Начало / Академична дейност / Учебна дейност / Следдипломно обучение / Специализации / СПЕЦИАЛНОСТИ

Академична дейност

Учебна дейност

СПЕЦИАЛНОСТИ

СПЕЦИАЛНОСТИ, ПО КОИТО ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ - МБАЛ СОФИЯ Е АКРЕДИТИРАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

1.ВОЕННОМЕДИЦИНСКИ:

УП ВМ Планиране

УП ВМ Снабдяване

УП Превантивна ВМ

УП Токсикология

2.ГРАЖДАНСКИ :
   
    2.1.КЛИНИЧНИ:
 
    2.2.НЕКЛИНИЧНИ: