Начало / Болнични бази / Многопрофилна болница за активно лечение - Сливен

Многопрофилна болница за активно лечение - Сливен

Началник на Многопрофилна болница за активно лечение - Сливен

подп д-р Илиян Димитров Комитов

Началник МБАЛ–Сливен от 2013г.


Повече за подп д-р Илиян Димитров Комитов

За Многопрофилна болница за активно лечение - Сливен

 • Многопрофилна болница:

  МБАЛ - Сливен към ВМА - София
  8800 Сливен, ул. "Пушкин" № 2
  e-mail: vma_sliven@abv.bg
  телефонни номера: 044 667166, 044667180
  факс: 044667180

  Многопрофилна болница за активно лечение в гр. Сливен (Военна болница) е съставна част от Военномедицинска Академия, оказваща квалифицирана и специализирана медицинска помощ въз основа на дългогодишен опит и традиции. Болницата е второто по големина и значимост лечебно заведение в Сливенска област, ползващо се с традиционно висок рейтинг сред гражданското население от региона. Нейните звена заемат ключова роля в медицинското обслужване на войските в Югоизточна България.
  В МБАЛ-Сливен се извършва амбулаторна и стационарна, лечебно– диагностична, медицинска и стоматологична помощ на заповяданият военен контингент, както и експертизна дейност по отношение на временната неработоспособност и годността за военна служба.
  Въпреки ведомствения си характер болницата е отворена за граждани, нуждаещи се от болнично лечение за заболявания, по които болницата има сключени договори със Здравносигурителната каса за лечение по клинични пътеки и Фондове за доброволно здравно осигуряване.
   В състава на МБАЛ-Сливен са включени:
  1. Диагностично-консултативен блок:
  • Рентгеново отделение, с апаратура за конвенционални рентгенови изследвания и КАТ;
  • Функционален кабинет за неинвазивна диагностика на сърдечно - съдовата и дихателната система (ЕКГ, ВЕМ, холтер, ЕКГ, спирометрия);
  • Отделение по клинична химия, хематология и хроматография;
  • Отделение по клинична патология, с хистоморфологична лаборатория;
  • Приемно-консултативни кабинети.
  2. Стационарен блок, със 110 легла, разпределени в 8 клинични отделения:
  • Хирургично отделение;
  • Урологично отделение;
  • Терапевтично отделение;
  • Инфекциозно отделение;
  • Гинекологично отделение;
  • Неврологично отделение;
  • Отделение по лицево – челюстна хирургия;
  • ОАИЛ.
  В тях се оказва медицинска помощ на заповяданият военен контингент и цивилни лица по 11 основни и профилни медицински специалности, в областите – рентгенология, клинична химия, патологоанатомия, хирургия, урология, вътрешни болести, кардиология, гинекология, нервни болести, инфекциозни болести, лицево челюстна хирургия. В болницата работят висококвалифицирани специалисти, с доказан професионален опит.
  Налице е апаратура за Екстракорпорална литотрипсия - високоефективен метод за лечение на камъни в бъбреците и уретера. Съвременна диагностика на неврологични заболявания се извършва с апаратура за доплерсонография, електромиелография (ЕМГ) и електроенцефалография (ЕЕГ).


  От началото на реформата в болничното здравеопазване Военна болница-Сливен работи по договор със Здравната каса. Този договор осигурява безплатното лечение на лица извън контингента. Осигурява се свободен достъп на граждани нуждаещи се от болнично лечение до болницата по реда на Закона за Здравното осигуряване.

  КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ЛЕКУВА ВЪВ ВОЕННА БОЛНИЦА-СЛИВЕН БЕЗПЛАТНО?
  1. Военнослужещи (офицери, сержанти и войници) в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
  2. Цивилни служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
  3. Курсанти във висшите военни училища;
  4. Граждани, подписали договор за служба в доброволния резерв, по време на активното изпълнение на договора;
  5. Военнослужещи от други държави, пребиваващи в страната по силата на сключени международни договори и споразумения, по които Република България е страна;
  6. Пенсионирани военнослужещи;
  7. Ветерани от войните;
  8. Военноинвалиди и военнопострадали;
  9. Преживелите съпруг (съпруга), деца и родители на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи;
  10. Членове на семействата на военнослужещи, цивилни служители в Министерството на отбраната, пенсионирани военнослужещи, военноинвалиди и военнопострадали;
  11. Граждани от цялата страна, по клиничните пътеки, за които болницата има сключен договор със здравната каса.
  Прегледите и приема на пациенти за стационарно лечение се извършват по реда на Наредба Н – 8 /03.08.2012 на Министерство на отбраната.

