Начало / Болнични бази / Многопрофилна болница за активно лечение - Варна

Многопрофилна болница за активно лечение - Варна

Началник на Многопрофилна болница за активно лечение - Варна

Полковник доцент д-р Ивайло Въжаров, д.м

Началник на МБАЛ, Варна


Повече за Полковник доцент д-р Ивайло Въжаров, д.м

За Многопрофилна болница за активно лечение - Варна

 • Многопрофилна болница:

   

  „ТУК Е КЛИНИЧНА БАЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МУ-ВАРНА“

  9000 Варна, ул. "Христо Смирненски" №3
  централа: 052 386 210
  факс: 052 302 650
  e-mail: mbal_varna@vma.bg
   
  Многопрофилна болница за активно лечение – Варна оказва квалифицирана и специализирана медицинска помощ благодарение на дългогодишния опит, традиции и съвременна материална база.
   
  Болничната база е отворена за всички здравноосигурени лица, като работи по 149 клинични пътеки, 2 клинични процедури и 13 амбулаторни процедури, има договор с 6 Доброволни застрахователни компании. МБАЛ - Варна приема за лечение и нездравноосигурени лица срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от Началник ВМА - София.
   
  В състава на МБАЛ - Варна са включени 7 специализирани клиники и 22 отделения с 233 легла. Болницата е единствено лечебно заведение в Североизточна България за лечение на остри отравяния и токсикоалергии, и изгаряния. Клиниката по ортопедия, травматология и ендопротезиране работи в един ден от седмицата  и спешната травматологична помощ в обем “бедро и подбедрица” за града и региона.

  Болницата разполага с барокамера, която се ползва не само за терапия на множество заболявания, но и за лечение на водолазни инциденти.

  Хипербарният център се използва за тренировки на водолази от флота, за пострадали водолази и лечение на пациенти. Провежда се и лечение на баротравма, както и при редица заболявания, като диабетно стъпало, токсикохимични отравяния и изгаряния, особено с въглероден окис.
   
  От м. март 2016 г. базата се сдоби с 16-срезов скенер, лапароскопска апаратура и видеоендоскопска апартура за горна и долна ендоскопия.

  Друга част от оборудването на лечебното заведение са доплеров и ЕМГ апарат за диагностика на неврологични заболявания, триизмерен ехографски апарат, кардиоехограф, ултразвуков нож за резекция на паренхимни органи,физиотерапевтична техника за лечение на неврологични, гинекологични, кожни и заболявания на опорно – двигателния апарат. 
   
  Клиничната лаборатория е оборудвана със съвременна апаратура за лабораторна диагностика. Извършва хематологични, биохимични, хемостазни и имунологични изследвания, хормони, туморни, сърдечни маркери, кръвно-газов и уринен анализ.
   
  В клиниките и отделенията на базата се оказва качествена болнична, диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ съобразно стандартите на добрата медицинска практика.
   
  От юли 2016 г. на територията на МБАЛ-Варна функционира Специализирана извънболнична медицинска помощ /СИМП/ със специалисти по травматология, хирургия, пулмология, ревматология, КВБ, УНГ, образна диагностика, неврология, очни болести и психиатър.
   
  МБАЛ – Варна към ВМА е акредитиране с „отлична” оценка за обучение на студенти  и специализанти за придобиване на специалност по Хирургия, Пластично-възстановителна и естетична хирургия, Анестезиология и реанимация, Гастроентерология, Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Ортопедия и травматология, Клинична лаборатория, Клинична токсикология и Кардиология
   
  Заместник началник по диагностично-лечебната дейност на МБАЛ - Варна – полк. д-р Валентин Милев.
   
  Началници на катедри и клиники в МБАЛ - Варна са: полк. проф. д-р Даниел Костов, д.м.н - ръководител Катедра хирургия; проф. д-р Христо Бозов, д.м. - ръководител Катедра Анестезиология, морска и интензивна медицина; полк. доц. Йордан Петев, д.м.  доц. д-р Йоланда Заякова, д.м; доц. д-р Снежа Златева, д.м.;  доц. д-р В. Обретенов, д.м.н.; 
   
  Началници на отделения са: д-р Г. Гюзелев; д-р Кулова; д-р М. Йорданова; д-р М. Георгиев; д-р Милена Янева;; д-р Мариана Попова д-р В. Габровски; д-р Й. Ханджиев; д-р В. Марков; д-р Ирина Белчева; д-р Куцаров; д-р Н. Мънков; д-р Е. Веселинова.
  Завеждащ аптека е маг. фарм. Ф. Иванова.

  Работно време СИМП: от 13.00до16.00     За записване: 052/386 396

  Кожен кабинет Д-р Цингов вторник и четвъртък
  УНГ Д-р Георгиев вторник
  Д-р Куцаров четвъртък
  Психиатър Д-р Борисова вторник и четвъртък
  Ревматолог Д-р Атанасова вторник и четвъртък
  Хирург Д-р Михайлов вторник и четвъртък
  Д-р Николов понеделник и сряда
  Пулмолог Доц. Петев вторник и четвъртък
  Ортопед Д-р Герганов понеделник, вторник и четвъртък
  Очен к-т Д-р Генчев вторник и четвъртък
  Невролог Д-р Попова вторник и четвъртък
  Рентген Д-р Веселинова понеделник 11:00 – 15:00
  чечтвъртък 13:00 – 17:00
  Д-р Пацирева вторник 13:00 – 17:00
  петък 11:00 – 15:00


  ЦЕНОРАЗПИС за заплащане на медицинска помощ по избор на пациента в Многопрофилна болница за активно лечение - Варна, в структурата на ВМА.