Спиране на следекстракционен кръвоизлив 80,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520040 Излетяване на зъбни корени и зъби 144,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520050 Екстракция на ретиниран зъб 174,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520060 Реимплантация на зъб 174,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520070 Репозиция на зъб 174,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520080 Екстракция на напълно импактиран зъб-остеотомия 289,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520090 Трансплантация на зъб 289,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520100 Създаване на зъбно легло 289,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520110 Апикална остеотомия на преден зъб 289,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520120 Апикална остеотомия на страничен зъб 432,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520130 Екстирпация на челюстна киста през алвеолата 73,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520140 Операция на челюстна киста-кистостомия 289,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520150 Операция на голяма челюстна киста (3 до 6) зъба 432,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520160 Операция на голяма челюстна киста над 6 зъба 576,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520170 Гингивопластика до 4 зъба 115,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520180 Гингивопластика над 4 зъба 174,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520190 Отстраняване на подвижна лигавица-алвеоларен гребен 144,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520200 Отстраняване на подвижна лигавица-хиперплазии 144,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520210 Оперативно задълбочаване на вестибулума/устна кухина 289,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520220 Задълбочаване пода на устната кухина 347,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520230 Аугментационна пластика на атрофичен алвеоларен гребен /хидроксилапатит/ 289,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520240 Аугментационна пластика на атрофичен алвеоларен гребен -мадрепорови корал 289,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520250 Аугментационна пластика на атрофичен алвеоларен гребен /костна пластика/ 576,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520260 Аугментационна пластика на атрофичен алвеоларен гребен /пластика с хрущял 576,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520270 Частична резекция на горна/долна челюст 576,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520280 Едностранна тотална резекция на горна/долна челюст 1 441,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520290 Субарахноидна дисекция на подчелюстен лимфен басейн-Ванах 2 593,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520300 Резекция на горна/долна устна едномоментна пластика по Брунс 2 306,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520310 Гениопластика редукционна/аугментационна 865,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520320 Остеотомия на тяло/клон на долна челюст с реконструкция 5 187,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520330 Премоларна остеотомия /реконструкция при прогнатия 4 611,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520340 Тотална максиларна остеотомия с реконструкция 5 187,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520350 Гермектомия на зародиш на мъдрец 289,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520360 Редукционна пластика на език 1 152,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520370 Френулотомия на къс френулум на устната 44,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520380 Френулотомия на къс френулум на език 44,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520390 Кортикотомия 115,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520400 Остеотомия на медио-палатиналната структура 115,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520410 Консервативно лечение при фрактура на долна челюст 432,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520420 Хирургично лечение на фрактурирана долна челюст-остеосинтеза 1 152,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520430 Консервативно лечение при фрактура на горна челюст 432,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520440 Хирургично лечение на фрактурирана горна челюст 1 297,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520450 Консервативно лечение при фрактура на носни кости 289,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520460 Реконструктивна операция на носния скелет 2 881,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520470 Хирургично лечение на фрактури на ябълчната дъга 576,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520480 Хирургично лечение на ябълчната кост 1 441,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520490 Оперативно отстраняване на слюнчени камъни 432,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520500 Оперативно отстраняване на подчелюстната слюнчена жлеза 1 441,00 лв
X.15. СТОМАТОЛОГИЧHА ДЕЙНОСТ В Л Ч Х 5520510 Секвестректомия-остеомиелит на челюстна кост 289,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550010 Велофарингопластика 1 152,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550020 Дермабразио до 50 кв.см (доп. по 2 лв за всеки кв.см) 253,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550030 Долен (шиен) лифтинг 888,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550040 Ексцизия на лежаща под лигавица тъкан без отваряне на телесна кухина 452,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550050 Ексцизия на обширен богато кръвоснабден тумор 960,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550060 Ексцизия на голям контрахиращ цикатрикс 720,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550070 Ендоскопски лифтинг 1 014,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550080 Запушване телесен к-л на кожната повърхн 432,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550110 Затваряне перфоративен дефект в областа на небцето 816,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550120 Имплантиране на алопластичен материал за попълване на меки тъкани 1 056,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550130 Имплантиране с последващо разтягане без преместване на кожа 481,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550140 Имплантиране на кожен експандер 481,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550150 Имплантация на Филатово стебло 672,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550160 Кожна пластика с тъкани по съседство 481,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550170 Кожна присадка до 100кв.см. 289,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550180 Кожна присадка за всеки следващи 50кв.см. по 144,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550190 Корекция на цикатрикс по козметични съображения 1 152,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550200 Корективна ринопластика 960,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550210 Корективна ринопластика с реконструкция 2 881,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550220 Корекция на ушни лобулуси 356,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550230 Корекция на формата и големината на ушната мида 427,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550240 Корекция само на върха или крилата на носа 720,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550250 Кръстосана пластика на краче 720,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550260 Липосукция - от 200 мл. до 1 л. 720,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550270 Липосукция - до 200 мл. 289,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550280 Липосукция - над 1 л. 960,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550290 Липофилинг( в зависимост от количеството обработвана мастна тъкан) 0,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550300 Мастлифт 3 457,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550310 Междинен транспорт по Филатово стебло 192,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550320 Междинно имплантиране на ареоломамиларен комплекс 576,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550330 Мирингопластика откъм слухов проход 801,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550340 Моделиране на място на Филатово стебло 672,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550350 Оперативна корекция на лицев цикатрикс 481,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550360 Оперативна корекция на птоза на горен клепач 720,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550370 Оперативно намаляване на донорски участък 432,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550380 Оперативна пълна реконструктивна пластика на външен нос 2 881,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550390 Оперативна частична реконструктивна пластика на външен нос 1 921,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550400 Оперативно увеличаване на устните 624,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550410 Операции при парализа на фациалис 1 152,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550420 Операция на ринофима 832,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550430 Отваряне телесен канал на кожната повърхност 432,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550440 Отстраняване на кожни образувания с козметична цел над 1см. 161,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550450 Отстраняване на кожни образувания с козметична цел до 1см. 267,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550460 Отстраняване на мастна тъкан от коремна стена + пластично покриване 2 402,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550470 Отстраняване на бричове и увисвания по кожата на крайници 720,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550480 Отстраняване на бръчки по горните клепачи 400,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550490 Отстраняване на бръчки по долните клепачи 534,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550500 Отстраняване на бръчки по лицето и шията (фейс-лифтинг) 1 825,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550510 Отстраняване на бръчки по челото 816,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550520 Отстраняване на бръчки по ъглите на очите 400,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550530 Отстраняване на татуировки за всеки кв. см. 22,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550540 Пластика на носния септуммеки части и носен скелет
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550550 Пластика с кожно-мускулно ламбо-несвободна 960,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550570 Пластика на клепач с микрохирургични способи 865,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550580 Пластика на клепач с тъкани по съседство 624,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550590 Пластика на клепач със свободна кожна присадка 720,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550600 Пластика - покриване на дефект в повече етапи 769,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550610 Пластика - покриване на дефект в 2 етапа 769,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550620 Пластика - покриване на голям контрахиращ цикатрикс 720,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550630 Пластика с кожно-мускулно ламбо с анастомоза 1 335,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550640 Пластика на устна - вродена едностранна цепнатина на горна устна 769,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550650 Пластично хирургично лечение на костни пластики 2 161,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550660 Пластично хирургично лечение на комплектна лицева цепка 2 161,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550670 Пластично хирургично лечение на остеотомии 2 161,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550680 Пластика на носния септум и меки части 896,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550690 Пластика на предна коремна стена 1 121,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550700 Пластика на ушната мида 149,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550710 Пластично покриване на донорски участък 432,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550720 Превръзване на слепоочните артерии приалопеция 127,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550730 Пробна ексцизия на мускул без отваряне на телесна кухина 404,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550740 Пробна ексцизия на орган без отваряне на телесна кухина 404,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550750 Пробна ексцизия на дълбоколежаща телесна тъкан 404,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550760 Пробна ексцизия на повърхностно разположена телесна тъкан 240,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550770 Реконструктивна ринопластика в няколко сеанса общо 1 387,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550780 Свободно присаждане на подкожна микросъдова анастомоза 1 655,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550790 Свободна присадка на кожа 1 655,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550800 Септоринопластика 588,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550810 Стафилорафия 385,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550820 Създаване на кожно ламбо по Филатов 289,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550830 Тимпанопластика 832,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550840 Тотално отстраняване на цикатрициалната тъкан в клепачната област 576,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550850 Трансплантация на кожа с космени фоликули 816,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550860 Трансплантация на пълнослоеста кожа с пластично покриване до 50 кв.см 289,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550870 Трансплантация на пълнослоеста кожа с пластично покриване за всеки следващи 50 кв.см 172,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550880 Трансплантация на кост 720,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550890 Трансплантация на лигавица 432,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550900 Трансплантация хрущял/ухо-ребро 960,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550910 Трудна кожна пластика с ламбо 640,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550920 Уранопластика 960,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 2550930 Циркумцизия по религиозни съображения 418,00 лв
