Начало / Информация за пациента / Дейности по НЗОК

Дейности по НЗОК

За 2017 г. ВМА-МБАЛ-София има сключен договор с НЗОК за оказване на болнична медицинска помощ по:

1.  Клинични пътеки:
КП № Клинична пътека
1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск
4.1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително
4.2 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода
16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
17 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
18 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация - за възраст над 18 години
19.1 Постоянна електрокардиостимулация -  антибрадикарден пейсмейкър - за възраст над 18 години
19.2 Постоянна електрокардиостимулация - кардиовертер - за възраст над 18 години
20 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания - за възраст над 18 години
22 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации - за възраст над 18 години
23 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация - за възраст над 18 години
24 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове - за възраст над 18 години
25 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване - за възраст над 18 години
26 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение - за възраст над 18 години
27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик - за възраст над 18 години
28 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение - за възраст над 18 години
29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация - за възраст над 18 години
30 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация - за възраст над 18 години
31 Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит - за възраст над 18 години
32 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда - за възраст над 18 години
33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения - за възраст над 18 години
36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик - за възраст над 18 години
37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик - за възраст над 18 години
38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация - за възраст над 18 години
39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст
40.1 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
41.1 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г.
42.1 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
43 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
44 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията - за възраст над 18 години
45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система - за възраст над 18 години
47 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация - за възраст над 18 години
50 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза - за възраст над 18 години
51 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза - за възраст над 18 години
52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив - за възраст над 18 години
53 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив - за възраст над 18 години
54 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) - за възраст над 18 години
55 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация - за възраст над 18 години
56 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви  (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми
57 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити - за възраст над 28 ден от раждането
59 Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС)
60 Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък - за възраст над 18 години
61 Диагностика и лечение на мултипленна склероза - за възраст над 18 години
62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи - за възраст над 18 години
63 Лечение на епилептичен статус
64.1 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
64.2 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години - за възраст над 28 ден от раждането
65 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация - за възраст над 18 години
66 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация - за възраст над 18 години
67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест
68 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт - за възраст над 18 години
69 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт - за възраст над 18 години
70 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит - за възраст над 18 години
71 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво - за възраст над 18 години
72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт - за възраст над 18 години
73 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума - за възраст над 18 години
74 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума - за възраст над 18 години
75 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) - за възраст над 18 години
76 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания - за възраст над 18 години
78.1 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
79 Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза - за възраст над 18 години
80.1 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години
81.1 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години
82 Диагностика на лица с метаболитни нарушения - за възраст над 18 години
83 Лечение на лица с метаболитни нарушения - за възраст над 18 години
84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит - за възраст над 18 години
85 Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити - за възраст над 18 години
86.1 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица над 18 години
87.1 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
88.1 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
89.1 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години
90.1 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години
91 Диагностика и лечение на дегенераптивни и обменни ставни заболявания
92 Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози
93 Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата
94 Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис - обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен
95 Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи еритродермии с генерализиран екзантем
96 Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити
97 Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин
98 Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром - за възраст над 28 ден от раждането
99 Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги - за възраст над 28 ден от раждането
100 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е - за възраст над 28 ден от раждането
101 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D - за възраст над 28 ден от раждането
102 Диагностика и лечение на паразитози
103 Диагностика и лечение на покривни инфекции
104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения
105 Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески
106.1 Токсоалергични реакции при лица над 18 години
106.2 Токсоалергични реакции при лица под 18 години
107 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови
108 Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне
109 Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел)
113.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)
113.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
123 Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им
124 Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент
125 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга - за възраст над 18 години
126 Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) - за възраст над 18 години
127 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност
128 Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност
129 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ
130 Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност  - за възраст над 18 години
131 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност - за възраст над 18 години
132 Кератопластика - за възраст над 18 години
133 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми - за възраст над 18 години и без код 95.35
134 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му - за възраст над 18 години
135 Опративно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент - за възраст над 18 години
136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност
137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност
138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност
139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести
140 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести
141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур
142 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур
143 Трансуретрална простатектомия
144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения
145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища
146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
147 Оперативни процедури върху мъжка полова система
148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност - за възраст над 18 години