  ЗА КОИ ПЪТЕКИ БОЛНИЦАТА ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР СЪС ЗДРАВНАТА КАСА?

  Заболяванията, за които болницата има сключен договор със Здравната каса /клинични пътеки/ по договор за 2013 са:

  Номер КП Наименование на КП
  1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
  3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив
  7 Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + Вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
  8 Диабетна полиневропатия
  18 Епилепсия и епилептични пристъпи
  26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
  27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
  47.1 Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден
  47.2 Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и минимален болничен престой 3 дни
  50 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
  52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация
  56 Ритъмни и проводни нарушения
  59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
  60 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
  61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит
  68 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
  69 Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
  70 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1
  73 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи
  74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
  75 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия
  76 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи на лечение
  77 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
  78 Оперативни процедури върху мъжка полова система
  79 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
  80 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
  81 Оперативни процедури при инконтиненция на урината
  83 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
  84 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
  85 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
  86 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
  89 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи
  90 Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
  91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
  92 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
  94 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
  96 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
  99 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години
  142.1 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гест. с. включително
  142.2 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 гест. с. до 20 гест. с. включително
  143 Интензивни грижи при бременност с реализиран риск
  144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 37 г. с.
  145 Нерадикално отстраняване на матката
  146 Радикално отстраняване на женски полови органи
  147 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
  149 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
  150 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената
  151 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
  152 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
  158 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години
  159 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години
  162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
  164 Оперативни процедури върху апендикс
  165 Хирургични интервенции за затваряне на стома
  166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
  167 Оперативни процедури при хернии
  168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
  169 Конвенционална холецистектомия
  173 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
  175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност
  176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
  178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции
  179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0
  180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
  181 Оперативно лечение при остър перитонит
  182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
  183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания
  184.1 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани
  185 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания, с минимален болничен престой 1 ден
  187 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност
  188 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност
  194 Консервативно лечение на съдова недостатъчност
  202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
  214.2 Спешни състояния в гръдната хирургия
  226 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години
  227 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години
  228 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години
  229 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години
  230 Остър вирусен хепатит А и Е
  231 Остър вирусен хепатит В, С и D
  232 Паразитози
  233 Покривни инфекции
  234 Контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения
  253 Хеморагични диатези. Анемии
  260 Оперативни процедури в лицевочелюстната област с голям обем и сложност
  261 Оперативни процедури в лицевочелюстната област със среден обем и сложност
  262 Оперативни процедури в лицевочелюстната област с малък обем и сложност
  263 Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
  264 Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицевочелюстната област
  265 Хирургично лечение на вродени малформации в лицевочелюстната област
  266 Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости
  280 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца
  283 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

  КАКВО ЗАПЛАЩА ПАЦИЕНТА ПРИЕТ ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА?
  Пациентите приети по клинични пътеки дължат само потребителска такса определена със Закона за задължителното здравно осигуряване, ако не попадат в категорията лица освободени от такава. Засега таксата е фиксирана в размер на 5,80 лв., за не повече от 10 дни в една календарна година. Всички консумативи, лекарства, изследвания и други са безплатни за пациента.

  КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУГИ ИНТЕРЕСУВАЩИ ПАЦИЕНТА ВЪПРОСИ?
  Пациентите решили да се лекуват във Военна болница - Сливен могат да получат информация по всички интересуващи ги въпроси в болницата на регистратурата в поликлиниката или на телефони:

  Информация може да се получи  от 08.00 до 16.00 часа.
  Тел./факс: 044/ 667 180 – Началник МБАЛ-Сливен
  044/ 667 166 – Централа
  044/ 667 166, вътр. 216 – Регистратура -  от 08.00 до 14.00 часа.
  044/ 667 450 – Дежурен по МБАЛ-Сливен – денонощно.


  ЦЕНОРАЗПИС за заплащане на медицинска помощ по избор на пациента в Многопрофилна болница за активно лечение - Сливен, в структурата на ВМА.