Начало / Информация за пациента / Спешна помощ

Спешна помощ

Във ВМА, МБАЛ – София, работи непрекъснато Спешен портал с разкрити - Спешен диагностично-операционен център с шокова зала, спешни хирургични кабинети, спешни терапевтични кабинети и отделение за спешна медицинска помощ с дежурни екипи.
Спешна медицинска помощ се оказва на територията на Спешния портал на ВМА, МБАЛ – София, на всеки гражданин, който е транспортиран до ВМА или който е дошъл сам и е потърсил медицинска помощ по спешност.
При необходимост от хоспитализация по спешност, пациентите се приемат незабавно в стационара на ВМА, МБАЛ – София. На пациентите с непрекъснати здравноосигурителни права се издава талон - Направление за хоспитализация бланка обр. МЗ – НЗОК № 7 и те се приемат за лечение по реда на сключения договор с НЗОК за оказване на болнична помощ.
Пациентите с прекъснати здравноосигурителни права се приемат срещу заплащане по ценоразписа на ВМА или по реда на договора на ВМА с НЗОК, в случай, че възстановят здравноосигурителните си права до края на хоспитализацията.
Чрез дежурните екипи на отделението за спешна медицинска помощ се оказва медицинска помощ при повикване на място – в дома или на местопроизшествието, на категориите лица от специфичния контингент на ВМА, определен с  Наредба № Н–8 от 03.08.2012г. на министъра на отбраната
.