Начало / Информация за пациента / Стационарно лечение

Стационарно лечение

В случай, че заболяването на пациента налага лечение в болнични условия, всеки гражданин може да бъде приет във ВМА, МБАЛ – София, по следния начин:
За планово приемане, пациентът следва да представи:
- Направление за хоспитализация, бланка обр. МЗ – НЗОК № 7, издадено от общопрактикуващ лекар или лекар – специалист от извънболничната медицинска помощ;  
- Медицински документи, касаещи здравното му състояние (настоящо заболяване, придружаващи и минали заболявания).
Приемането за стационарно лечение става само по преценка на съответния специалист от Консултативно-приемно отделение, независимо от това, че има издадено Направление.
В момента на приема пациентът получава информация за предлаганата медицинска помощ, терапевтичния план и евентуални разходи за негова сметка (потребителска такса за болнично лечение, индивидуални медицински изделия и/или консумативи за еднократна употреба и др.) в зависимост от избрания начин на лечение.
Пациентите, с непрекъснати здравноосигурителни права, които постъпват за лечение по “клинична пътека”, съгласно договора на ВМА с Националната здравноосигурителна каса, заплащат потребителска такса за дните на престоя в болницата, но за не повече от 10 дни в текущата година. Платените такси се доказват с фактури от предходно плащане. Освободени от заплащане на потребителска такса са категориите лица, посочени в чл. 37, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване. и в Приложение № 12 към НРД 2012г. „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл. 37, ал. 1 от ЗЗО.
Пациентите, избрали да се лекуват във ВМА, МБАЛ – София, извън реда на здравното осигуряване заплащат лечението си по ценоразпис на лечебното заведение. Пациентът задължително се запознава и подписва “Декларация за информирано съгласие на пациента, относно финансовите условия за лечение във ВМА”, която се прилага към Лист за история на болестта (ЛИБ).
Два пъти седмично на пациентите се осигурява време за посещения от близки. Свижданията се извършват в дните четвъртък и неделя от 14:00 до 16:00 часа и са съобразени с правилника за вътрешния ред на болницата. Изискванията за посещението в някои клиники се налагат с цел гарантиране здравето и сигурността на пациентите.
Близките могат да получват информация за състоянието на пациентите от лекуващите лекари, ежедневно след 11:00 часа. При постъпването в болницата  пациентът може да определи на кои от неговите близки да се дава информация за хода на лечението.
Болничните стаи са обзаведени с телевизионни апарати, които са на разположение на болните срещу минимална почасова такса.
В централното фоайе на болницата има кафене, място за купуване на стоки от първа необходимост, вестници, книги, хранителни продукти и други.
В защита на здравето и правата на пациента Военномедицинската академия е партньор на Българска Асоциация за Закрила на Пациентите в създаването на по-добро медицинско обслужване, надеждност, постигане на удовлетвореност в пациентите и морална подкрепа.
При нарушаване на правата на гражданите, свързани с етично-моралните взаимоотношения лекар-пациент, лекарски грешки и несъответсвия в предлаганите медицински услуги, можете да се обърнете към Българска Асоциация за Закрила на Пациентите, където също се осъществява и рейтинг на лечебните заведения според определени критерии. За повече информация: www.patient.bg