X.16. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ 5510060 Пластика на вродени двустранни цепнатини на горна устна 1 441,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410010 Преглед от специалист- дерматовенеролог 30,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410020 Преглед от доцент дерматовенеролог 50,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410030 Консултация на хистологичен препарат 30,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410031 Тестове с натриванескарифициране
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410032 Интракутанен тест до 20 бр. за всеки тест
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410033 Епикутанен тест за всяка проба 4,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410051 Кожно-алергичен тест - интрадермален, с убождане, скарификационен - цена на тест 4,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410052 Вземане и приготвяне на намазка за цитологично изследване 20,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410053 Вземане намазка за микробиологично изследване 5,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410054 Микроскопска диагностика на гонококция от влагалищен секрет 20,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410055 Нативен препарат за диагностика на микози 20,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410056 Оцветяване на препарат по Грам за гонококция 10,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410057 Изследване седимент - урина за трихомони 30,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410058 Дерматохистопатологично изследване 40,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410059 Изработка и консултация на имунохистохимичен препарат- цена за един маркер 50,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410061 Директно имунофлуоресцентно изследване на препарат 50,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410062 Спирометрия 13,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410063 Премахване/лечение брадaвици 6,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410064 Криотерапия 40,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410065 Системна PUVA - цена на процедура 25,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410066 PUVA - bath терапия - цена на процедура 25,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410067 Селективна ултравиолетова терапия - цена на процедура 15,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410068 Балнео-фототерапия - цена на процедура 20,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410069 Локална PUVA терапия на длани и стъпала: на процедура 25,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410070 Локална PUVA терапия само на длани и само на стъпала: на процедура 4,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410071 Локална SUT терапия: на процедура 15,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410072 UVA1 фототерапия - на процедура 15,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410073 UVA1 фототерапия гребен - на процедура 5,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410074 Електрокоагулация на доброкачествени кожни образувания (до 5 малки кожни лезии ) 30,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410075 Електрокоагулация на доброкачествени кожни образувания ( над 5 малки кожни лезии ) 50,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410076 Електрокоагулация на доброкачествени кожни образувания (до 5 големи кожни лезии ) 70,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410077 Електрокоагулация на доброкачествени кожни образувания ( над 5 големи кожни лезии ) 100,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410078 Обработка и превръзка с медикамент на кожна лезия 12,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410079 Ексцизия на кожна лезия /невус/-малък 100,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410080 Ексцизия на кожна лезия /невус/- среден 150,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410081 Ексцизия на кожна лезия /невус/- голям 200,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410082 СО2 - лазерна ексцизия на единични малки кожни лезии 50,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410083 СО2 - лазерна ексцизия на единични големи кожни лезии 100,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410084 СО2 - лазерна ексцизия на множество малки кожни лезии 200,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410085 СО2 - лазерна ексцизия на множество големи кожни лезии 300,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410086 Химиохирургия на остри кондиломи /цена на процедура/ 20,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410087 Хипосенсибилизиране /десенсибилизиране/ - цена на сеанс 10,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410088 Обработка и превръзка с медикамент на кожна лезия 12,00 лв
X.17. ДЕРМАТОВЕHЕРОЛОГИЯ 0410089 Медицински документ – дубликат 10,00 лв
X.2. ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА 2520020 Секторална резекция на млечна жлеза 728,00 лв
X.2. ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА 2520030 Аблация на млечната жлеза 910,00 лв
X.2. ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА 2520040 Мастектомия 1 092,00 лв
X.2. ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА 2520050 Радикална мастектомия по Пирогов 1 455,00 лв
X.2. ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА 2520060 Радикална мастектомия по Пейти 1 820,00 лв
X.2. ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА 2520070 Радикална мастектомия по Халдщед 2 183,00 лв
X.2. ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА 2520080 Изграждаща пластика на млечна жлеза 1 163,00 лв
X.2. ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА 2520090 Корекция на микромастия ( без имплантанта) 1 142,00 лв
X.2. ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА 2520100 Мастопексия 1 441,00 лв
X.2. ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА 2520110 Екстирпация на ареоломамиларния комплекс 576,00 лв
X.2. ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА 2520120 Експлантопластика на млечна жлеза с протеза 1 163,00 лв
X.2. ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА 2520130 Редукционна пластика на млечна жлеза 1 014,00 лв
X.2. ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА 2520140 Реконструкция на ареоломамиларния комплекс 576,00 лв
X.2. ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА 2520150 Реконструктивна пластика на млечна жлеза с протеза 1 121,00 лв
X.2. ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА 2520160 Реконструктивна на млечна жлеза 1 121,00 лв
X.2. ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА 2520170 Реплантация намлечната жлеза 385,00 лв
X.2. ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА 2530010 Екстирпация на доброкачествен тумор от млечната жлеза 364,00 лв
X.3.ХИРУРГИЯ HА ШИЯТА 2530020 Екстирпация на латерална шийна киста/фистула 728,00 лв
X.3.ХИРУРГИЯ HА ШИЯТА 2530030 Екстирпация на срединна шийна киста/фистула 728,00 лв
X.3.ХИРУРГИЯ HА ШИЯТА 2530040 Резекция на хиоидната кост 728,00 лв
X.3.ХИРУРГИЯ HА ШИЯТА 2530050 Едностранна субтотална резекция на струма 1 116,00 лв
X.3.ХИРУРГИЯ HА ШИЯТА 2530060 Двустранна субтотална резекция на струма 1 273,00 лв
X.3.ХИРУРГИЯ HА ШИЯТА 2530070 Резекция рецидивна/ретростернална струма 1 577,00 лв
X.3.ХИРУРГИЯ HА ШИЯТА 2530080 Тотална тиреидектомия без лимфна дисекция 1 820,00 лв
X.3.ХИРУРГИЯ HА ШИЯТА 2530090 Тотална тиреидектомия с лимфна дисекция 2 426,00 лв
X.3.ХИРУРГИЯ HА ШИЯТА 2530100 Екстирпация на шиен лимфен възел 303,00 лв
X.3.ХИРУРГИЯ HА ШИЯТА 2530110 Екстирпация на пакет шийни лимф.възли 1 735,00 лв
X.3.ХИРУРГИЯ HА ШИЯТА 2530120 Екстирпация на подчел.слюнчена жлеза 1 735,00 лв
X.3.ХИРУРГИЯ HА ШИЯТА 2530130 Поларна резекция на паротидната жлеза 1 152,00 лв
X.3.ХИРУРГИЯ HА ШИЯТА 2530140 Тотално премахване на паротидната жлеза 2 123,00 лв
X.3.ХИРУРГИЯ HА ШИЯТА 2530150 Едностранна тотална шийна лимфна дисекция 1 176,00 лв
X.3.ХИРУРГИЯ HА ШИЯТА 2530160 Отстраняване на паращитовидна жлеза 1 698,00 лв
X.3.ХИРУРГИЯ HА ШИЯТА 2530170 Шийна дисекция по Крайл 5 763,00 лв
X.3.ХИРУРГИЯ HА ШИЯТА 2530180 Тотална консервативна паротидектомия 1 761,00 лв
X.3.ХИРУРГИЯ HА ШИЯТА 2530190 Трахеостомия 260,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540010 Неусложнена ингвинална бедрена херниотомия 894,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540020 Неусложнена епигастрална херниотомия 746,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540030 Неусложнена пъпна херниотомия 746,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540040 Неусложнена параумбиликална херниотомия 746,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540050 Усложнена ингвинална/бедрена херниотомия 934,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540060 Усложнена голяма плъзгаща се херния 934,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540070 Усложнени хернии/наложили ксенопластика 899,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540080 Усложнени хернии/наложили резекция на черво/анастомоза 1 455,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540090 Корекция на хиатална херния с абдоминален/торакален достъп 1 940,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540091 Лапароскопска корекция на хиатална херния 3 000,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540100 Корекция на параезофагиална херния с абдоминален/торакален достъп 1 940,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540101 Лапароскопска корекция на параезофагиална херния 3 000,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540110 Корекция на ретростернална херния с абдоминален/торакален достъп 1 940,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540120 Корекция на вродена херния с абдоминален/торакален достъп 2 062,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540130 Корекция на посттравматична диафрагмена херния с абдоминален/торакален достъп 2 062,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540140 Релаксация на диафрагма с абдоминален/торакален достъп 2 062,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540150 Операция при кардиоспазъм 3 032,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540151 Лапароскопска операция при кардиоспазъм 3 032,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540160 Операция при бенигнена кардиостеноза 3 032,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540161 Лапароскопска операция при бенигнена кардиостеноза 4 000,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540170 Резекция на кардиа с възстановяване на пасажа 5 458,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540171 Лапароскопска резекция на кардиа с възстановяване на пасажа 6 600,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540180 Резекция на дистален хранопровод с възстановяване на пасаж 5 458,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540181 Лапароскопска резекция на дистален хранопровод с възстановяване на пасаж 6 600,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540190 Тотална екстирпация на хранопровода 6 064,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540200 Операция при трахеоезофагеална фистула 3 032,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540210 Операция на дивертикул на хранопровода 3 032,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540220 Атрезия на хранопровод-радикална операция 2 651,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540230 Пилоромиотомия 1 092,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540240 Гастростомия 1 092,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540241 