Начало / Болнични бази / Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив

Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив

Началник на Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив

полк. д-р Ангел Хараламбиев Пеев

Началник на МБАЛ – Пловдив


Повече за полк. д-р Ангел Хараламбиев Пеев

За Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив

 • Многопрофилна болница:

  4000 Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 81
  тел.: 032 609 810
  факс: 032 631 365

  E-mail: vb_plovdiv@abv.bg

  Уебсайт: https://vbplovdiv.alle.bg/
   
  Болницата е многопрофилно лечебно заведение за активно лечение. Разполага с три клиники: по вътрешни болести, по хирургия и по нервни болести, добре уредена реанимация и четири отделения – очно, УНГ, по физикална и рехабилитационна медицина и ОАИЛ. Има Консултативно-диагностичен блок с девет приемни кабинета и модерна регистратура управляваща потока от пациенти. Към Консултативно-диагностичнния блок има и три диагностични отделения – отделение по образна диагностика, отделение по клинични анализи /клинична лаборатория/ и отделение по Клинична патология, разполагащи със съвременна диагностична апаратура.

  Специализираните кабинети са основната и най- важна част на Консултативно - диагностичния блок на болницата.
  Военна болница разполага с 9 приемни кабинета и добре уредена регистратура. На всички достъпни места за поставени указания и справочна информация, която има за цел да улесни пациента.
  Кабинетите са разположени на първия и втория етаж на поликлиничната сграда намираща се на западния край на болницата и с вход откъм ул.”П.Д.Петков”.
  Поради спецификата на лечебното заведение работата на кабинетите не подлежи на детайлно планиране, но стремежът е всички обърнали се към съответния кабинет да бъдат прегледани и изследвани в рамките на деня и по изключение на следващия ден.

  Поради това регистратурата не прави предварително записване, но може да се получат съвети кога да се явите за да бъдете прегледан същия ден.
  Кабинетите с телефоните за информация и работното им време са показани в следващата таблица:
   
  кабинет телефон Работно време
  регистратура 609 861 8.00-16.00
  вътрешни болести 609 868 8.00-13.30
  хирургичен 609 871 8.00-13.30
  травматологичен 609 812 8.00-13.30
  неврологичен 609 882 8.00-13.30
  психиатричен 608 303 8.00-13.30
  УНГ 609 879 10.00-13.30
  очен 609 880 10.00-13.30
  кожно-венерологичен 609 881 8.00-13.30
  АГ 608 326 8.00-13.30


  КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ЛЕКУВА ВЪВ ВОЕННА БОЛНИЦА БЕЗПЛАТНО?
  1. Военнослужещи (офицери, сержанти и войници) в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
  2. Цивилни служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
  3. Курсанти във висшите военни училища;
  4. Граждани, подписали договор за служба в доброволния резерв, по време на активното изпълнение на договора;
  5. Военнослужещи от други държави, пребиваващи в страната по силата на сключени международни договори и споразумения, по които Република България е страна;
  6. Пенсионирани военнослужещи;
  7. Ветерани от войните;
  8. Военноинвалиди и военнопострадали;
  9. Преживелите съпруг (съпруга), деца и родители на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи;
  10. Членове на семействата на военнослужещи, цивилни служители в Министерството на отбраната, пенсионирани военнослужещи, военноинвалиди и военнопострадали;
  11. Граждани от цялата страна по клиничните пътеки, за които болницата има сключен договор със здравната каса.