Начало / Информация за пациента / Доболнична помощ

Доболнична помощ

За 2017 г. ВМА-МБАЛ-София има сключен договор с НЗОК за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ за:
 
1. Основен пакет „Специализирана извънболнична медицинска помощ” по приложение №2 към чл.1, ал.1 на Наредба №2 от 2016 г. за:
 
1.1. Специализирани медицински дейности по специалност(и):
 
Акушерство и гинекология;
Гастроентерология;
Гръдна хирургия;
Инфекциозни болести;
Ендокринология и болести на обмяната;
Кардиология;
Клинична алергология;
Кожни и венерически болести;
Нервни болести;
Неврохирургия;
Нефрология;
Ортопедия и травматология;
Очни болести;
Пневмология и фтизиатрия;
Ревматология;
Съдова хирургия;
Ушно-носно-гърлени болести;
Урология;
Физикална и рехабилитационна медицина;
Хирургия;
 
1.2. Високоспециализирани медицински дейности по специалност(и): 
 
Нервни болести;
Кардиология;
Кожни и венерически болести;
Съдова хирургия;
 
1.3. Специализирани медико-диагностични изследвания по специалност(и):
 
Вирусология
Клинична лаборатория;
Клинична микробиология
Образна диагностика;
Трансфузионна хематология;
 
1.4. Високоспециализирани медико-диагностични изследвания по специалност(и):
 
Вирусология;
Клинична лаборатория;
Клинична микробиология;
Образна диагностика;
Трансфузионна хематология;
 
2. Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение: 
 
2.1. Здравно-информационни дейности и комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с кожно-венерически заболявания за лица над 18 години;
 
2.2. Здравно-информационни дейности и комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични заболявания за лица над 18 години.