Начало / Информация за пациента / Доболнична помощ

Доболнична помощ

От месец юни 2016 г. ВМА-МБАЛ-София има сключен договор с НЗОК за oсновен пакет „Специализирана извънболнична медицинска помощ” по приложение №2 към чл.1 на Наредба №2 от 2016 г.:
 
Специализирани медицински дейности по специалност(и):
Акушерство и гинекология;
Гастроентерология;
Ендокринология и болести на обмяната;
Кардиология;
Клинична алергология;
Кожни и венерически болести;
Нервни болести;
Ортопедия и травматология;
Очни болести;
Пневмология и фтизиатрия;
Съдова хирургия;
Ушно-носно-гърлени болести;
Урология;
Хирургия;
Физикална и рехабилитационна медицина;
 
Високоспециализирани медицински дейности по специалност(и):
Нервни болести;
Кардиология;
 
Специализирани медико-диагностични изследвания по специалност(и):
Клинична лаборатория;
Образна диагностика;
Трансфузионна хематология;
 
Високоспециализирани медико-диагностични изследвания по специалност(и):
Клинична лаборатория;
Образна диагностика;
Физикална и рехабилитационна медицина;
Трансфузионна хематология;