Начало / Болнични бази / Болница за продължително лечение и рехабилитация - Банкя

Болница за продължително лечение и рехабилитация - Банкя

Началник на Болница за продължително лечение и рехабилитация - Банкя

Д-р Георги Давидов Давидов

Началник на Болница за продължително лечение и рехабилитация – Банкя


Повече за Д-р Георги Давидов Давидов

За Болница за продължително лечение и рехабилитация - Банкя

 • Многопрофилна болница:

  КОНТАКТИ:
  гр.Банкя, ул. “Иван Вазов” № 5, п.к. 1320
  тел.02/9977194; факс 02/ 9977168
  e-mail:bbbankya@abv.bg


  ВМА-БПЛР–Банкя е болница за продължително лечение, рехабилитация и профилактика, със 120 легла, разпределени в два блока, свързани помежду си с топла връзка. Провежда се и моторна и психична рехабилитация, балнеолечение, теренно лечение, климатолечение и сауна лечение в съответствие със специфичния й профил, като ползва минералната вода и специфичното влияние на климата.

  Пациентите се настаняват в апартаменти и в стаи с едно и две легла.

  Блоковете са с просторни, светли и чисти коридори и фоайета, в които пациентите имат възможност да си почиват и да установяват нови контакти и да провеждат дълги приятелски разговори.

  Минералната вода е от Сондаж № 2хг, намиращ се непосредствено до болницата, който е с дълбочина 364,12 м., има дебит от 0,38 л/сек.  до 5 л/сек. на денонощие и водата е с температура 360С.

  Водата е алкална /РН-7.3/, хомотермална, слабо минерализирана, хидрокарбонатно – сулфатно натриева – азотна и има следния състав:

  Аниони                                                       милигр./литър
  -Флуор                                                               1,60
  -Хлор                                                                 9,02
  -Сулфат                                                           65,43
  -Карбонат                                                        35,01
  -Хидрокарбонат                                              26,19
  -Хидросулфат                                                          0,18
  -Йод                                                                        следи
  ВСИЧКО АНИОНИ:                                                  137,43
  Катиони                                              милигр./литър 
  -Натрий                                                                      70,32
  -Калий                                                                        4,06
  -Калций                                                               2,45
  -Магнезий                                                          следи
  ВСИЧКО КАТИОНИ:                                                      195,85
  ВСИЧКО  ЙОНИ                                                  333,28
  Метасилициева киселина                                                 52,65
  Метаборна киселина                                           4,47
  Общо съдържание                                                       390,40
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Гаранция за високото професионално ниво на изпълнение на дейностите по диагностика, лечение, рехабилитация и обслужване на пациентите са подготвените, висококвалифицирани и опитни лекари, медицински и немедицински специалисти.

  В съответствие с профила и основното й предназначение показани за лечение в болницата са:

  Сърдечно-съдови заболявания
  - Исхемична болест на сърцето – миокарден инфаркт,
    стабилна и нестабилна стенокардия;
  - Състояния след коронарна реваскуларизация –
    аортокоронарен байпас и РТСА (дилатация), стентиране;
  - Артериални хипертонии – есенциални и симптоматични;
  - Клапни сърдечни пороци и състояния след клапно
    протезиране и корекция на вродени дефекти;
  - Кардиомиопатии;
  - Ендомиоперикардити;
  - Ритъмни нарушения на сърцето;
  - Заболявания на периферните съдове.
   
  Неврологични заболявания
  - Остри разстройства на мозъчното кръвообращение;
  - Преходни разстройства на мозъчното кръвообращение;
  - Състояния след операции и травми на главния и
    гръбначния мозък;
  - Множествена склероза;
  - Дистрофични заболявания на ЦНС;
  - Болест на Паркинсон;
  - Радикулити и плексити;
  - Дискови хернии;
  - Травматични увреди на периферните нерви;
  - Възпалителни заболявания на периферни нерви;
  - Полиневропатии;
  Много добре се повлияват леки форми на тиреотоксикоза, леки форми на диабет, затлъстяване, хронични невралгии и неврити, хроничен гастрит и колит, форми на артро-ревматични заболявания.
  Освен това се приемат за лечение и пациенти със следните заболявания на опорно-двигателния апарат:

  1. Дегенеративни заболявания:
  •             артрозна болест;
  •             спондилоартроза;
  •             остеохондроза;
  •             гонартроза, коксартроза, омартроза, артроза на лакетна става и малките стави на ръцете и краката, състояние след ендопротезиране
  •             дископатия, дискова херния и техните усложнения.
  2. Възпалителни заболявания на ставите и меките тъкани:
  •             ревматоиден и подагрозен артрит;
  •             псориатричен артрит;
  •             анкилозиращ спондилит на Бехтерев;
  •             артрити при колагенози и други вътрешни заболявания;
  •             инсерционити, бурсити, периартрити.
  3. Травмени увреди и техните усложнения:
  •             постфрактурни състояния;
  •             луксации;
  •             дисторзии;
  •             синдром на Зудек;
  •             лезии на менискуси, увреди на капсулолигаментарния
  парат и постоперативните им състояния.
  4. Други заболявания:
  •             сколиоза;
  •             спондилолистеза;
  •             остеопороза;
  •             Шоерман – Мау;
  •             контрактура на Дюпюитрен.
   
  В терапевтичните комплекси, според заболяването се включват:
  •            питейно лечение чрез минерална вода;
  •             водолечение /минерални басейни, вани – обикновени, хидромасажни, тангентори/;
     • електролечение и светлолечение;
     • двигателна, екстензионна и мануална терапия;
     • лечебен масаж;
     • теренно лечение в съчетание с климатолечение.
   
  Широко е застъпено диетичното и лечебно хранене, като част от единната лечебно-рехабилитационна програма на пациентите, като за целта е изградена просторна столова отговаряща на всички съвременни изисквания и се прилагат всички диети, съответно съобразени със заболяванията и стандартите, определени от МЗ.
  За провеждане на различни професионални срещи, конференции, семинари и други научни и практически медицински форуми се предлага конферентна зала с възможности до 25 участници.
   
  УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ В БДПЛР- БАНКЯ
   
  КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ, ПО КОИТО РАБОТИМ ПРЕЗ 2016Г.- №262, 263, 264, 265
   
  Задължителни документи за прием по всички клинични пътеки:
   
  лична карта;
  рецептурна книжка /ако има такава/;
  решение на ТЕЛК /ако има такова/;
  лична амбулаторна карта, ако желаете Болничен лист;
  документ от Бюрото по труда, ако сте трайно безработен;
  служебна бележка /диплома/, ако сте медицински специалист;
  финансов документ, ако сте платили потребителска такса в друго болнично заведение за настоящата календарна година.
   
   
  КП № 262 ФИЗИКАЛНА ТEРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА
  Минимален болничен престой – 7 дни
   
  1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ
  1.1. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на нервната система до 1 месец (при медицински противопоказания до 3 месеца) от проведено болнично лечение за новооткрито или усложнено основно заболяване:
  - определена потребност от физикална терапия и рехабилитация от специалистите по профила на основното заболяване, провели болничното лечение;
  - изразени моно-, хеми-, квадри-, пара- парези/парализи;
  - изразен дискоординационен синдром;
  - изразен паркинсонов синдром.
  Това е до 1 месец от пролежаване в болница.
  Необходими документи:
  - Епикриза от болницата за активно лечение, където е лекуван пациента. Задължително в нея трябва в препоръките на края да има такава: „Продължаване на рехабилитацията в болнични заведения за балнеолечение и/или за рехабилитация”;
  - Направление № 7 за хоспитализация от клиниката/отделението където е лекуван пациента или от личния му лекар;
  - амбулаторен лист от ОПЛ (личен лекар), в случаите когато същия издава Направление №7 за хоспитализация.
   
  1.2. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на нервната система в случаите на необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия.
  Това е след повече от 1 месец от пролежаване в болница.
  Необходими документи:
  - Епикриза от болницата за активно лечение, където е лекуван пациента. Задължително в нея трябва в препоръките на края да има такава: „Продължаване на рехабилитацията в болнични заведения за балнеолечение и/или за рехабилитация”;
  - Направление № 7 за хоспитализация и амбулаторен лист от личния лекар на пациента;
  - Амбулаторен лист от специалист – невролог, в който да са описани в анамнезата и обективното състояние показанията, които налагат провеждане на рехабилитация в болнични условия. Последното трябва да е написано в препоръките на невролога в края на амбулаторния лист ( Примерно: „Необходимо е провеждане на рехабилитация в лечебно заведение за балнеология и рехабилитация”).
   
  1.3. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на нервната система, при които не е налице достъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничата помощ по преценка на лекаря специалист, провел рехабилитацията.
  Това е след повече от 1 месец от пролежаване в болница.
  Необходими документи:
  - Епикриза от болницата за активно лечение, където е лекуван пациента;
  - Амбулаторен лист от специалист по физикална и рехабилитационна медицина /физиотерапевт/ , в който да са описани в анамнезата и обективното състояние показанията, които налагат провеждане на рехабилитация в болнични условия. Последното трябва да е написано в препоръките на физиотерапевта в края на амбулаторния лист ( Примерно: „Поради незадоволителен терапевтичен ефект от проведеното амбулаторно лечение е необходимо провеждане на рехабилитация в лечебно заведение за балнеология и рехабилитация”);
  - Направление № 7 за хоспитализация от специалиста по физикална и рехабилитационна медицина, провел амбулаторното лечение на пациента и издал съответния амбулаторен лист.
   
   
  КП № 263 ФИЗИКАЛНА ТEРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА
  Минимален болничен престой – 7 дни
   
  1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ
  1.1. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на периферната нервна система до 1 месец  от проведено болнично лечение за новооткрито или усложнено основно заболяване :
  - определена потребност от физикална терапия и рехабилитация от специалистите по профила на основното заболяване, провели болничното лечение;
  - изразен двигателен дефицит - моно-, парапарези/парализи;
  - данни за нервно-мускулно увреждане, установено с ЕМГ изследване;
  - данни за коренчева компресия, установени с EMГ или образно изследване (КАТ/ЯМР);
  - наличие на изразени мускулни контрактури, водещи до трудности в автономността; 
  - вертебрален синдром (сколиоза, ригидност на паравертебралната мускулатура, болка, ограничение в движенията на гръбначния стълб и др.).
  Това е до 1 месец от пролежаване в болница.
  Необходими документи:
  - Епикриза от болницата за активно лечение, където е лекуван пациента. Задължително в нея трябва в препоръките на края да има такава: „Продължаване на рехабилитацията в болнични заведения за балнеолечение и/или за рехабилитация”;
  - Направление № 7 за хоспитализация от клиниката/отделението, където е лекуван пациента или от личния му лекар;
  -  амбулаторен лист от ОПЛ (личен лекар), в случаите когато същия издава Направление №7 за хоспитализация.
   
  1.2. При пациенти с политравма и такива с първични или ятрогенни увреди на периферната нервна система от ортопедично-травматологичен произход до 1 месец от приключване на лечението по основното заболяване.
  Това е до 1 месец от пролежаване в болница.
  Необходими документи:
  - Епикриза от болницата за активно лечение, където е лекуван пациента. Задължително в нея трябва в препоръките на края да има такава: „Продължаване на рехабилитацията в болнични заведения за балнеолечение и/или за рехабилитация”;
  - Направление № 7 за хоспитализация от клиниката/отделението, където е лекуван пациента или от личния му лекар;
  - амбулаторен лист от ОПЛ (личен лекар), в случаите когато същия издава Направление №7 за хоспитализация.
   
  1.3. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на периферната нервна система, при които не е налице достъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничата помощ по преценка на лекаря специалист, провел рехабилитацията.
  Необходими документи:
  - Амбулаторен лист от специалист по физикална и рехабилитационна медицина /физиотерапевт/, в който да са описани в анамнезата и обективното състояние показанията, които налагат провеждане на рехабилитация в болнични условия. Последното трябва да е написано в препоръките на физиотерапевта в края на амбулаторния лист ( Например: „Поради незадоволителен терапевтичен ефект от проведеното амбулаторно лечение е необходимо провеждане на рехабилитация в лечебно заведение за балнеология и рехабилитация”);
  - Направление № 7 за хоспитализация от специалиста по физикална и рехабилитационна медицина, провел амбулаторното лечение на пациента и издал съответния амбулаторен лист;
  - ЕМГ с давност 6 месеца преди датата на постъпване или образно изследване (КАТ/ЯМР) с давност 24 месеца преди датата на постъпване.
   
   
  КП № 264 ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ПРЕЖИВЯН/СТАР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА И СЛЕД ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ
  Минимален болничен престой – 7 дни
   
  1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ
  1.1. При пациенти след проведено активно болнично лечение до 1 година след :
  - остър инфаркт на миокарда със или без инвазивна процедура;
  - сърдечна операция;
  - хирургично лечение на усложнения, свързани със сърдечната хирургия.
   
  Това е до 1 година от пролежаване в болница.
  Необходими документи:
  - епикриза от болницата за активно лечение, където е лекуван пациента; 
  - направление № 7 за хоспитализация от клиниката/отделението, където е лекуван пациента или от личния му лекар;
  -  амбулаторен лист от ОПЛ (личен лекар), в случаите когато същия издава Направление №7 за хоспитализация.
   
  1.2. При пациенти след проведено активно болнично лечение с давност повече от 1 година след остър инфаркт на миокарда със или без инвазивна процедура, сърдечна операция или хирургично лечение на усложнения, свързани със сърдечната хирургия.
  Необходими документи:
  - Епикриза от болницата за активно лечение, където е лекуван пациента;
  - Направление № 7 за хоспитализация от лекар-специалист /кардиолог/, провеждащ диспансерното наблюдение;
  - амбулаторен лист от лекар-специалист /кардиолог/, провеждащ диспансерното наблюдение във връзка със сърдечно-съдовия риск и рехабилитационния потенциал.
   
   
  КП № 265 ФИЗИКАЛНА ТEРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ
  Минимален болничен престой – 7 дни
   
  1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ
  1.1. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на опорно-двигателен апарат до 1 месец (при медицински противопоказания до 3 месеца) от проведено болнично лечение за новооткрито или усложнено основно заболяване :
  - определена потребност от физикална терапия и рехабилитация от специалистите по профила на основното заболяване, провели болничното лечение;
  - изразен функционален дефицит поради намален обем на движение на големите стави и наличие на контрактури;
  - затруднена локомоция, ограничени ДЕЖ и автономност;
  - развитие на следтравмени усложнения (рефлексна симпатикусова дистрофия и др.);
  - изразен неврологичен дефицит - изразени парези/парализи в долните крайници.
  Това е до 1 месец от пролежаване в болница.
  Необходими документи:
  - Епикриза от болницата за активно лечение, където е лекуван пациента. Задължително в нея трябва в препоръките на края да има такава: „Продължаване на рехабилитацията в болнични заведения за балнеолечение и/или за рехабилитация”;
  - Направление № 7 за хоспитализация от клиниката/отделението, където е лекуван пациента или от личния му лекар;
  - Амбулаторен лист от ОПЛ (личен лекар), в случаите когато същия издава            направление №7 за хоспитализация.
   
  1.2. При претърпели големи и много големи оперативни интервенции на гръбнак, таз и долен крайник и много големи процедури на горен крайник, болни след алопластика, пострадали с политравма и такива с първични или ятрогенни увреди на периферната нервна система от ортопедично-травматологичен произход.
  Необходими документи:
  - Епикриза от болницата за активно лечение, където е лекуван пациента. Задължително в нея трябва в препоръките на края да има такава: „Продължаване на рехабилитацията в болнични заведения за балнеолечение и/или за рехабилитация”;
  - Направление № 7 за хоспитализация от клиниката/отделението, където е лекуван пациента или от личния му лекар;
  - Амбулаторен лист от ОПЛ (личен лекар), в случаите когато същия издава Направление №7 за хоспитализация.
   
  1.3. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на опорно-двигателен апарат, при които не е налице достъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничата помощ по преценка на лекаря специалист, провел рехабилитацията.
  Необходими документи:
  - Амбулаторен лист от специалист по физикална и рехабилитационна медицина /физиотерапевт/ , в който да са описани в анамнезата и обективното състояние показанията, които налагат провеждане на рехабилитация в болнични условия. Последното трябва да е написано в препоръките на физиотерапевта в края на амбулаторния лист ( Примерно: „Поради незадоволителен терапевтичен ефект от проведеното амбулаторно лечение е необходимо провеждане на рехабилитация в лечебно заведение за балнеология и рехабилитация”);
  - Направление № 7 за хоспитализация от специалиста по физикална и рехабилитационна медицина, провел амбулаторното лечение на пациента и издал съответния амбулаторен лист;
  - Рентгенография, КАТ или ЯМР с давност до 24 месеца преди хоспитализацията.
   
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
  (при наличие на такива)
  ЗА ВСИЧКИ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ, ПО КОИТО РАБОТИ БОЛНИЦАТА
   
  1. Копие от решение на ТЕЛК, при наличие на инвалидност;
  2. Копие от рецептурна книжка;
  3. Фактури от платен потребителска такса през настоящата година в други болници;
  4. Копие от диплома, или служебна бележка от лечебно заведение – за медицински специалисти.
   
  РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В БДПЛР – Банкя
  В БДПЛР могат да постъпват за лечение, рехабилитация и профилактика следните категории лица:
  1. ползващи правата по чл. 202а, ал. 1, чл. 226г, ал.1, чл. 226ж, ал. 1, чл. 226л и чл.298а  от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както следва:
  а) военнослужещите, участвали в международни операции и мисии;
  б) военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не ползват правата по т. 1, буква "а" и по т. 2;
  в) цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не ползват правата по т. 2;
  г) членовете на семействата на лицата по букви "а", "б" и "в", които не ползват правата по т. 2;
  д) пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;
  е) ветераните от войните и членовете на техните семейства;
  ж) военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;
  з) резервистите за времето на разположение за активна служба
  2. осигурени лица с право на парични помощи за профилактика и рехабилитация при условия и по ред, определени от Националния осигурителен институт (НОИ);
  3. задължително здравноосигурени лица при условия и по ред,определени от Националната здравноосигурителна каса/НЗОК/.
  4. български граждани, които не работят в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, и чужденци, които не ползват права на осигурени лица по българското законодателство, включително право на парични помощи за профилактика и рехабилитация.
  Продължителността на лечението, рехабилитацията и профилактиката в БДПЛР е до 15 дни.
  Записването за резервиране на места за лечение, рехабилитация и профилактика се извършва в следната задължителна последователност:
  1. военнослужещите, участвали в международни операции и мисии, и членовете на техните семейства;
  2. военнослужещите, които не ползват правата по чл.4, т.1, буква”а” от наредба Н-5 от 11.03.2013 г. на министъра на отбраната и цивилните служители, работещи в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия;
  3. членовете на семействата на лицата по т. 2;
  4. лицата, които не работят в МО и БА в момента, но са свързани с миналата и настоящата им дейност:
  4.1. пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;
  4.2. ветераните от войните и членовете на техните семейства;
  4.3. военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;
  5. български граждани, които не работят в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
  6. чужденци
  Записването на дата за прием се извършва предварително по следните начини:
  Лицата по тт. 1, 2, 3, 4.1 и 4.3 могат да си запишат дата за настаняване не по-рано от три месеца до датата на приема.
  Лицата по т. 4.2 си записват дата за прием лично или чрез централните им съюзи или техните структури в страната.
  Лицата по т.5 и т.6 могат да резервират дата за настаняване не по-рано от един месец до датата на приема само при наличие на свободен леглови фонд.
  Всяка резервация се осъществява по телефона в делничен ден, след 14.00 ч.
  Информация по въпроси, свързани с резервации, условия за прием, заплащане на престой и други се дава по изключение след 15:00 часа по телефона, само за допълване на предоставената Ви на тази страница такава.

  ВАЖНО!!!
  Преди да се обадите за резервация във ВМА-БДПЛР-Банкя извършете следното:


  1. Установете имате ли заболявания, определени като противопоказания за пребиваване в БДПЛР-Банкя особено, ако имате решения на ТЕЛК, в които такива заболявания са посочени/, а именно:

  А. Абсолютни /не подлежат на обсъждане/:
  -   остър стадий на всички заболявания, изискващи активно леюение;
  -   инфекциозни заболявания;
  -   психични заболявания:
  • шизофрения,
  • афективни разстройства /маниакално-депресивни/,
  • олигофрения
  -   епилепсия
  -   кървящи язви - до 6 месеца след кръвоизлива
  -   декомпенсирана цироза
  -   терминална бъбречна недостатъчност
  -   активна туберкулоза
  -   неопластични заболявания - до 5год. от началото им
   
  Б. Относителни /болните се приемат след обсъждане и одобрение от лекари-специалисти по физикална медицина с такива по вътрешни болести или неврология, в зависимост от профила на заболяванията/:

  -   състояние след мозъчен инсулт
  -   състояние след инфаркт на миокарда
  -   хронична бъбречна недостатъчност III степен
  -   сърдечна недостатъчност III и IV степен
  -   болни с декубитални рани и тазово-резервоарни смущения
  -   тревожно-депресивни разтройства
  -   обсесивно-компулсивни разтройства

  2. Консултирайте се с вашия личен лекар за наличие на такива, за да прецени можете ли да бъдете приети в БДПЛР - Банкя.
  Противопоказанията са основание за отказване на прием на всички категории лица, включително и такива по НОИ, НЗОК и свободно резервиращи по Наредба Н-5/2013 г.
  Освен набавянето на посочените необходими документи за извършване на резервация и прием в БДПЛР-Банкя, направете следното:

  А. За пациенти по клинични пътеки.

  За всички клинични пътеки:
  1. Уверете се, че сте здравно осигурен, съгласно нормативната уредба в Република България.
  2. Консултирайте се с личния си лекар относно това дали боледувате от някоя от посочените в противопоказанията болест, защото при наличие на противопоказания ще бъдете върнати, независимо от това, че имате резервация и от кой район на страната сте пристигнали;
  3. Уверете се, че ще разполагате с достатъчно дни за престой в болницата /осем дни/, тъй като съгласно регламента трябва да пристигнете за регистриране най-късно до 10:00 часа на първия ден и ще можете да си тръгнете на 8-я ден от престоя, след като подпишете съответните документи. Ако не се явите за регистрация в указаното време няма да бъдете приети. Ако си тръгнете по-рано, съгласно заповед на министъра на здравеопазването, ще заплатите стойността на целия си престой.
  4. От БДПЛР – Банкя може да Ви бъде издаден болничен лист за 8 дни за болничен престой, за което трябва да заявите искане за издаването му още на първия ден при Вашето приемане и да представите личен амбулаторен картон, издаден от личния Ви лекар.

  Конкретно за клинични пътеки:
  № 262 „Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система”
  При насочване от извънболничната помощ, диагнозата следва да е поставена от специалист по нервни болести/неврохирургия и насочване  или препоръка от него за балнео и физикално лечение.
  № 263 „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система”
  1. Уверете се, че разчитането /описанието/ на електромиографското изследване /ЕМГ/ е подписано и подпечатано с личния печат на лекаря, който го е извършил и дали изрично е написано, че той е невролог. Ако не пише, че е невролог лекарят собственоръчно да напише това, преди да се е подписал.
  2. Уверете се, че на разчитането /описанието/ на електромиографското изследване /ЕМГ/ е посочено здравното заведение, където е извършено /болница, поликлиника, ДКЦ и др./.
  № 265:„Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат”
  1. Уверете се, че разчитането /описанието/ на рентгеновите снимки, или изследването на скенер или ядреномагнитен резонанс е подписано и подпечатано с личния печат на лекаря, който го е извършил и дали на печата изрично е написано, че той е рентгенолог. Ако на печата не пише, че е рентгенолог лекарят собственоръчно да напише това, преди да се е подписал.
  2. Уверете се, че разчитането /описанието/ на рентгеновите снимки, или на изследването на скенер или ядреномагнитен резонанс е посочено здравното заведение, където е извършено /болница, поликлиника, ДКЦ и др./.
   
  Б. За пациенти по програма на НОИ:
   /само за работещи български граждани/

  1. Уверете се, че сте осигурен по всички видове осигуряване, изисквани съгласно нормативната уредба в Република България, свързана с ползването на лечение и рехабилитация по програмите на НОИ;
  2. Консултирайте се с личния си лекар относно това дали боледувате от някоя от посочените в противопоказанията болест, защото при наличие на противопоказания ще бъдете върнати, независимо от това, че имате резервация и от кой район на страната сте пристигнали;
  3. Уверете се, че ще разполагате с достатъчно дни за престой в болницата, тъй като съгласно регламента трябва да пристигнете за регистриране най-късно до 12:00 часа на първия ден и ще можете да си тръгнете на 11-я ден от престоя, след като подпишете съответните протоколи.

  Ако не се явите за регистрация в указаното време няма да бъдете приети, независимо от това, че имате резервация и от кой район на страната сте пристигнали.
  Ако си тръгнете по-рано, съгласно нормативната уредба за ползване на програми по НОИ ще платите стойността на целия си престой.
  4.Преди тръгването Ви за прием в болницата се уверете, че направленията обр. 119  са оригинални, а не копия и, че на тях са написани диагнози, а не описания и са с оригинални печати на личния лекар и на съответното поделение на НОИ.
   
  В. За пациенти, които желаят да бъдат приети след свободно резервиране на места и попадат към посочените в Наредба Н-5/2013 на министъра на отбраната категории лица, извън тези по НОИ и клинични пътеки:
  Приемането на съответните категории лица, посочени в Наредбата, особено тези по чл. 5, ал. 4, става само при наличие на свободни места, след резервирането/настаняването на пациентите по договори с НЗОК и с НОИ и в посочената в нея последователност;
  При запознаване с изискванията на наредбата обърнете внимание на следните документи, без които не можете да бъдете приети в болницата:

  1. Медицинско направление бл. МЗ № 119/98 /”зелен талон”/, издадено от общо практикуващите лекари. Представя се при постъпването в БДПЛР от всички категории лица, посочени в чл. 4, без тези по т.3 и по чл.5, ал.4 от наредба Н-5 от 11.03.2013 г., с отразени заболявания (основно и придружаващи), медицински мотиви за лечението в болницата, която е най-подходяща като профилни възможности за основното заболяване, медицинска документация/здравна книжка, лична амбулаторна карта, епикризи от проведени болнични лечения и др./ и документ за самоличност (лична карта, карта на чужденец, свидетелство за управление на мпс).
  2. Към направлението лицата носят със себе си и представят при приемането им и допълнителни документи, както следва: т.1.:

  1. Военнослужещите, цивилните служители военнослужещи и цивилни служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и членовете на семействата им, когато постъпват по реда на чл. 4, т. 1 от наредба Н-5 от 11.03.2013 г.
  •             здравна книжка (лична амбулаторна карта), която да отразява заболяването и необходимостта от рехабилитация;
  •             лична карта;
  •             служебна бележка от местоработата по образец или служебна карта /ксерокопие/ за военнослужещите и цивилните служители в МО и БА, съгласно приложение № 5 от наредба Н-5 от 11.03.2013 г.,

  2.Пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства:
  •             епикриза от последното проведено болнично лечение;
  •             лична карта;
  •             копие на разпореждане за пенсиониране при условията на чл. 6 от отменения ЗП или по чл. 69 КСО и военноотчетна книжка; за членовете на семействата им - удостоверение за гражданско състояние от служба "ГРАО", издадено не по-рано от 1 месец до постъпване за лечение, и копие на разпореждането за пенсионирането на титуляра;

  3.ветераните от войните и членовете на техните семейства:
  •             епикриза от последното проведено болнично лечение;
  •             лична карта;
  •             удостоверение за ветеран от войните, издадено от Главно управление на архивите при Министерския съвет;
  •             за членовете на семействата удостоверение за гражданско състояние от служба "ГРАО", издадено не по-рано от един месец от постъпване за лечение, и копие от удостоверението за ветеран от войната;


  4.военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства:
  •             епикриза от последното проведено болнично лечение;
  •             лична карта
  •             книжка за военноинвалид или военнопострадал;
  •            за членовете на семействата им - удостоверение за гражданско състояние от служба "ГРАО", издадено не по-рано от един месец от постъпване за лечение, и копие от книжката за военноинвалид или военнопострадал;
  Удостоверението от служба ГРАО е задължителен документ за доказване, че дадено лице попада в категорията „член семейство” на титуляра.
  За доказване, че деца от 18 до 26 години попадат в категорията „член семейство” на титуляра е необходимо да бъдат вписани в служебната бележка по Приложение 5 и да представят съответен, нормативно определен документ, че са учащи или студенти.
  За доказване на съвместно съжителство без брак е необходимо наличието на еднаква постоянна адресна регистрация на титуляра и на лицето попадащо в категорията „член семейство”, която да е вписана в личните карти и на двамата.
  Задължително е пенсионираните военнослужещи освен решението за пенсиониране да представят и военноотчетните си книжки.
  Задължителни за изпълнение изисквания, регламентирани в съответна нормативна уредба.
  Приемането по една и съща клинична пътека е еднократно за календарна година, освен при посочените изключения.
  При приемане по клинична пътека се заплаща потребителска такса, нормативно определена от НРД.
  От потребителска такса са освободени следните категории пациенти:

  Категория пациенти Необходими документи за
  освобождаване
  Деца до 18 г. възраст  
  Пациенти срешение на ТЕЛК за инвалидност
  /в решението да няма заболявания, определени
  като противопоказания за приемане в БДПЛР-Банкя/
  Решение на ТЕЛК – Оригинал
  и 2 копия
  Ветерани от войните и военноинвалиди Удостоверение за УОВ
  Книжка за военноинвалид
  Лекувани в друго болнично заведение през
  настоящата година.
  Фактура или касова бележка за
  платена потребителска такса –
  оригинал и копие
  Медицински специалисти Копие на членска карта от БЛС
  и БАСПЗ или копие от диплома
  за медицинско образование
  Безработни, регистрирани в бюрата по труда Служебна бележка от съответното
  бюро по труда
   
  Пациентите по НОИ доплащат, определената в изпратената им резервация допълнителна стойност на храната за ден.
  Допълнителна информация:
  1.”Членове на семейство” са съпрузите и децата , ако не са встъпили в брак. Със статут на членове на семейство се ползват и лицата ,живеещи при условията на съвместно съжителство,ако имат еднакъв постоянен адрес ,което се удостоверява с документите им  за самоличност.
  2.” Деца” са родените от брака или съвместното съжителство до навършването на 18-годишна възраст , а ако продължават образованието си – до 26- годишна възраст, а ако са недееспособни  или трайно неработоспособни –независимо от възрастта ,което се удостоверява с акт за раждане на детето и удостоверение от висше учебно заведение за редовна обучение или експертно решение на ТЕЛК. Деца под 3 год. не се приемат!
  3. Заплащането на медицинските дейности, както и издаването на фактури се извършва в деня на постъпването.
  4. При самостоятелно настаняване в стая с две легла, ако пациентът не желае в същата да се настанява и друго лице, заплаща допълнително 75 на сто от стойността на леглоден за съответната, посочена в чл. 4 на наредба Н-5/11.03.2013 г. категория пациент.
  5. При настаняване в апартаменти по НОИ или клинични пътеки и желание за съвместно пребиваване с други лица, приети на свободен прием, се запознайте със заповедите на управителя на БДПЛР-Банкя, отнасящи се към това обстоятелство.
  6. Ветераните от войните се настаняват за лечение без да заплащат нощувките, храната и процедурите.
   
  ЦЕНИ ЗА ЛЕГЛОДЕН:
  За:
  1) военнослужещи в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства
  2) цивилни служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства
  3) пенсионирани военнослужещи и членовете на техните семейства
  4) членовете на семействата на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите
  5) резервисти за времето на активна служба.

  Апартамент - лукс (за целия апартамент) 27,00
  Апартамент - стая и хол (за целия апартамент)
  Апартамент студио (за целия апартамент)
  22,00
  22,00
  Стая с едно легло 12,00
  Стая с две легла 9,00
  Стая без санитарен възел 5,00
     
  Военноинвалиди и военнопострадали
  Апартамент - лукс (за целия апартамент) 13,50
  Апартамент - стая и хол (за целия апартамент)
  Апартамент студио (за целия апартамент)
  11,00
  11,00
  Стая с едно легло 6,00
  Стая с две легла 4,50
  Стая без санитарен възел 2,30
  1. български граждани, които не работят в МО, структурите
  на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА
  2) чужденци, които не ползват право на парични помощи

  за профилактика и рехабилитация
   
  Апартамент - лукс (за целия апартамент) 54,00
  Апартамент - стая и хол (за целия апартамент)
  Апартамент студио (за целия апартамент)
  44,00
  44,00
  Стая с едно легло 24,00
  Стая с две легла 18,00
  Стая без санитарен възел 9,00

  Цената за 1 леглоден включва: разходите за нощувка, медицинско обслужване и до три лечебни процедури, назначени от лекар.
  Стойността на 1 храноден включва разходите за закуска, обяд и вечеря и се заплаща отделно от цената за 1 леглоден.
  Военноинвалидите и военнопострадалите заплащат 25 % от стойността на храната.
  Военнослужещите и цивилните служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства, както и резервистите за времето на разположение за активна служба заплащат 50% от цената, съответно за „други дейности”.
  Българските граждани, които не работят в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и чужденци, които не ползват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация заплащат разходите за лечебни процедури при приемане за краткосрочно възстановяване.

  КОНТАКТИ:
  гр.Банкя, ул. “Иван Вазов” № 5, п.к. 1320
  тел.02/9977194; факс 02/ 9977168
  e-mail:bbbankya@abv.bg


  ГРАД БАНКЯ

  Известен български балнеоложки курорт, разположен в полите на планината Люлин.
  Неповторимото съчетание от благоприятно географско разположение, чудесен климат и чист въздух правят Банкя истински град на здравето, изключително привлекателен за туристи от страната и чужбина.
  Основни лечебни фактори на гр. Банкя са минералните води и климата (умерено континентален с подпланинско влияние). Разположението на града и разнообразната природа създават своеобразен микроклимат, специфичен за града, който оказва силно физиологично и психологично въздействие върху хората. Въздухът е наситен с аерозоли и фитонциди с голямо биологично значение за възстановяване на болните.

   

 • ГАЛЕРИЯ  Повече снимки