Лапароскопска гастростомия 1 500,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540242 Лапароскопско поставяне на стомашна лента при обезитас 5 000,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540243 Лапароскопска частична резекция на стомаха при обезитас 6 000,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540244 Лапароскопски обходни анастомози на стомаха при обезитас 8 000,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540250 Пилоропластика 1 092,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540260 Експлоративна гастротомия 1 092,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540270 Сутура на стомах при перфорация/травма 1 092,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540280 Ваготомия с антротомия или дренажна операция 3 032,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540290 Проксимална селективна ваготомия Билрот I и модификации 3 032,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540300 Проксимална селективна ваготомия Билрот II 3 032,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540310 Тотална гастректомия 6 064,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540311 Лапароскопска тотална гастректомия 8 000,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540320 Резекция по Билрот II с блокова резекция на съседни органи 7 277,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540330 Реконструктивни операции на стомаха 6 064,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540340 Лапароскопска холецистектомия 2 000,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540350 Холецистектомия 1 577,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540360 Холецистектомия /отстраняване на конкременти от екстрахепатални жлъчни пътища 2 426,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540370 Холецистектомия с папилосфинктеротомия 2 790,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540380 Билиодигестивни анастомози 3 032,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540390 Холецистектомия и холедоходуоденоанастомоза 2 426,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540400 Резекция на холедоха и реконструктивна операция 4 245,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540410 Операция при чернодробен ехинокок 2 426,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540411 Лапароскопска операция на чернодробен ехинокок 3 500,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540420 Операция при други кисти на панкреаса 2 426,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540421 Лапароскопска операция при други кисти на панкреаса 4 000,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540430 Малка секторна резекция на черен дроб 1 455,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540431 Лапароскопска секторна резекция на черен дроб 2 700,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540440 Резекция на чернодробен дял 8 489,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540450 Резекция на левия чернодробен лоб 8 489,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540460 Резекция на десния чернодробен лоб 8 489,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540470 Тотална панкреатектомия 14 553,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540480 Панкреатодуоденална резекция 14 553,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540490 Кистоентероанастомоза 3 638,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540491 Лапароскопска kистоентероанастомоза 4 700,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540500 Вирсунгоентероанастомоза 4 851,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540510 Гастроанастомоза 4 851,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540520 Спленектомия 2 426,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540521 Лапароскопска спленектомия 4 000,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540530 Залепване дълбока фисура на слезка 1 820,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540540 Поларна резекция на слезка 3 032,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540550 Операция на Танер при портална хипертензия 3 638,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540560 Сплено-ренална анастомоза при портална хипертензия 6 064,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540570 Порто-кавна анастомоза 6 064,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540580 Операция - частичен дебридман 2 426,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540581 Лапароскопска oперация - частичен дебридман 3 500,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540590 Операция - тотален дебридман 5 458,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540600 Операция-тотален дебридман +мезопликация 4 851,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540610 Операция -дебридман +резекция на черво 4 851,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540611 Лапароскопска oперация -дебридман +резекция на черво 6 000,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540620 Резекция на черво+анус претер 3 032,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540621 Лапароскопска резекция на черво+анус претер 4 500,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540630 Резекция черво + анастомоза 3 638,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540631 Лапароскопска резекция черво + анастомоза 4 700,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540640 Илеостомия 1 820,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540641 Лапароскопска илеостомия 2 800,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540650 Колостомия 1 820,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540651 Лапароскопска колостомия 2 800,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540660 Едно или двуцевен анус-претер 1 820,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540661 Лапароскопско извеждане на едно или двуцевен анус-претер 2 800,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540670 Отваряне илеостомия/колостомия/анус-претер 849,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540680 Оперативно ликвидиране на стома/анус-претер 2 426,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540690 Отстраняване на вродена дуоденалнаили чревна атрезия 1 383,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540700 Типична апендектомия 970,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540701 Лапароскопскa апендектомия 2 000,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540710 Апендектомия при ретроперитонаелно разположение 1 213,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540720 Апендектомия при субхепатално положение на израстъка 1 213,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540730 Тотална/субтотална колектомия с илеостомия 6 064,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540731 Лапароскопскa тотална/субтотална колектомия с илеостомия 7 500,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540740 Тотална/субтотална колектомия с анастомоза 6 064,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540741 Лапароскопскa тотална/субтотална колектомия с анастомоза 8 000,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540750 Десностранна хемиколектомия 4 245,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540751 Лапароскопскa десностранна хемиколектомия 5 500,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540760 Левостранна хемиколектомия 4 851,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540761 Лапароскопскa левостранна хемиколектомия 6 000,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540770 Предна резекция сигма-ректум/стома-анус претер 4 851,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540771 Лапароскопскa предна резекция сигма-ректум/стома-анус претер 6 000,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540780 Предна резекция сигма-ректум/възстановяване на пасажа 6 064,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540781 Лапароскопскa предна резекция сигма-ректум/възстановяване на пасажа 7 500,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540790 Абдоминоперинеална екстирпация на ректум 7 277,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540791 Лапароскопскa aбдоминоперинеална екстирпация на ректум 8 500,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540800 Абдоминоперинеална резекция смъкващи дебелочревни техники 8 489,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540810 Операция на анална фисура 607,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540820 Отстраняване на чуждо тяло ректума-трансанално 364,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540830 Отстраняване на чуждо тяло от ректума-лапаротомия 1 213,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540840 Премахване на полип трансанално 607,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540841 Трансанална ендоскопска хирургия при бенигнени и малигнени заболявания на ректума 2 000,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540850 Премахване на полип-колотомия/секторална резекция 1 820,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540860 Миопластика при инконтиненция 6 064,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540870 Операции при хемороиди-лигатура 607,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540880 Операции при хемороиди Milligan-Morgan 1 213,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540890 Операции при хемороиди Whitehead 2 426,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540900 Операции при повърхностни перианални фистули 849,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540910 Операции на пелвиоректалниперинеални фистули
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540920 Операция при ано-ректален пролапс/перинеален достъп 1 213,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540930 Операция при ано-ректален пролапс/абдоминален достъп 1 820,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540940 Експлоративна лапаротомия 1 213,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540941 Лапароскопия 2 000,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540950 Интраоперативно изпразване на черва 507,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540960 Отваряне на субфреничен абсцес-междугъначен 1 213,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540961 Лапароскопско отваряне на субфреничен абсцес-междугъначен 2 500,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540970 Сутура на тънко черво след спонтанна/травматична перфорация 1 213,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540980 Лапаротомия при перитонит 1 820,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540990 Резекция на Мекелов дивертикул + апендектомия 1 820,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2540991 Лапароскопска резекция на Мекелов дивертикул + апендектомия 3 000,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2541000 Оперативна корекция на позиционна аномалия -СЧТ 1 820,00 лв
X.4. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ 2541010 Обходна чревна анастомоза-самостоятелна операция 1 820,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110010 Абразио резидуорум или missed abort 217,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110020 Серклаж 146,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110030 Отстраняване на серклаж 18,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110040 Прекъсване на бременност до 12 седмица вкл. 203,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110050 Прекъсване на бременност по медицински показания 12 - 20 седмица 433,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110060 Пробно абразио 116,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110070 Полипектомия с пробно абразио 116,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110080 Хистероскопия 146,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110090 Радикална хистеректомия с лимфадектомия 2 162,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110100 Радикална вулвектомия с лимфадектомия 2 162,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110110 Екзентерации 5 764,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110120 Лапарохистеректомия тоталис с/без аднекси 1 442,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110130 Лапарохистеректомия суправагиналис 866,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110140 Операции при малформации на матката 1 298,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110150 Лапаротомия експлоративна 721,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110160 Лапаромиомектомия 1 153,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110170 Лапаротомия сутура утери
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110180 Операция в/у аднексите вкл.при стерилитет 721,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110190 Влагалищна хистеректомия 1 153,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110200 Влагалищна хистеректомия с предна и задна пластика 1 442,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110210 Цервикопексия с предна и задна пластика 1 442,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110220 Абдоминална операция окачванеподдържане.
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110230 Денервационни операции 1 153,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110240 Операции при инконтиненцио 1 153,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110250 Пластика на влагалището 721,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110260 Операция за фиброми и кисти на влагалището 721,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110270 Задна колпотомия септуми и др.
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110280 Миомектомия вагиналис 578,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110290 Операции върху маточната шийка - конизацио 433,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110300 Операции върху маточната шийка - пластика 433,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110310 Операции върху маточната шийка - други 433,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110320 Операции за генитални фистули - урогенитални 1 442,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110330 Операции за генитални фистули - ентерогенитални 1 442,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110340 Операции за генитални фистули - кологенитални 1 442,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110350 Операции за ректовагинални фистули 721,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110360 Диагностична лапароскопия 433,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110370 Оперативна лапароскопия 866,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110380 Неовагина 1 442,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110390 Проста вулвектомия 721,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110400 Малки операции - инцизио на абсцес 146,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110410 Малки операции - бартолинова киста 146,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110420 Малки операции - кондиломи 146,00 лв
X.5. АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ 0110430 Малки операции върху външни гениталии - други 146,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210010 Операция за фимоза 236,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210020 Операция за френулум бреве 137,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210030 Меатотомия 83,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210040 Оперативно отстраняване на чужди тела от уретра 149,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210050 Коагулация на кондиломи на меатуса 103,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210060 Коагулация на полипи по женска уретра 182,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210070 Вътрешна уретротомия по Отис 212,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210080 Вътреоптична уретротомия по Саксе 328,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210090 Оперативна уретростомия в перинеума 243,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210100 Операции при и травми на уретра и пикочен мехур 697,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210110 Оперативно премахване на стриктура/дивертикул/уретра 485,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210120 Операция за парафимоза 271,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210130 Операция на хипоспадия/еписпадия-корекция на пенис 485,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210140 Операция - създаване на нова уретра 970,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210150 Ампутация на пениса 849,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210160 Ампутация на пенис с ингвинална лимфна дисекция 1 335,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210170 Операция на приапизъм-съдова анастомоза 1 213,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210180 Оперативно поставяне хидравлична пенисна протеза 1 335,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210190 Двустранна лигатура на семепровода 455,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210200 Оперативно възстановяване на проходимостта на семепровода 910,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210210 Операция на хидроцеле 607,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210220 Двустранна орхиектомия 731,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210230 Едностранно отстраняване тестис/епидидим 607,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210240 Оперативна ревизия на епидидим и биопсия на тестис 545,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210250 Операция на задържан тестис в ингвиналния канал 764,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210260 Операция на задържан тестис в коремната кухина 1 122,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210270 Операция на задържан тестис в коремната кухина- двустранно 1 395,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210280 Висока лигатура на вена сперматика 607,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210290 Поставяне тестикуларна протеза 576,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210300 Резекция плексус пампиниформис 607,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210310 Оперативно отстраняване на доброкачествена простатна хиперплазия / Харис-Хрин/ 1 303,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210320 Оперативно отстраняване на доброкачествена простатна хиперплазия /Милин/ 1 455,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210330 Оперативно отстраняване на доброкачествена простатна хиперплазия/ТУР/ 1 000,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210340 Оперативно отстраняване на доброкачествена простатна хиперплазия/ТУHА/ 880,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210350 Радикална простатектомия 2 305,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210360 Тазова лимфна дисекция - самостоятелно 1 267,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210370 Трансуретрална резекция за склероза на мехурна шийка 607,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210380 Оперативно премахване на инконтиненция при мъжа - Кауфман 818,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210390 Оперативно премахване на инконтиненция при жена-Маршал 788,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210400 Трансуретална резекция на мехурна шийка у жената 592,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210410 Оперативно поставяне на изкуствен сфинктер 1 448,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210420 Секцио алта/отстр.кам.ч.тела и м.тумори/ 667,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210430 Оперативна цистостомия 545,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210440 Ендоскопско разбиване иотстраняване на камъни в пикочния мехур 576,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210450 Трансуретрална лазерна коагулация при тумори в пикочния мехур 667,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210460 Трансуретрална резекция на големи тумори в пикочния мехур - първи етап 1 061,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210470 Трансуретрална резекция на големи тумори на пикочния мехур на сеанс 1 213,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210480 Тампонада и коагулация на пикочен мехур 576,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210490 Частична резекция при тумор на пикочния мехур 1 273,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210500 Радикална цистопростатектомия 3 032,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210510 Кожна или дебелочревна имплантация 1 031,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210520 Образуване на кондюит - добавка 1 637,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210530 Образуване на континентен мехур от черва 2 243,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210540 Тотална ретроперитонеална лимфадектомия 1 759,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210550 Трансурертрална инцизия на уретрата с екстракция на конкремент(и) 485,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210560 Уретероскопия или отстраняване на камъни с бримка или локална литотрипсия 1 152,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210570 Уретеректомия 1 031,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210580 Резекция и анастомоза на уретер 1 213,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210590 Реимплантация на уретер 1 031,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210600 Антирефлуксна пластика на уретерите в пикочния мехур 1 031,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210610 Инцизия на паранефрален абцес с декапсулация на бъбрека 1 273,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210620 Нефропексия 1 152,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210630 Уретеролиза 1 092,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210640 Освобождаване от аберентни съдове на уретера 1 273,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210650 Нефростомия 1 365,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210660 Уретеролитотомия 1 516,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210670 Пластика на бъбречното легенче 1 940,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210680 Резекция на бъбречен полюс 1 516,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210690 Разделяне на подковообразен бъбрек 1 637,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210700 Пиелолитотомия и екстракция на камък 1 213,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210710 Нефротомия и екстракция на камъни 1 637,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210720 Перкутанна литолапаския 1 516,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210730 Нефректомия чрез лумботомия 2 001,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210740 Трансверзална лапаротомия и нефректомия 2 001,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210750 Отстраняване на регионални лимфни възли 667,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210760 Перкутанна нефростомия 1 000,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210770 Екстракорпорална литотрипсия- 1 сеанс 910,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210780 Трансплантация на бъбрек-самостоятелно 2 728,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210790 Експлантация на бъбрек от жив донор 1 940,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210800 Експлантация на два бъбрека от труп 1 895,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210810 Двустранна нефректомия 2 728,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210820 Оперативно отстраняване на надбъбрек 1 698,00 лв
X.6. УРОЛОГИЯ 2210830 Оперативно отстраняване на два надбъбрека 2 001,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310010 Етапна гипсова редресация 122,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310020 Директна екстензия 182,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310030 Индиректна екстензия 70,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310040 Редресация на става 322,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310050 Операция на ганглион на пръстръка
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310060 Екстирпация на Ту /пръсти на ръка крак/
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310070 Операция на тендовагинит на ръката 804,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310080 Теносиновектомия 894,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310090 Шев на мускули и фасции при травми 302,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310100 Шев на екстензионно сухожилие при травми 750,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310110 Шев на флексорно сухожилие/ахилесово сухожилие 832,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310120 Тенотомия/миотомия 248,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310130 Пластика на сухожилиемускул и фасция
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310140 Тенолиза на едно сухожилие 944,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310150 Тенолиза на повече сухожилия 975,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310160 Оперативно създаване на сухожилно влагалище 1 233,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310170 Свободна трансплантация на сухожилие 1 233,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310180 Операция при контрактура на Дюпюитрен 1 419,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310190 Операция на карпален/тарзален тунелен синдром 1 233,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310200 Ампутация на пръст 372,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310210 Ампутация на ниво метакарпиум/метатарзиум 894,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310220 Ампутация на мишница предмишница
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310230 Ампутация на бедро с пластично затваряне 1 419,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310240 Сухожилно-мускулна транспозиция 1 072,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310250 Тендоелонгации и абревации 483,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310260 Тенодеза 804,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310270 Оперативно наместване фрактура на един прешлен 1 869,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310280 Оперативно наместване фрактура два и повече прешлена 2 244,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310290 Телена фиксация на фрактура перкутанно 297,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310300 Остеосинтеза на ключица или олекранон 1 041,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310310 Операция на псевдоартроза-навикуларна кост 1 500,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310320 Остеосинтеза на голяма тръбеста кост 2 000,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310330 Остеосинтеза тазов пръстен-симфиза-сакрум 2 094,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310340 Отстраняване на телена фиксация 175,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310350 Отстраняване на остеосинтезен материал на малки тръбести кости, патела 452,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310360 Отстраняване на остеосинтезен материал от големи тръбести кости, таз 522,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310370 Некректомия на големи тръбести кости 804,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310380 Резекция на малка кост евентуално и съседна става 1 122,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310390 Ексцизия-екзостози при халукс валгус 936,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310400 Операция при халукс валгус с резекция на ставна глава 1 350,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310410 Пластика на става/остеотомия на стъпало 1 350,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310420 Спондилодеза с имплантантант и автоложен материал 4 000,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310430 Спондилодеза с имплантат и алопластичен материал 4 000,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310440 Варизираща остеотомия на бедрена кост 1 602,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310450 Валгизираща остеотомия на бедрена кост 1 602,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310460 Коригираща остеотомия и псевдоартрози на голяма кост 1 602,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310470 Коригираща остеотомия и псевдоартрози на малка кост 1 203,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310480 Остеотомия на таза 4 000,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310490 Удължаващи остеотомии 2 940,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310500 Кюретаж и пломбаж при костни тумори 1 288,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310510 Екзостозектомия 966,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310520 Остеопластика 1 203,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310530 Оперативно наместване луксация на пръст 339,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310540 Оперативно наместване на челюст или ръка или крак 894,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310550 Оперативно наместване на рамо или лакът 1 419,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310560 Оперативно наместване на тазобедрена става или коляно 1 419,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310570 Оперативно наместване наместване на луксация на ключица 1 041,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310580 Оперативно лечение на рецидивирана луксация на раменна/коляна става 2 250,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310590 Шев на ставна капсула на палец 564,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310600 Шев на ставна капсула на ръка 564,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310610 Шев на ставна капсула на скочна става 564,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310620 Шев на ставна капсула на лакът 1 272,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310630 Шев на ставна капсула рамо и коляно 1 272,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310640 Пластика на връзка на скочна става 1 233,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310650 Пластика на синдезмоза на скочна става 1 233,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310660 Пластика-кръстосана връзка на коляно 2 086,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310670 Пластика -странична връзка на коляно 1 725,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310680 Операция на менискус 975,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310690 Оперативно отстраняване на свободни тела от става 848,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310700 Оперативно отстраняване на чужди тела от става 848,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310710 Синовектомия на ръка или ходило 1 041,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310720 Синовектомия на рамо, лакът, или коляно 1 500,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310730 Синовектомия на тазобедрена става 2 492,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310740 Артротомия на става /включително дренаж/ 1 041,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310750 Фиксиране с тел при фрактура на кост на ръката или ходилото 300,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310760 Отстраняване на телта 38,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310770 Ендопротеза на патела 3 141,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310780 Еднополюсна ендопротеза на тазобедрена става 2 244,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310790 Тотална ( двуполюсна) ендопротеза на тазобедрена става 3 141,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310800 Ендопротеза гривнена, лакътна или колянна става 3 141,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310810 Реендопротезиране на тазобедрена става 5 016,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310820 Отстраняване протеза - патела 270,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310840 Екзартикулация на пръст 396,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310850 Екзартикулация на ръка или ходило 1 000,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310860 Екзартикулация на лакът или коляно 1 425,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310870 Екзартикулация на рамо 1 625,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310880 Екзартикулация на тазобедрена става 1 870,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310890 Оперативно остраняване на раменен пояс 2 365,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310900 Оперативно отстраняване на тазова половина 4 615,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310910 Кръвна репозиция за вродена луксация 2 166,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310920 Артропластика 2 672,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310930 Артродеза на голяма става 2 888,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310940 Артродеза на друга става 2 480,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310950 Операции на криво ходило 1 604,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310960 Отстраняване на остеосинтезен материал от гръбнак 720,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310970 Остеосинтеза на фрактура-луксация на рамо, лакът или глезен 2 004,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310980 Остеосинтеза на фрактура на ацетабулум 3 525,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310991 Артроскопски шев на менисците на колянна става 1 075,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310992 Артроскопско отстраняване на свободни тела, биопсия, дебридмен на колянна става, резекция на плика 820,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310993 Хондропластика на хрущялани дефекти на колянна става 2 086,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310994 Артроскопска синовектомия на колянна става 1 400,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310995 Артроскопско отстраняване на свободни тела, биопсия, дебридмен на раменна става 1 020,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310996 Реконструктивни операции при комбинирани връзкови увреди 2 486,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310997 Артроскопска декомпресия при импиджмънт на раменна става 1 925,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310998 Артроскопска декомпресия и шев на ротаторния маншон на раменна става 2 286,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1310999 Артроскопска синовектомия на раменна става 1 600,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1311000 Артроскопско отстраняване на свободни тела, биопсия, синовектомия, дебридмен на глезенна става 2 394,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1311001 Артроскопско отстраняване на свободни тела, биопсия, синовектомия, дебридмен на лакътна става 1 320,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1311002 Фрактури на скапули - лекувани оперативно 2 000,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1311003 Поставяне или изваждане на тазобедрен или колянен Спейсър 2 400,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1311004 Корегираща остеотомия на тибията 1 600,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1311005 Глезенна протеза 3 200,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1311006 Протезиране на малки стави на ръката 2 000,00 лв
X.7. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 1311010 Артроскопска реконструкция при раменна нестабилност 2 286,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710010 Тръбна торакостомия (плеврален дренаж) 728,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710020 Медиастинотомия, дренаж 728,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710030 Диагностична торакотомия/вътрешен сърдечен масаж 1 213,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710040 Торакотомия с почистване на хемоторакс 1 820,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710050 Самостоятелна резекция на ребро 728,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710060 Самостоятелно резициране на съседни ребра 970,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710070 Резекция на шийно или първо ребро 1 213,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710080 Торакопластика 3 032,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710090 Едностранна плевректомия самостоятелно 1 820,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710100 Плевректомия с резекция на перикард/диагфграмна 2 062,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710110 Декортикация на бял дроб 3 638,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710120 Трансторакална операция на диафрагма 1 820,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710130 Атипична резекция на бял дроб 2 183,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710140 Разширена резекция на бял дроб (гръдна стена) 2 183,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710150 Лобектомия и/или пулмонектомия 2 426,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710160 Сегментарна белодробна резекция 2 668,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710170 Лобектомия със сегментарна резекция 3 638,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710180 Билобектомия 2 426,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710190 Стернохондропластика при вродени деформации на гръден кош 3 638,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710200 Радикална пулмектомия с интраперикардиално лигиране 4 245,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710210 Трахеобронхиални реконструктивни операции 4 245,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710220 Трахеобронхиални пластики 4 608,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710230 Оперативно отваряне или отстраняване на каверни/абсцеси на бял дроб 3 638,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710240 Стернотомия, тимектомия 1 820,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710250 Трансплеврално отстраняване на медиастинален тумор 2 426,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710260 Трансстернално отстраняване на медиастинален тумор 2 426,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710270 Видеоторакоскопска симпатектомия 1 820,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710280 Видеоторакоскопска биопсия 1 455,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710290 Видеоторакоскопска тимектомия 3 032,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710300 Торакоскопия - диагностична 970,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710310 Торакоскопия при травма на гръден кош 1 820,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710320 Едностранна торакоскопска плевректомия самостоятелно 2 426,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710330 Торакоскопска плевректомия с резекция на перикард/диагфрагма 2 426,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710340 Торакоскопска декортикация на бял дроб 4 245,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710350 Торакоскопска операция на диафрагма 2 426,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710360 Торакоскопски операции на бял дроб/атипични резекции/енуклеации 2 790,00 лв
X.8. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ 2710370 Торакоскопско отстраняване на медиастинален тумор 3 638,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110010 Спешни емболектомии и тромбектомии 1 213,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110020 Реконструкция на съдова травма със съдов шев 1 455,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110030 Бай-пас Ао-бифеморалис 6 064,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110040 Бай-пас Ао-бифеморален с феморо поплитеална протеза 7 883,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110050 Бай-пас Ао-бифеморален с феморо поплитеална автовена 7 277,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110060 Резекция на ААА с протезиране 8 611,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110070 Бай-пас Ао- или илеофеморалис 5 821,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110080 Бай-пас Ао- или илеофеморалис, поплитеас с протези 6 671,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110090 Бай-пас Ао-илеофеморалис,поплитеас с автовена/бед.сег. 6 186,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110100 Бай-пас феморо-поплитеас с протеза 3 881,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110110 Бай-пас феморо-поплитеас с автовена ривърс 3 153,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110120 Бай-пас феморо-поплитеас с автовена инситу 3 518,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110130 Резекция-артерия и заместване с автовена 1 577,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110140 Резекция-артерия и заместване с протеза 2 183,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110150 Бай-пас феморо-феморалис кросовър 3 820,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110160 Бай-пас аксило-бифеморалис 5 821,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110170 Бай-пас аксило-феморалис 5 518,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110180 Резекция на истинска перфиферна аневризма с протезиране 3 941,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110190 Реконструкция-анастомична аневризма 5 276,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110200 ТЕА на артерия със синтетична заплатка 3 214,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110210 ТЕА на артерия с автовенозна заплатка 2 728,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110220 ЕА на каротидна артерия с шънт 3 881,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110230 ЕА на каротидна артерия без шънт 3 214,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110240 Екстирпация на ТУ на гломус каротикус/резекция на артерии и заместване с протеза/ 3 881,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110250 Екстирпация на ТУ на гломус каротикус 2 486,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110260 Бай-пас каротидо-субклавиен 4 063,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110270 ЕА на бъбречна артерия /резекция с реанастомоза/ 5 821,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110280 ЕА на бъбречна артерия с хемапач 5 518,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110290 ЕА на съдова протеза 2 001,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110300 А-V фистула за хемодиализа с протеза 2 728,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110310 А-V фистула за хемодиализа без протеза 1 152,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110320 Екстракция на чуждо тяло от съд 1 092,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110330 Лигиране на кръвоносен съд в гръдна кухина 2 305,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110340 Лигиране на кръвоносен съд в коремна кухина 2 001,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110350 Лигиране на кръвоносен съд на шията 0,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110360 Реконструктивна операция на висцерален съд с хемапач 2 850,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110370 Транстоакална резекция на акцесорно шийно ребро 1 637,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110380 Трансторакална резекция на аномално първо ребро 1 698,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110390 Торакална симпатектомия 1 213,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110400 Лумбална симпатектомия 1 335,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110410 Стрипинг и лигатура на вена сафена магна 1 395,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110420 Канюлиране на артерия 825,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110430 Ревизия на артерия 1 031,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110440 Ексцизия на хемангиом-лимфангиом 1 516,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110450 Екстирпация на съдова протеза 1 079,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110460 Лигатура на артерия 788,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110470 Ампутация на бедро и подбедрица 2 305,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110480 Некректомия-ампутация на пръст 303,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110490 Имплантация на стент на периферна артерия/венозен съд 2 728,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110500 Имплантация на стентграф на аорта 2 790,00 лв
X.9. СЪДОВА ХИРУРГИЯ 3110510 Реконструктивни съдови операции на шията 3 638,00 лв
XIII.1 ДРУГИ 00L0010 Цена на легло за придружител - заплаща се цената на леглото в зависимост от клиника и вид стая 0,00 лв
XIII.1 ДРУГИ 00L0020 Индивидуален медицински пост от мед.сестра-на час 5,00 лв
XIII.1 ДРУГИ 00L0021 Индивидуален пост от санитар на час 3 лв. 3,00 лв
XIII.1 ДРУГИ 00L0040 Медицински документ – дубликат 13,00 лв
XIII.1 ДРУГИ 00L0050 Издаване ксерокопие на архивиран документ-епикриза,протокол,фиш за резултат от изследване 5,00 лв
XIII.1 ДРУГИ 00L0060 Издаване ксерокопие на архивиран документ- Лист история на болестта - на страница по 1,00 лв
XIII.1 ДРУГИ 00L0070 Документиране и архивиране на съдебномедицински дейности 2,00 лв
XIII.1 ДРУГИ 00L0080 Дигитално фотодокументиране 1 бр. находка от изследване 34,00 лв
XIII.1 ДРУГИ 00L0090 CD - записи за всеки диск по ..... 10,00 лв
XIII.1 ДРУГИ 00L0100 Изготвяне на статистическо извлечение в/у определен обем от изследване 243,00 лв
XIII.2 ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ 00D0010 Транспорт с реанимобил БЕЗ МЕДИЦИНСКИ ЕКИП, включва: 0,00 лв
XIII.2 ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ 00D0020 Транспорт с реанимобил БЕЗ МЕДИЦИНСКИ ЕКИП за 1 км пробег - амортизационни разходи 1,00 лв
XIII.2 ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ 00D0030 Транспорт с реанимобил БЕЗ МЕДИЦИНСКИ ЕКИП за 1 минута престой 0,10 лв
XIII.2 ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ 00D0040 Разходи за ГСМ по действуващи пазарни цени в деня на превоза 0,00 лв
XIII.2 ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ 00D0050 Медицински екип при транспортиране на болен с реанимобил 364,00 лв
XIII.2 ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ 00D0060 Медицински екип за осигуряване на мероприятия извън специфичните функции на ВМА - на час по 73,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0010 СПЕШНА ХИРУРГИЯ Апартамент 31,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0020 СПЕШНА ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 29,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0030 СПЕШНА ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 25,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0040 СПЕШНА ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0050 ДИАГНОСТИЧНО-ОПЕРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СТАЦИОНАР Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0060 ДИАГНОСТИЧНО-ОПЕРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СТАЦИОНАР Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0070 ДИАГНОСТИЧНО-ОПЕРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СТАЦИОНАР Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0080 ДИАГНОСТИЧНО-ОПЕРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СТАЦИОНАР Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0090 КОРЕМНА ХИРУРГИЯ Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0100 КОРЕМНА ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0110 КОРЕМНА ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0120 КОРЕМНА ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0130 ЕНДОСКОПСКА ХИРУРГИЯ Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0140 ЕНДОСКОПСКА ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0150 ЕНДОСКОПСКА ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0160 ЕНДОСКОПСКА ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0170 ЖЛЪЧНО-ЧЕРНОДРОБНА И ПАНКРЕАТИЧНА ХИРУРГИЯ Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0180 ЖЛЪЧНО-ЧЕРНОДРОБНА И ПАНКРЕАТИЧНА ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0190 ЖЛЪЧНО-ЧЕРНОДРОБНА И ПАНКРЕАТИЧНА ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0200 ЖЛЪЧНО-ЧЕРНОДРОБНА И ПАНКРЕАТИЧНА ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0210 ОБЩА УРОЛОГИЯ Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0220 ОБЩА УРОЛОГИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0230 ОБЩА УРОЛОГИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0240 ОБЩА УРОЛОГИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0250 ЕНДОУРОЛОГИЯ и ЕКСТРАКОРПОРАЛНА ЛИТОТРИПСИЯ Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0260 ЕНДОУРОЛОГИЯ и ЕКСТРАКОРПОРАЛНА ЛИТОТРИПСИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0270 ЕНДОУРОЛОГИЯ и ЕКСТРАКОРПОРАЛНА ЛИТОТРИПСИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0280 ЕНДОУРОЛОГИЯ и ЕКСТРАКОРПОРАЛНА ЛИТОТРИПСИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0290 НЕВРОХИРУРГИЯ Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0300 НЕВРОХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0310 НЕВРОХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0320 НЕВРОХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0330 ОРТОПЕД.ТРАВМ. Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0340 ОРТОПЕД.ТРАВМ. Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0350 ОРТОПЕД.ТРАВМ. Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0360 ОРТОПЕД.ТРАВМ. Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0370 ЕНДОСК. ТРАВМ. Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0380 ЕНДОСК. ТРАВМ. Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0390 ЕНДОСК. ТРАВМ. Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0400 ЕНДОСК. ТРАВМ. Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0410 ГНОЙНО-СЕПТИЧНО ОТД Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0420 ГНОЙНО-СЕПТИЧНО ОТД Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0430 ГНОЙНО-СЕПТИЧНО ОТД Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0440 ГНОЙНО-СЕПТИЧНО ОТД Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0450 ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТР. ХИРУРГИЯ Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0460 ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТР. ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0470 ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТР. ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0480 ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТР. ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0490 СЪДОВА ХИРУРГИЯ Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0500 СЪДОВА ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0510 СЪДОВА ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0520 СЪДОВА ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0530 ГРЪДНА ХИРУРГИЯ Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0540 ГРЪДНА ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0550 ГРЪДНА ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0560 ГРЪДНА ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0570 ОБЩА И ОНКОЛОГИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0580 ОБЩА И ОНКОЛОГИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0590 ОБЩА И ОНКОЛОГИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0600 ОБЩА И ОНКОЛОГИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0610 ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0620 ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0630 ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0640 ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0650 УШНИ, НОСТИ И ГЪРЛЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0660 УШНИ, НОСТИ И ГЪРЛЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0670 УШНИ, НОСТИ И ГЪРЛЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0680 УШНИ, НОСТИ И ГЪРЛЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0690 ОЧНА КЛИНИКА Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0700 ОЧНА КЛИНИКА Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0710 ОЧНА КЛИНИКА Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0720 ОЧНА КЛИНИКА Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0730 НЕФРОЛОГИЯ Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0740 НЕФРОЛОГИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0750 НЕФРОЛОГИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0760 НЕФРОЛОГИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0770 КАРДИОЛОГИЯ И РЕВМАТОЛОГИЯ Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0780 КАРДИОЛОГИЯ И РЕВМАТОЛОГИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0790 КАРДИОЛОГИЯ И РЕВМАТОЛОГИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0800 КАРДИОЛОГИЯ И РЕВМАТОЛОГИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0810 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ХЕПАТОЛОГИЯ Апартамент 31,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0820 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ХЕПАТОЛОГИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 29,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0830 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ХЕПАТОЛОГИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 25,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0840 ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ХЕПАТОЛОГИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0850 ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ Апартамент 31,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0860 ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 29,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0870 ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 25,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0880 ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0890 БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Апартамент 31,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0900 БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 29,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0910 БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 25,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0920 БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0921 БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - при пациенти с нарушения на дишането по време на сън 12,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0930 ЕНДОКРИНОЛОГИЯ Апартамент 31,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0940 ЕНДОКРИНОЛОГИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 29,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0950 ЕНДОКРИНОЛОГИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 25,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0960 ЕНДОКРИНОЛОГИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0970 ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ Апартамент 31,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0980 ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 29,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C0990 ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 25,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1000 ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1010 K И П Т Б Апартамент 31,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1020 K И П Т Б Стая със сан. възел и едно легло-на ден 29,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1030 K И П Т Б Стая със сан. възел и две легла-на ден 25,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1040 K И П Т Б Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1050 НЕВРОЛОГИЯ Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1060 НЕВРОЛОГИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1070 НЕВРОЛОГИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1080 НЕВРОЛОГИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1090 ПСИХИАТРИЯ Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1100 ПСИХИАТРИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1110 ПСИХИАТРИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1120 ПСИХИАТРИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1130 ТОКСИКОЛОГИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1140 ТОКСИКОЛОГИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1150 ТОКСИКОЛОГИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1160 ТОКСИКОЛОГИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1170 СПЕШНА ТЕРАПИЯ Апартамент 26,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1180 СПЕШНА ТЕРАПИЯ Стая със сан. възел и едно легло-на ден 23,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1190 СПЕШНА ТЕРАПИЯ Стая със сан. възел и две легла-на ден 19,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1200 СПЕШНА ТЕРАПИЯ Стая със сан. възел и повече от 2 легла-на ден 16,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1260 ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ 25,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1270 ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ при онкологично болни след изтичане на клиничната пътека - на ден по 43,00 лв
XIII.3 ЦЕНИ НА ЛЕГЛО В МББАЛ - СОФИЯ 00C1280 РЕАНИМАЦИЯ ( отнася се и за отделение Палиативни грижи ) 25,00 лв
XV. ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР 00K0010 Основен пакет на ден 16,00 лв
XV. ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР 00K0020 Поддържаща EKT (електроконвулсивна терапия) – подготовка за започване на ЕКТ 231,00 лв
XV. ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР 00K0030 Процедура ЕКТ 73,00 лв
XV. ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР 00K0040 Транскраниална магнитна стимулация (ТМС) – курс 377,00 лв
XV. ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР 00K0050 Психологично консултиране 16,00 лв
XV. ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР 00K0060 Психообучение 16,00 лв
XV. ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР 00K0070 Обучение в социални умения 22,00 лв
XV. ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР 00K0080 Релаксация, автогенен тренинг 12,00 лв
XV. ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР 00K0090 Подкрепяща психотерапия 22,00 лв
XV. ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР 00K0100 Кризисна интервенция 27,00 лв
XV. ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР 00K0110 Краткосрочна, фокусирана към решения психотерапия 27,00 лв
XV. ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР 00K0120 Психодрама 22,00 лв
XV. ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР 00K0130 Музикотерапия – краткосрочна 32,00 лв
XV. ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР 00K0140 Музикотерапия – дългосрочна 22,00 лв
XV. ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР 00K0150 Когнитивно-поведенческа психотерапия 32,00 лв
XV. ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР 00K0160 Мотивационно интервю 32,00 лв
XV. ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР 00K0170 Съдебнопсихиатрична консултация по желание на лицето 73,00 лв