149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност - за възраст над 18 години
150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината - за възраст над 18 години
151 Реконструктивни операции в урологията
152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища - за възраст над 18 години
153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
156 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия
157 Радикална простатектомия
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани - за възраст над 9 години в условия на спешност
159 Артроскопски процедури в областта  на скелетно-мускулната система
160 Нерадикално отстраняване на матката - за възраст над 18 години
161 Радикално отстраняване на женски полови органи - за възраст над 18 години
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената - за възраст над 18 години
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената - за възраст над 18 години
167 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация - за възраст над 18 години
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
172 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години - за възраст над 9 години в условия на спешност
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
174 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години - за възраст над 9 години в условия на спешност
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години - за възраст над 9 години в условия на спешност
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години - за възраст над 9 години в условия на спешност
179 Оперативни процедури върху апендикс - за възраст над 9 години в условия на спешност
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома - за възраст над 18 години
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство - за възраст над 9 години в условия на спешност
182 Оперативни процедури при хернии - за възраст над 18 години
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация - за възраст над 9 години в условия на спешност
184 Конвенционална холецистектомия - за възраст над 9 години в условия на спешност
185 Лапароскопска холецистектомия - за възраст над 9 години в условия на спешност
186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища - за възраст над 9 години в условия на спешност
187 Оперативни процедури върху черен дроб - за възраст над 9 години в условия на спешност
188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест - за възраст над 9 години в условия на спешност
189 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност - за възраст над 9 години в условия на спешност
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност - за възраст над 9 години в условия на спешност
191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години - за възраст над 9 години в условия на спешност за кодове 41.43 и 41.5
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции - за възраст под 18 години в условие на спешност
193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 - за възраст над 9 години в условия на спешност и без код 92.21 и 92.29
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия - за възраст над 18 години
195 Оперативно лечение при остър перитонит - за възраст под 18 години в условие на спешност
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси - за възраст под 18 години в условие на спешност
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания - за възраст под 18 години в условие на спешност
198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани - за възраст над 9 години в условия на спешност
199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания
199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания
200 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния
201 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност - за възраст над 9 години
202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност - за възраст над 9 години
203 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания - за възраст над 9 години в условия на спешност
204 Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение
205 Тежка черепно - мозъчна травма - консервативно поведение
206 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)
207 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин
208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми
209 Хирургично лечение при травма на главата
210 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение
211 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност
212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност
213 Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена
214 Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация
215 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания
216 Спешни състояния в гръдната хирургия - за възраст над 18 години
217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник - без код 84.25,  84.26, 84.27, 84.28
217.2 Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става
217.3 Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници
218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност
221 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош - за възраст над 18 години
224 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност
227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност
228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област
230 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област
231 Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости
232 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца
233 Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от телесната повърхност, с хирургични интервенции
235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
236 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан
237 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване
240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения
241.1 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ - за възраст над 18 години
241.2 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР - за възраст над 18 години
242 Диагностика и лечение на левкемии - за възраст над 18 години
243 Диагностика и лечение на лимфоми - за възраст над 18 години
244 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии - за възраст над 18 години
247 Брахитерапия с ниски активности
253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания - за възраст над 18 години
254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето
255 Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции
256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето
261 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции - за възраст над 18 години
265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
266 Речева рехабилитация след ларингектомия
999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура
 
2.  Амбулаторни процедури:
АПр № Амбулаторна процедури
01 Хрониохемодиализа
02 Перитонеална диализа с апарат
03 Перитонеална диализа без апарат
04 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия
05 Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания
06 Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания
07 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания
08 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия
10 Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация
11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
12 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза - екстракорпорална литотрипсия
13 Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза
14 Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека
15 Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна
16 Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис
17 Диагностика и лечение на еритродермии
18 Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност
19 Оперативно отстраняване на катаракта
20 Хирургично лечение на глаукома
21 Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност
22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
24 Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия
26 Амбулаторни хирургични процедури
27 Специфични изследвания при хематологични заболявания
28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви
29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене
31 Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система
32 Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор
34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт
35 Сцинтиграфски изследвания
38 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО
39 Амбулатарно лечение и контрол на гноен хидраденит
40 Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза
41 Амбулаторно лечение и контрол при туберозна склероза
42 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии
99 Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека
                                  
3.  Клинични процедури:
КПр № Клинична процедура
01 Диализно лечение при остри състояния
03 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене
04 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене