Начало / Болнични бази / Многопрофилна болница за активно лечение - Плевен

Многопрофилна болница за активно лечение - Плевен

Началник на Многопрофилна болница за активно лечение - Плевен

Полк. д-р Николай Вълов

Началник на Многопрофилна болница за активно лечение – Плевен


Повече за Полк. д-р Николай Вълов

За Многопрофилна болница за активно лечение - Плевен

 • Многопрофилна болница:

  МБАЛ-Плевен е създадена през 1903 г. с Указ на цар Фердинанд като Девета дивизионна болница с цел медицинско осигуряване на армията в централна Северна България - задача, която болницата изпълнява и до днес. В МБАЛ - Плeвен са разкрити следните лечебни звена: диагностично-консултативен блок и отделения по хирургия, вътрешни болести, неврология, физиотерапия, анестезиология и интензивно лечение.

  Освен законово регламентирания контингент, в болницата могат да се лекуват граждански лица по сключените със Здравноосигурителната каса лечебни пътеки (астма, захарен диабет, ингвинална херния, нарушения на сърдечния ритъм, остър апендицит, пневмония, сърдечна недостатъчност, ХОББ, хронични заболявания на сливиците.
   
  МБАЛ  разполага с  110 легла.

  ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЯ

  Началник ХО - Д-р Божидар Бояджиев, завършил МУ-Плевен. Специализирал хирургия в Плевен, а придобита специалност има от 1986 г. Работил 20 години в УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен, като главен асистент в Катедра хирургия. От 2008 г. е началник Хирургично отделение при ВМА-МБАЛ-Плевен. Работи в областта на колопроктологията.

  ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

  Началник д-р Юруков

  ОТДЕЛЕНИЕ ПО УНГ БОЛЕСТИ

  Началник - д-р Юлиян Илиев Минчев, роден 1964г. в град Плевен. Образование: Висше – кандидатства във ВМИ – град Плевен през 1982г., приет същата година. Завършва висшето си образование през 1988г. от първа промоция с много добър успех. Завършил военен курс по Организация и тактика на медицинската служба във ВМА – град София с диплома по ОТМС като Н-к ПМП . 1996г. – спечелил явен конкурс за лекар – ординатор във Военна болница – град Плевен – отделение по УНГ – болести.
  2009г. – длъжност – Началник отделение по УНГ – болести във ВМА – МБАЛ – град Плевен и до момента. Специалност: придобита специалност по УНГ – болести през 1994г. в Научен институт по УНГ – болести – град София /Царица Йоанна/.
  Курсове за следдипломна квалификация: Във ВМА – град София: оперативно лечение на заболявания на носа и околоносни кухини и аудиология .
  Чужди езици: използва  немски, английски.
  Участия: конгреси и симпозиуми по УНГ – болести. Професионални интереси: ендоназална функционална хирургия: септопластика, ринопластика, риносептопластика.
  Пластични операции на носа от козметичен тип /ринокифоза, риносколиоза/.
  Пластики на меко небце по повод синдром на сънна апнея.
  Аудиология - слухопротезиране със слухови апарати „Starkey„ – USA.
  Основен трудов договор: ВМА – МБАЛ – град Плевен – в момента Началник отделение по УНГ – болести.

  Телефон за контакт: 0898376911; електронна поща  - jminchev@abv.bg.

  ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ

  Началник-Д-р Мартин Мартинов.Завършил МУ-Плевен през 1994г. От 1995 до 1999г. специализирал в Очна клиника към МУ-Плевен. През 2000г. придобива специалност по офталмология.От 2000г. до 2003г. работи като лекар –ординатор в Очна клиника към МУ-Плевен. От 2008г. е началник на Очно отделение в МБАЛ- Плевен към ВМА София. Участвал многократно обучения провеждани в Очна клиника към ВМА-София под ръководството на доц. Лъчезар Войнов.

  ОПЕРАЦИОННО ОТДЕЛЕНИЕ 

  Д-р Николай Хинков - Началник на операционно отделение е завършил МУ - Плевен през 1985 год.От 1990г. има специалност по обща хирургия, а от 2000г. придобива и специалност по детска хирургия. До 2007г. работи УМБАЛ  "Д-р Георги Странски” като  главен асистент в катедра Хирургия.
  Д-р Хинков има специализации: Съдова хирургия в ІІІ-та градска болница София, детска хирургия в Пирогов, лапароскопска хирургия в Гьотинген-Германия, в Любляна-Словения и във ВМА-София, спешна хирургия в НИСМП-Пирогов. От 2007 г. Д-р  Хинков работи в МБАЛ-Плевен към ВМА  и  е Началник на Операционно отделение.
  Работи в областта на жлъчно-чернодробната, лапароскопска и детска хирургия.

  За контакти: hinkov_dok@yahoo.com, сл. тел.: 064  89 06 30

  ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ /КАРДИОЛОГИЯ И ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ/

  Началник - Д-р Никола Наумовски. Завършил медицина в МУ Плевен през 2007г. От 2008-2012г. специализант по Гастроентерология в Клиника по „Гастроентерология и хепатология” при УМБАЛ „Д-р Г.Странски” Плевен. От 2009-2012г. , асистент в Клиника по „Гастроентерология и хепатология” при УМБАЛ „Д-р Г.Странски” Плевен, към Катедра „Вътрешни болести” на МУ-Плевен. От 2012г. специалист-гастроентеролог. От 2014г – началник ОВБ при МБАЛ-Плевен към ВМА София. От 01.08.2015г.,секторът по гастроентерология разполага с нова, съвремена ендоскопска апаратура PENTAX EPK-p.

  ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

  Д-р Анелия Стоянова -началник на Отделение Пневмология и фтизиатрия във ВМА -  МБАЛ Плевен. Завършва медицина във Висшия медицински институт – град Плевен през 1989г. Започва работа в Спешна помощ – Никопол,  а от 1993г. след конкурс е назначена в Клиниката по пулмология  на Университетската болница  в  Плевен. През 1995г. придобива специалност "Вътрешни болести",  а през 1997г.  – Пневмология  и фтизиатрия. От 2008г. работи като лекар – пулмолог в  структурата на  ВМА – ББАЛ Плевен, а от 2011г. става  началник на Отделение Пневмология и фтизиатрия във ВМА -  МБАЛ Плевен.
  Има публикации в областта на хроничната дихателна недостатъчност и  обструктивните заболявания. От 2009г. ръководи екип за клинични проучвания в областта на респираторната патология.
  Член на Българското дружество по белодробни болести и на Европейското респираторно дружество.

   За контакт: astoyanovaa@gmail.com

  ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

  Началник Д-р Юлия Тодорова Стойкова.Завършила МУ-Плевен 1986г.През 1992г. придобива специалност ВБ, 1998г. придобива спец. „Ендокринология“. Д-р Стойкова притежава сертификат за ехография на щитовидна жлеза и шийна област.От 2008г е началник на отделение по ендокринология във ВМА-МБАЛ Плевен.

  ОТДЕЛЕНИЕ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ 

  Д-р Тихомир Горчев е началник отделение по Ревматология при ВМА-МБАЛ гр. Плевен от Февруари 2014г.. В отделението се извършва пълният набор от диагностични и терапевтични процедури в областта на Ревматологията. Образование и професионално развитие: 2006г. - Медицина - МУ - Плевен; преминава специализация в УМБАЛ "Георги Странски", гр. Плевен и УМБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. София, Клиника по ревматология. 2010г. - Здравен мениджмънт - МУ - София. 2013г. - придобива специалност "Ревматология". 2014г. - сертификат за ставни ехографии.

  Телефон: 0876 888776 E-mail: dr.gorchev@gmail.com

  ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

  Началник д-р Мриана Василева Кучева.Д-р Кучева е родена 1958г. Завършва МУ-София през 1983г. Придобива специалност неврология през 1993г. в МУ-София. През 2008г. придобива специалност Доплерова сонография  в МУ-Плевен. От 2005г. работи като невролог във ВМА-МБАЛ Плевен.От 2013г. е началник Неврологично отделение във ВМА-МБАЛ Плевен. От февруари 2009г. - до момента: Съизследовател
  Обучение по ICH-GCP и участие в международно клинично проучване за КИС, фаза 3. От януари 2010г. - до момента:  Съизследовател
  Обучение по ICH-GCP и участие в международно клинично проучване за Епилепсия, фаза 4
  Владее английски писмено и говоримо.

  В неврологично отделение работят 4-ма лекари с придобита специалност по Нервни болести и с придобита квалификация по ЕМГ и ЕЕГ и Доплерова сонографияВ отделението работят специализирани комисии за скъпоструващи медикаменти за Епилепсия, Множествена склероза, Паркинсонова болест и лечение на болката.Извършват се международни клинични проучвания в областта на периферната и централната нервна система.

  ОТДЕЛЕНИЕ ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ  И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ /ОАИЛ/

  Началник д-р Валери Стоянов Таблов. Роден 1952г. в Симеоновград.През 1978г. завършил ВМИ-Варна. Защитава дисертация на тема: „Приложение на ниски дози кетамин в комбинация с други медикаменти за обезболяване в урологичната практика“.Има над 65 научни публикации, участва в написването на 4 учебника. Член е на научното дружество на анестезиолозите в  България.Владее руски и английски език. От 2011г. до момента е началник на ОАИЛ към  ВМА-МБАЛ Плевен.

  ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

  Д-р. Цецка Пашкулска – Началник отделение. Образование висше – Медицина – „Карлов университет” Прага. Специалност – Физикална и рехабилитационна медицина. Следдипломна квалификация: 1. Електродиагностика и електростимулция; 2. Лазерна терапия;
  3. Рехабилитация при социално значими заболявания и увреди на централната и периферна нервна система; 4. Болка в гърба и кръста – механизъм и терапевтично повлияване; 5. здравословни и безопасни условия на труд; 6. Експерт по акредитация и оценка на лечебни заведения.

  ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

  Д-р  Водичка  Чудомирова Раева - Началник отделение ,,Образна диагностика,, в МБАЛ Плевен към ВМА -София. Завършила съм  МУ гр.Плевен. Като лекар –рентгенолог се изградих под  ръководството на Д-р Червенски в Общинска болница гр. Павликени-Рентгеново отделение, където работи 10г. и придобива  специалност ,, Образна диагностика,, .2005г. започва работа в МБАЛ-Плевен към ВМА  като лекар- ординатор, от  три 2012г. е Началник отделение.

  ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИ

  Д-р Валентина Дишева Петкова, д.м - Началник клинична лаборатория  с конкурс от м.08.2007г на МБАЛ-Плевен към ВМА София.
  Трудов саж по специалност Клинична лаборатория  33г. , 25г. от тях като асистент, ст. асистент и гл. асистент в УМБАЛ „Д-р Г.Странски „ Катедра Клинична лаборатория. От 1986г.  със специалност Клинична лаборатория Диплом № 29276/ 01.01.1986.  От  1992г. Кандидат на медицинските науки( д.м) Диплом № 21979/ 13.02.1992- защитена дисертация.
  Ръководената лаборатория покрива ІІ ниво на компетентност по Медицински стандарт Клинична лаборатория , участва редовно в  системата на външен контрол на качеството на лабораторните резултати.

  ЛАБОРАТОРИЯ  ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

  Доц.д-р Евлоги Евл.Маринов ДМ е роден 1940г. в гр.Плевен. Завършил е медицина в Софийския медицински институт-1965г.. През 1974г. постъпва като асистент в Катедрата по Патологична анатомия при ВМИ-Плевен. Защитава  дисертация през 1987 г. на тема:”Хиалинно-мембранна болест у починали недоносени новородени”.Хабилитиран е за доцент през 1990 г. Ръководител е на Катедрата по Патологична анатомия при МУ-Плевен 1994-2005 г. Водил е пълен курс лекции по Обща и Клинична патология на български и английски език на медици при МУ Плевен и по Обща патология на сестри, акушерки и лаборанти.  Специализирал е в Полша-електронна микроскопия на бял дроб и Германия  Хумболтовия Университет - патология на туморите. Автор е на над 80 научни публикации. Съавтор е на редица практически ръководства за упражнения по патология, както и на учебника по Обща и клинична патология в 2 тома. Бил член на Специализирания съвет по морфология при Висшата Атестационна Комисия –два мандата; заместник ректор по учебната дейност на ВМИ-Плевен и член на ръководството на дружеството по Патология 1991-1998 г;член на Академичния съвет на МУ Плевен- два мандата
  От 2007 г. е началник на Медико-диагностичната лаборатория на ВМА МБАЛ Плевен и консултант на Отделението по Клинична Патология на УМБАЛ „Д-р Странски“ Плевен.

  АПТЕКА

  Началник Боян Милчев Кучев  роден 1957 г. в гр. Плевен
  Завършил  магистратура във Фармацевтичен фак. на  МА - София през 1982г.Магистър по специалността „Здравен мениджмънт“от 2005г. Придобита специалност „Организация и икономика на аптечното дело“ в МА –София. Специализация  по „Организация на снабдяване на полева база“ във ВМА- София
   
  КДБ /Консултативно диагностичен блок/ е структура обособена към ВМА-МБАЛ Плевен, свързан с топла връзка с отделенията на МБАЛ.

  Майор д-р Иво Цочев Цочев - ,, Началник на отделение за анализ, здравно – осигурителен       контрол и експертиза в Консултативно – диагностичен блок на Многопрофилна болница за активно лечение – Плевен към Военномедицинска академия”. Роден на 08.08.1968 г. в гр. Плевен.Завършва Висш медицински институт – гр.Плевен, магистърска степен по медицина, през 1994 г.Женен, с една дъщеря.
  В редовете на Българската армия е от 1993 г., като стажант – лекар  След дипломирането си до м. септември 2015 г. служи в следните военни формирования и заема  посочените длъжности:

  • Висш военномедицински институт – гр.София – интернатура;
  • 14 – ти Мотострелкови полк – гр.Симитли, като Началник на Медицински пункт;
  • ШЗО ,,Христо Ботев” – гр.Плевен, като лекар – ординатор;
  • Поделение 34000 – гр.Плевен, като Началник на Медицински пункт;
  • Поделение 38960 – с.Телиш, като Командир на Медицинска рота и Старши помощник – началник на отделение ,,Материлно – техническо и медицинско осигуряване”;
  • ЦУЦПМКН ,,Христо Ботев” – гр.Плевен, като Началник на Медицински пункт;
  • Учебна база ,,Христо Ботев” – гр.Плевен, като Заместник – началник на Медицински пункт;
  • 5 – та Механизирана бригада – гр.Плевен, като Заместник – началник на Медицински пункт;
  • 55 – ти Инженерен полк – гр.Белене, като Заместник – началник на Медицински пункт и Началник на Медицински пункт;
  • Участва в мироопазваща и мироподдържаща мисия на НАТО в Афганистан – ISAF – XIII като Лекар на X – ти Механизиран взвод – 2007 – 2008 г.
  • Признати специалности:
  • "Обща медицина” – Висш медицински институт – гр.Плевен – 2004 г.;
  • "Военномедицинско планиране” – Военномедицинска академия – гр.София – 2014 г.

  Телефон за контакти: 0878 476 485.
  E – mail: ivo.tsochev.doc@abv.bg  ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

  Открито през 2007 годиниа и е в състава на Научно приложен център по военна епидемиология и хигиена- ВМА София. Обслужва МБАЛ-Плевен към ВМА в областта на лечебно-диагностичния процес. Извършва санитарно-хигиенна, противоепидемична дейност и превантивни оценки на риска за безопасността и здравето при работа във военните формирования на БА в северна България. В ОПМ Плевен се осъществява  обучение на студенти, медицински лаборанти.  

  Началник на отделението е Д-р Стоян Нанов Баръмов специалист по военна превантивна медицина, вътрешни болести, обща медицина и авиационна медицина. В отделението функционират три лаборатории микробиологична, вирусологична и паразитологична, както и кабинет по трудова медицина. В микробиологична лаборатория се осъществява  диагностика на аеробни бактериални инфекции, определяне на чувствителността на антибиотици към бактериалните причинители, определяне на AST  и  доказване на RF, изследване Хеликобактер пилори антиген и антитела, санитарно-микробиологично изследване на питейни води, профилактични изследвания за здравни книжки.

  Във вирусологична лаборатория се извършва серологична диагностика чрез ELISA на хепатитни маркери(А,B,C,D,E), СПИН(HIV антитела), паротит, морбили, рубеола и RS вируси, Influenza A/B, RPR, Йерсиния, Хламидия, Борелия и Рикетсия. В паразитологична лаборатория се осъществява серологична диагностика чрез РПХА и ELISA на ехинококоза и токсоплазмоза, профилактични изследвания за здравни книжки и детски градини, микроскопско изследване на чревни паразити. Отделението разполага с дезинфектор, който извършва ДДД дейности.

  В ОПМ Плевен работят: Д-р Богданов-специалност микробиология; Д-р Григорова с две специалности- вирусология и микробиология; Д-р Макавеев-специалност медицинска паразитология; Д-р Цоневска-специалност трудова медицина, медицински лаборанти- Боряна Трифонова и Боряна Неделчева и медицинска сестра Татяна Борисова.


  ЦЕНОРАЗПИС за заплащане на медицинска помощ по избор на пациента в Многопрофилна болница за активно лечение - Плевен, в структурата на ВМА.