XV. ПСИХИАТРИЯ - ДНЕВЕН СТАЦИОНАР 00K0180 Изготвяне на протокол за ТЕЛК 11,00 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0010 ОМНИПАК фл. 350мг/мл 50мл x1бр 33,30 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0020 ОМНИПАК фл. 350мг/мл 100мл x1бр 64,60 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0021 ОМНИПАК фл. 350 мг/мл 200млх1бр 105,00 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0030 ОМНИПАК фл. 300мг/мл 50мл x1бр 60,21 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0040 ОМНИСКАН фл. 0.5мг/мл 20мл x1бр 107,00 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0050 ТЕСЛАСКАН сол.инф.0,01ммол/мл 50мл х1бр 224,25 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0060 ВИЗИПАК фл. 320мг/мл 50мл x1бр 49,00 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0070 ВИЗИПАК фл. 320мг/мл 100мл x1бр 95,00 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0080 УЛТРАВИСТ 370 мг/мл - 50 мл разтвор за инжекция/инфузия 46,26 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0090 УЛТРАВИСТ 370 мг/мл - 100 мл разтвор за инжекция/инфузия 91,44 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0100 УЛТРАВИСТ 370 мг/мл - 200 мл разтвор за инжекция/инфузия 177,55 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0110 МАГНЕВИСТ 0.5 ммол/мл - 20 мл разтвор за инжекция/инфузия 169,20 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0120 ПРИМОВИСТ 0.25 ммол/мл - 10 мл разтвор за инжекция x 1 330,00 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0130 ГАДОВИСТ 1 ммол/мл - 7.5 мл разтвор за инжекция 117,84 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0140 ОПТИРЕЙ 320 р-р за инфуз 50мл бутилка 51,33 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0150 ОПТИРЕЙ 350 р-р за инфуз 50мл бутилка 39,24 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0160 ОПТИРЕЙ 350 р-р за инфуз 100мл бутилка 73,33 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0170 ОПТИРЕЙ 350мг/мл 100мл спринцовка под налягане 92,66 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0180 ОПТИРЕЙ 350 р-р за инфуз 200мл бутилка 144,82 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0190 ОПТИМАРК р-р за инф 500 микромол/мл - бутилки 10 мл 76,87 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0200 ОПТИМАРК р-р за инф 500 микромол/мл - бутилки 15мл 114,44 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0210 ОПТИМАРК р-р за инф 500 микромол/мл - бутилки 20 мл 152,00 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0220 ОПТИМАРК р-р за инфузия 500 микромол/мл - предварително напълнена спринцовка 10мл 83,11 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0230 ОПТИМАРК р-р за инфузия 500 микромол/мл - предварително напълнена спринцовка 15мл 123,77 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0240 ОПТИМАРК р-р за инфузия 500 микромол/мл - предварително напълнена спринцовка 20мл 162,77 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0250 ОПТИМАРК р-р за инфузия 500 микромол/мл - предварително напълнена спринцовка 30мл 245,75 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0260 ЙОПАМИРО 370 - 50 мл фл. 34,85 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0270 ЙОПАМИРО 370 - 100 мл фл. 67,97 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0280 ДЕКА-БАР прах x100гр за суспензия 6,39 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0290 УРОГРАФИН-амп.76%-20 мл 6,78 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0300 ГАСТРОЛУКС-фл. 370 мг/мл,100 мл 24,89 лв
XX. КОНТРАСТНИ МАТ ЗА ОБРАЗНА ДИАГ. 00M0310 СЕКРЕЛУКС - амп.24.4 мг 395,99 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010010 Обстоен преглед и орален статус 15,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010020 Консултация и стоматологичен съвет 13,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010030 План и стойност на ортопедично лечение 29,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010040 Интраорална контактна анестезия за всеки квадрант 8,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010050 Интраорална терминална инфилтративна анестезия 13,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010060 Интраорална проводна анестезия 23,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010070 Препариране на кавитет,подложка и обтурация с амалгама на 1 плоскост 29,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010080 Препариране на кавитет,подложка и обтурация с амалгама на 2 плоскости 39,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010090 Препариране на кавитет,подложка и обтурация с амалгама на на 3 и повече плоскости 55,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010100 Препариране на кавитет,подложка и обтурация с химиополимер на 1 плоскост 29,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010110 Препариране на кавитет,подложка и обтурация с химиополимер на 2 плоскости 40,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010120 Препариране на кавитет,подложка и обтурация с химиополимер на 3 плоскости 55,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010130 Препариране на кавитет,подложка и обтурация с фотополимеризиращ композит на 1 плоскост 45,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010140 Препариране на кавитет,подложка и обтурация с фотополимеризиращ композит на 2 плоскости 50,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010150 Препариране на кавитет,подложка и обтурация с фотополимеризиращ композит на 3 плоскости 66,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010160 Полиране на обтурация с 1 повърхност 10,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010170 Полиране на обтурация с 2 повърхности 10,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010180 Полиране на обтурация с 3 повърхности 13,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010190 Почистване кариозна маса и временна подложка в кавитета 23,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010200 Подготовка,ажустиране и циментиране на канален щифт(за всеки канал поотделно) 45,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010210 Изграждане на пънче за корен с химиокомпозит 37,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010220 Изграждане на пънче за корен с фотополимер 46,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010230 Изграждане на фрактуриран зъб с химиокомпозит 80,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010240 Изграждане на фрактуриран зъб с фотополимер 93,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010250 Отстраняване на коренов щифт 29,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010260 Отсраняване на обтурация 23,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010270 Подготовка,ажустиране и циментиране на парапулпарен щифт 34,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010280 Девитализация на зъбна пулпа 18,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010290 Обработка на коренов канал-екстирпация на нерв 41,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010300 Запълване на коренов канал 40,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010310 Витална екстирпация на зъб.пулпа на вс.канал 55,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010320 Ампутация на временен зъб 34,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010330 Трепанация на зъб и екстирпация 34,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010340 Поставяне диагноза-план на лечение на устната лигавица 25,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010350 Отстраняване на остри ръбове 10,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010360 Почистване на зъбен камък-ръчни инструменти около всеки зъб и тер. Кюретаж 23,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010370 Почистване на зъбен камък (скалер) 40,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010380 Екстракция на еднокоренов зъб 34,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010390 Екстракция на многокоренов зъб 50,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010400 Екстракция на дълбокофрактуриран и разрушен зъб 61,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010410 Екстракция чрез трепанация на коста-издлетяване 97,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010420 Циркумецизио на полуретиниран зъб 23,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010430 Спиране на локален кръвоизлив след екстракция на зъб 23,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010440 Инцизия на субмукозен абцес или субпериокостален 23,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010450 Зъбопротезиране-съставяне план 26,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010460 Коронка с безпрагова препарационна граница Бленд 66,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010470 Коронка с прагова препар.граница(металокерамика) 149,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010480 Силиконов отпечатък(секторен в захапка) 55,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010490 Силиконов отпечатък(от цяла зъбна редица за неподв.протезиране) 60,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010500 Коронка с пластмаса - Бленд 77,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010510 Коронка С+В - Бленд 77,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010520 Залепване на разлепена коронка 20,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010530 Залепване на двуопорен мост 46,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010540 Моделно лята протеза 360,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010550 Репаратура 34,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010560 Отпечатък с фабрична лъжица без функционално оформяне на ръбове 40,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010570 Отпечатък с индивидуална лъжица с функционално оформяне на ръбовете за горна или долна челюст 78,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010580 Оклузален ключ захапка 37,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010590 Снемане прикус 37,00 лв
XІ. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 6010600 Лечение декубитус при частични и тотални протези 23,00 лв
XІI.1. ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД - СТАНДАРТЕН ПАКЕТ PA00011 XІI.1. ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД - СТАНДАРТЕН ПАКЕТ 114,00 лв
XІI.2. ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД - ПАКЕТ РАБОТЕЩИ ПРИ ВРЕДНОСТИ (БЕЗ ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ) - мъже PA00012 XІI.2. ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД - ПАКЕТ РАБОТЕЩИ ПРИ ВРЕДНОСТИ (БЕЗ ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ) - мъже 201,00 лв
XІI.3. ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД - ПАКЕТ РАБОТЕЩИ ПРИ ВРЕДНОСТИ (БЕЗ ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ) - жени PA00013 XІI.3. ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД - ПАКЕТ РАБОТЕЩИ ПРИ ВРЕДНОСТИ (БЕЗ ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ) - жени 199,00 лв
XІI.4. ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД - РАЗШИРЕН ПАКЕТ - мъже PA00014 XІI.4. ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД - РАЗШИРЕН ПАКЕТ - мъже 268,00 лв
XІI.5. ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД - РАЗШИРЕН ПАКЕТ - жени PA00015 XІI.5. ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД - РАЗШИРЕН ПАКЕТ - жени 339,00 лв
XІI.6. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА - мъже PA00016 XІI.6. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА - мъже 273,00 лв
XІI.7. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА - жени PA00017 XІI.7.МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА - жени 291,00 лв
XІІ.8. ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД - ПАКЕТ ЗА РАБОТЕЩИ В СРЕДА С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ - жени PA00018 ХІІ.8. ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД - ПАКЕТ ЗА РАБОТЕЩИ В СРЕДА С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ - жени 189,00 лв
XІІ.9. ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД - ПАКЕТ ЗА РАБОТЕЩИ В СРЕДА С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ - мъже PA00019 ХІІ.9. ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД - ПАКЕТ ЗА РАБОТЕЩИ В СРЕДА С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ - мъже 171,00 лв